Tanrı sevgisi ve hoş görü abidesi Papa, Avrupalılardan daha fazla vergi almak, zenginleşmek ve kilise yapmak için cennet bileti (kurtuluş bileti) dağıtıyor,
 

Kilisenin önünde elinde cıngıl olan görevliler bütün sesleriyle bağırıyor
 

’’ hadi hadi hanımlar beyler!
 

paranın sesi şıngırdasın,
 

acılı ruhlar rahatlasın,
 

cennette yeriniz hazırlansın ”
 

diye cıngılları çalarak maniler diziyorlardı.
 

Değerli okurlar

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünüdür. Doğaüstü bir nitelik taşır, mukaddestir, değişmezdir (dogmatik) ve gönülden bağlanmayı yani teslimiyeti gerektirir. Dini mezheplerin inananlara göre sıralanmasında ise, Roma Katolik Kilisesi Hıristiyanlıkta ki en büyük mezheptir. Katoliklik, Kutsal Ruh'un kaynağı, İsa'nın tanrısal yönü, geleneklere verdiği önem, dini törenler ve Havari Petrus'un halefi kabul ettiği Roma Başpiskoposu'na (Papa) verdiği ayrıcalıklarla diğer Hıristiyan mezheplerinden ayrılır. Papa'nın yanılamayacağı (!) 1870'de alınan bir kararla resmileşmiştir. Katolik Kilisesi azizlere ve Meryem'e diğer kiliselerden daha fazla kutsiyet verir.

 

Sadece erkekler papaz olabilirler. Evlenemezler, cinsel ilişkide bulunamazlar.
 

Katolik Kilisesi boşanmaya, kürtaja ve suni döllenmeye karşıdır. Günah çıkarma çok önemli bir yer tutar.
 

Ruhun Cehennemde Yansın!
 

Papanın bu çıkarcı uygulamaları, Hıristiyanlığı kendi istedikleri gibi yönlendirmeleri ve Katolik kilisesinin büyük bir ekonomik zenginliğe kavuşmasının yanı sıra spor başta olmak üzere, matbaa gibi toplumu geliştiren her şey yasaklanmış, üstelikte matbaa kiliselerde saklanmıştır.
 

Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir.
 

Reform'un Nedenleri

-Katolik Kilisesi’nin bozulması ve Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.

 

-Endüljans ve aforoz sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi. -Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesidir.
 

Endüljans: Cennetten yer satın alındığına dair kilise tarafından verilen belge, cennet tapusu
 

Aforoz: Tanrının vekili sayılan Papanın kişileri dinden atma ve günahlarını affetme yetkisi vardı. Papa, dine karşı çıkan ya da çıkarlarına ters düşenleri Hıristiyanlıktan atardı. Bu işlemin kişilere uygulanmasına “Aforoz”, topluluğa uygulanmasına ise “Enterdi” adı verilirdi.
 

1517'li yıllarda Reform (dinde yenilik) düşüncesi Almanya'da Martin Luther tarafından ortaya atıldı. Sonunda Luther'in görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu.
 

Almanya'da başlayan Reform hareketleri İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelere de yayıldı, sonunda din etkileri eğitimden uzaklaşarak laik eğitime geçildi, ardından Rönesans ve aydınlanma süreci başladı.
 

Bu yazımı konuyla ilgili ve çok güzel bir fıkrayla sonlandırmak istiyorum.
 

Salomon Vatikan'da gezerken upuzun bir kuyruk görür. Nedir bu kuyruk?" diye sorduğunda; Kuyruğun diğer ucunun kiliseye uzandığını ve Vatikan kilisesi tarafından cennetin parça parça satıldığını, 1000 dolar verenin de cennetten arsa satın alabildiğini öğrenir. Kuyruğu takip edip kiliseye ulaşır, kapıdaki görevlilere
 

"ben cehennemi satın almak istiyorum." der. "Olmaz burada cehennem satışımız yok, cennetten bir parça almak istiyorsan da sıraya gir.." derler. Salomon cehennemi almakta kararlıdır ve ısrarını da sürdürür. Kapıda Salomon’u ikna edemeyen görevliler, içerde Papa'ya durumu anlatırlar. Papa gülerek; "gidin sorun bakalım cehennemin tümüne ne kadar veriyormuş bu akılsız adam." der. Kapıya inip Temele sorarlar; "10.000 dolar veririm." demiş. Papa Salomon’u içeri çağırtır, hazırlattığı evrakı da Salomon’a imzalatıp 10.000 dolarını da aldıktan sonra arkasından gülerek uğurlar. Dışarı çıkan Salomon kapıda günlerdir cennetten bir parça satın almak için bekleyen binlerce kişiye elindeki belgeyi gösterip; cehennemin tapusu bende 'hepinizin içi rahat olsun ki hiç birinizi cehenneme almayacağım o yüzden artık cennetten arsa almanıza gerek yoktur! der. Rivayet o dur ki… Cennet satışları sıfırlayan Papa ve ekibi 10.000 dolara sattığı cehennemi salomondan geri alabilmek için hala pazarlık etmekte!
 

----Tarihteki ilk terörist unvanına sahip olan kişinin adı Herostratus; 21 Temmuz MÖ 356da şöhret olmak için dünyanın yedi harikasından biri olan, halkın büyük uğraşlarla yaptığı, Artemis Tapınağını yakan Efesli genç adam. Ayrıca tarihin kayda geçen ilk teröristidir. Bu yüzden neye mal olursa olsun ün kazanmak isteyenler için "herostratik şöhret" kavramı kullanılır.(kötü şöhret)
 

Değerli okurlar bu haftaki sorumuzla birlikte, bol kitap okumalar ve iyi haftalar diliyorum.
 

--Kafa kağıdı nedir, niçin kafa kağıdı denmiştir?