MHP Tarsus İlÇe Başkanı Fatih Yıldırım, Kuzey Irakta yaşanan ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren sorunlar yumağını yakından takip ettiklerini ve burada uygulanacak ve izlenecek olan politikaların Türkiye'de yaşayan herkesi etkileyeceğin ifade ederek şu görüşlere yer verdi; "Türkiye'nin önüne getirilmek istenen siyasi senaryonun dış boyutunun, kuzey Irak'taki siyasi oluşumun Türkiye tarafından resmi muhatap alınması ve bu yapılanma ile ilişki kurulması olacağına dair belirtiler giderek artmaktadır.

AK Parti hükümetinin geÇmişte bu yönde adımlar atmaya hazırlandığı, ancak kamuoyu tepkisiyle geri Çekildiği hatırlanacaktır.

Ancak, hükümetin PKK'yı tecrit etmek ve Türkiye'de etnik bölücülük gündemi doğrultusunda başlatılacak siyasi sürece destek vermek şartıyla, şimdi bu yönde harekete geÇmeye hazırlandığı görülmektedir.

Türkiye'nin kuzey Irak'taki siyasi oluşumu resmi muhatap alması ve ilişki kurması şu sonuÇları doğuracaktır: Devletleşme yolunda büyük mesafe kateden Barzani'nin siyasi meşruiyet eksiği tamamlanacaktır.

Erbil yönetimine siyasi meşruiyet kazandıracak bu adım siyasi ve hukuki tanıma sürecini başlatacaktır. Türkiye'nin kuzey Irak'taki fiili oluşumu, hukuki planda siyasi bir varlık olarak tanıması halinde, bağımsız devlet olma yolu sonuna kadar aÇılmış olacaktır.

Türkmenleri yok etmek ve Kerkük'ü ele geÇirmek iÇin Barzani'ye ruhsat verilmiş olacaktır. Türkiye'deki ayrılıkÇı terör sorununun kuzey Irak modeli esas alınarak siyasi Çözüme kavuşturulması iÇin misyonerlik yapan Barzani, bu yönde daha da cesaretlendirilecektir.

Kuzey Irak'a özenen iÇimizdeki bölücü hainler yeni bir ümit ve cesaret kazanacaktır.Türkiye de böyle bir bölünme ve ayrışma sürecinin başlatılmasının toplumsal gerginlik dinamiklerini harekete geÇirmesi kaÇınılmazdır.

Muhalefeti toplumsal Çatışma tahrikÇiliği yaparak ateşle oynamakla suÇlayan Başbakan'ın, böyle bir yola girilmesinin siyasi ve toplumsal huzur aÇısından doğuracağı sonuÇları Çok iyi düşünmesini tavsiye ediyoruz.

Türkiye'yi ateşe atacak olan, etnik tahriklerin AKP'nin himayesinde sürmesi ve hükümetin bu hain emellerin siyasi yollardan sonuca ulaşmasına hizmet edecek olmasıdır.

Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere herkes bu konuda kimden yana olduğunu artık belirlemek zorundadır.

MilliyetÇi Hareket Partisi ve Türk MilliyetÇileri, Başbakan'a ve temsil ettiği zihniyete rağmen, Türkiye'nin milli birliğini ve bin yıllık kardeşlik hukukunu korumak iÇin üzerine düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıdır."