Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kazalar her yaş grubunda, özellikle çocukluk çağında önlenebilir sağlık sorunlarının en başında gelmekte, ölüm ve engelli yaşam nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır .

Yüz binlerce çocuk kazalara bağlı hayatını kaybetmektedir.Bunun yanında yine milyonlarca kaza ölümcül olmayan yaralanmalara neden olmaktadır . 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl 18 yaş altında 950.000 çocuk yaralanma ve şiddete bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. On milyonlarca çocuk da ölümcül olmayan yaralanmalar nedeniyle hastanelerde bakım görmektedir.

Gelişmiş ülkelerde çocukların kazalardan kaynaklı ölüm oranları çok düşüktür. Yüksek geliri olan ülkelerde tüm çocuk ölümlerinin % 40,0‟ı kazalardan kaynaklanmaktadır.

Çocuklar günlük yaşamlarında gittikleri her yerde riskler ve tehlikelere maruz kalmaktadırlar ve her yerde aynı tip kazalar için savunmasızdırlar. 

2005 yılında DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya çapında çocuklarda kazaları önlemek için genişletilmiş bir programın gerekli olduğunu bildirmiştir.Hayatımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz evimizde de kazalar sık yaşanmaktadır.Ev kazaları evin içerisinde, bahçesinde veya çevresinde meydana gelen kazalara denir . 

Evde meydana gelen kazalar, korunulabilir olmaları, sık rastlanmaları, ölüm veya sakatlığa yol açabilmeleri nedeniyle önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Ev kazalarında en önemli risk grubunu çocuklar, yaşlılar ve fizik, mental veya sosyal özürlüler oluşturmaktadır.

Çocuklar, tehlikelerin bilincinde olmamaları, çevresel risklere duyarlı ve açık olmaları, bulma ve öğrenme konusunda meraklı olmaları gibi nedenlerle ev kazaları açısından yüksek riske sahiptirler . 

Her yıl 5,8 milyon insan kaza sonucu ölmektedir. Dünyada meydana gelen ölümlerin % 10,0‟u kaza sonucu meydana gelmektedir. Kaza sonucu ölenlerin sayısı sıtma, tüberküloz ve HIV sonucu ölenlerin toplamından çok daha fazladır.

ABD‟de 5 yaş altındaki çocuklarda meydana gelen kazalar sonucu oluşan yaralanmaların % 90,0‟ının ve bu yaralanmalar sonucu oluşan ölümlerin % 50,0‟sinin ev ortamlarında gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Evimiz işte bu kadar önemlidir. Çocuklarda ev kazalarını önlemede özellikle önlemlerin alınmasında anne ve babaya büyük sorumluluk düşmektedir.

Çocuklarının davranışlarını gözlemlemek, çocuk odalarında çocuğun geçireceği kazalar göz önüne alınarak düzenlemelere gitmek, evde ortak paylaşım alanlarında çocuğa dönük düzenlemeler yapmak bunlar arasında sayılabilir.Dikkat,özen ve önlem ile kazaların önüne geçilebilir.