01.01.2017 - 31.12.2017

Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL/AY)

Asgari Ücret 1.777,50

Sgk Primi % 14 248,85

İşsizlik Sig. Fonu % 1 17,78

Gelir Vergisi %15 (*) 93,32

Asgari Geçim İndirimi 133,31

Damga Vergisi % 0,759 13,49

Kesintiler Toplamı 373,44

Net Asgari Ücret (**) 1.404,06

İşverene Maliyeti (Tl/Ay)

Asgari Ücret 1.777,50 

Sgk Primi % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 275,51 

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2 35,55 

İşverene Toplam Maliyet 2.088,56

Kapıcılar İçin Asgari Ücretin Hesabı Ve İşverene Maliyeti (Tl/Ay)

(Not: Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

Net Asgari Ücretin Hesabı
Asgari Ücret 1.777,50 
Sgk Primi % 14 248,85 
İşsizlik Sig. Fonu % 1 17,78 
Kesintiler Toplamı 266,63 
Net Asgari Ücret 1.510,87 
İşverene Maliyeti
Asgari Ücret 1.777,50 
Sgk İşveren Primi % 15.5 (***) 275,51 
İşsizlik Sig. Fonu % 2 35,55 
İşverene Toplam Maliyet 2.088,56

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekâr ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (123,53 TL) asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5 dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 2’sidir.