Varoluşsal olarak içerisinde barındığımız ve hayatımızı şekillendiren birden çok alan bulunur.

Bu alanlar birbirini etkilerken, parçadan başlayarak bütüne doğru etkileşim içerisinde genel bir çerçeve sunar bize ve yaşadığımız hayatı kuvvetli bir şekilde etkiler.

Bu alanlar duygusal alan, düşünce alanı, davranış alanı ve çevredir. Bu alanların herhangi birinde tıkanan kişi direkt olarak diğer alanda etki bulur ve bu tıkanmışlık diğer alanlara yayılarak git gide hayatımızın tümünü anlamlandırır.

Kangıren olan bir parmağı tedavi edemezsek vücudun diger bölgelerini de etkilemesi gibi metaforik bir bağlamda inceleyebiliriz. Çoğu insan ruhsal alanda da bu kangrenin etkisini yaşayabilmekle birlikte yaşamının diğer alanlarında etkisini yaşayabilir.

Burada temel olarak değineceğimiz şey ise aslında hayatımızda karşılaştığımız stres verici deneyimler, yaşantılar aslında nereden kaynaklanıyor? Hangi alanda yaşadığımız tıkanmışlık kangren haline gelerek yaşamımızı etkiliyor?

Bir keşif süreci aslında.. Bu süreçte yaşamımızda vuku bulan tıkanmışlıklar ve yaşadığımız örseleyici olayların kaynağını keşfederek, önünü açmaya çalışmalıyız tıkanmış alanların, bir sistem bir düzen ile.

Bunu çoğu zaman tek başına yapamayabiliriz çünkü zaten hayatımız kangren olmuş gibi düşüncelerimiz işlevsel değil, faydalı değil. Bilmiyoruz nereden başlayacağız, nasıl yapacağız..

Herkes ayrı bir şey söyler, sizi anlamaz bile çoğu kişi. Peki şimdi ne yapmalıyım?

Böyle hissetmeniz oldukça normal, size bu süreçte en faydalı olacak şey ise bir uzman takviyesi, desteği.