Narsistik kişilik bozukluğu kendini mükemmel görmek, başkalarını düşünmemek ve başkaları tarafından yargılanmaya tahammülü olamamak olarak tanımlanabilir.

Bu kişiliğin en temel özelliği sadece kendini düşünmek ve davranışlarının başkalarına olan etkisini umursamamak denilebilir.

Toplum içerisinde narsisistik kişilik bozukluğunun görülme sıklığı, %1 civarında seyretmekle birlikte narsisistik kişilik bozukluğutanısı konulan kişilerin %70 ten fazlası erkektir.

​Kişilere narsistik kişilik bozukluğu tanısı koymak için aşağıdaki 9 maddeden en az 5 tanesi kişide bulunuyor olması gerekmektedir. 
 
*  Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır.
 
* Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar.
 
* “Özel” ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da toplumsal durumu üstün kişilerin (ya da      kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır.
 
*Çok beğenilmek ister.
 
*Hak kazandığı duygusu vardır: her durumda kendisinin özellikle kayırılacak olduğu bir durumu tercih eder.
 
* Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanır: kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır.
 
*Empati yapamaz: başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdir.
 
*Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır.
 
* Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler.
 
​Narsistik kişilik bozukluğu görülen  kişiler genellikle tedaviyi kabul etmezler. Tedavi fikri onlar için aşağılayıcı olarak adlandırılabilir.

Fakat ciddi bir kriz yaşıyorlarsa, kendilerine olan güvenlerini kazanmak, mükemmel oldukları inancına yeniden kavuşmak için tedaviye gelebilirler.

Narsistik kişiler için genellikle psikoterapi oldukça faydalı bir terapi olarak bilinmektedir. Psikoterapi özellikle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde ve kendisi ve başkaları hakkında daha gerçekçi düşünceler geliştirmesi açısından oldukça gerekli ve faydalıdır.