Redington Türkiye ve Eviden’den Stratejik İş Birliği Redington Türkiye ve Eviden’den Stratejik İş Birliği

Dünyanın önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu Coursera’nın, Küresel Beceriler Raporu’nun altıncısı yayınladı. Rapordaki bulgular Türk öğrencilerin kariyerlerini geliştirmek amacıyla anahtar dijital becerilerde yeterlilik kazanmaya odaklandığına işaret ediyor. 

Platformdaki Türk öğrenci sayısında yüzde 17’lik artış yaşandı

148 milyondan fazla öğrenci, 7.000 kurumsal müşteri ve dünyanın önde gelen 325 üniversite ve endüstri ortağının içeriklerinden elde edilen veri ve içgörülere dayanan rapor, 2024 yılının ilk çeyreğinde Coursera'nın küresel topluluğuna katılan yeni Türk öğrenci sayısında bir önceki yıla göre %17'lik bir artış olduğunu ortaya koyuyor ve çevrimiçi eğitime artan ilginin altını çiziyor.

Türk öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği derslerin başında ChatGPT için sufle mühendisliği (Prompt Engineering) geliyor

Küresel Beceriler Raporu 2024, Yapay Zeka okuryazarlığının küresel bir öncelik olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Rapor göre Üretken Yapay Zeka (GenAI) ve Yapay Zeka yetenek havuzunu hızla genişletmek için çok önemli bir yatırım alanı olarak ortaya çıkıyor. Rapor verileri, Türkiye'de Üretken Yapay Zeka (GenAI) kurs kayıtlarında bir önceki yıla göre %545'lik dikkat çekici bir artış yaşandığını ve bunun da yapay zeka ve makine öğrenimine yönelik artan ilgiyi yansıttığını gösteriyor. Türkiye'deki öğrenciler, Vanderbilt Üniversitesi'nin Prompt Engineering for ChatGPT, DeepLearning.AI'nın GenAI with LLM ve Google Cloud'un Introduction to GenAI gibi kursları aracılığıyla temel Yapay Zeka becerileri ediniyor.

Geleceğine yatırım yapan Türk öğrenciler ülkelerinin rekabet gücünü yükseltecekler

Coursera Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Kais Zribi, "Coursera kayıtlarına Türkiye’den gelen dikkat çekici talep artışı, buradaki öğrencilerin sürekli öğrenmeye ve yeniliklere olan merakını ortaya koyuyor." dedi. "Türk öğrenciler gelişen iş piyasasında yol almak için dijital becerileri benimsedikçe, sadece kendi geleceklerine yatırım yapmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik refahtan daha fazla pay almasını ve küresel rekabet gücüne yükseltmesini sağlacak".

Türkiye beceri yeterliliği açısından dünya genelinde 57. sırada

Küresel Beceriler Raporu 2024, Türkiye'yi iş dünyası (%69), teknoloji (%45) ve veri bilimi (%43) alanlarındaki genel beceri yeterliliği açısından dünya genelinde 57. sırada göstermektedir. Rapor aynı zamanda Türk öğrenciler için tedarik zinciri sistemleri, pazar araştırması, insan öğrenimi ve makine öğrenimi algoritmaları gibi en önemli becerileri ve makine öğrenimi mühendisi, yazılım geliştiricisi ve menkul kıymetler ve emtia tüccarı gibi en önemli hedef rolleri de tanımlamaktadır.  

Türkiye'de profesyonel sertifikalara kayıtlar bir önceki yıla göre %38 arttı. Veri analitiği, proje yönetimi ve önyüz (front-end) geliştirme gibi alanlardaki önemli talep artışı,  işle ilgili becerilere yönelik açık talebi yansıtıyor. Bu durum Türkiye'nin gelecekteki iş taleplerini karşılaması için 21 milyondan fazla çalışana yeniden beceri kazandırması gerektiği için büyük önem taşıyor.

Türkiye’de bulunan 1,4 milyon çevrimiçi öğrencinin yaş ortalaması 32 ve yüzde 43’ü kadın 

2024 yılının ilk çeyreği itibariyle Türkiye'de 1,4 milyonun üzerinde Coursera öğrencisi bulunuyor. Öğrencilerin yaş ortalaması 32 ve bu öğrencilerin %33'ü STEM alanlarında olmak üzere %43'ü kadın. Öğrencilerin %40'ı öğrenimlerini mobil cihazlar üzerinden sürdürüyor. Bu yılki talep artışı Türkiye'deki öğrencilerin, özellikle yapay zeka ve diğer gelişmekte olan alanlar gibi dijital işlere hazırlanmak için eğitimlerine giderek daha fazla yatırım yaptığına işaret ediyor. 

Editör: Tarsus Haber