Aile; çocuğun gelişimini, toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Çocuk ancak onu önemseyen, gereksinimlerine duyarlı davranan, onu ihmalden ve cezalandırıcı yaklaşımdan koruyan bir ortamda büyürse kendi potansiyelini gerçekleştirebilir.

Bu çerçevede çocuğun ebeveynleri ile kurduğu ilişkinin niteliği çocuğun en önemli erken yaşam deneyimlerinden birini oluşturur.

Aile ortamındaki yakın, sıcak ve duyarlı ilişkiler aile bireyleri arasında güvenli
 
bir bağ oluşmasını sağlar. Duyarlı ve ilgili ailede, çocuğun duygusal işaretleri doğru bir şekilde alınır; çocuğun istekleri ve bakış açısı önemsenir; çocuğun gereksinimleri uygun bir biçimde ve zamanında karşılanır. Çocuğun toplumsal ilişkilerde kendini güvende hissetmesi, gerekli becerileri kazanabilmesi aile üyeleri ile güvene dayalı sağlıklı ilişki kurabilmesinin bir sonucudur.
 
Olumlu aile ilişkileri çocuğun olumlu toplumsal beklentiler geliştirmesini sağlar. Böylece çocuk, diğer çocuklarla etkileşime daha rahat bir şekilde girer ve başka insanlarla girdiği etkileşimlerin olumlu ve ödüllendirici olması beklentisini taşır.

Ebeveynlerden duyarlı, ilgili ve destekleyici bir bakım almak, çocuğun toplumsal yeterliliği, ilişkileri ve başarısı için gerekli olan öz-değer ve öz-yetkinlik duygularının oluşması için uygun bir zemin yaratır.
 
Her sağlıklı ailenin altında yatan temel nedeler; sıcak, mutlu ve sevginin egemen olduğu bir ev ortamıdır. Hayattaki tüm yaşam koşuşturması dışarıda geçiyor gibi görünür fakat bu koşuşturma evde başlar, evde biter. Gerekli kararlar evde alınır, gerekli konuşmalar evde yapılır.

Hayat evde başlar, okul evde başlar. İşte bu nedenle ev ortamı, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde çok etkilidir. Ev ortamı çocuk için kendisini keşfettiği, ilgiyi, değeri, sevgiyi gördüğü ve merak duygusunu giderdiği bir ortamdır.
 
Yine çocuklar evde birtakım kuralları, değerleri edinerek, sorumluluk duygusu kazanırlar. Kısacası onlar için ev, kendilerini tehlikelere karşı güvende hissettikleri, dışarıda mücadeleyle geçecek hayata hazırlanacakları sıcak bir yuvadır. Yuvanızın hep sıcak ve mutlu kalması dileğiyle :)