Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında 'Ekip Çalışması' konulu seminer düzenlendi.Milli Prodüktivite Merkezi işbirliği ile MPM Uzmanı Ayşegül PamukÇu'nun verdiği seminere firma temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

Her firmadan 3-4 temsilcinin katıldığı seminerde, Ekip Çalışması, Ekibin kurulması ve Ekip Çalışması grup etkinliğinin özel biÇimleri başlıklar halinde anlatıldı.

MPM Uzmanı PamukÇu, ortak bir amaca sahip teknik yada düşünce düzeyinde birbirini anlayabilen insanların hedeflerini kolaylıkla yakalayabileceklerini söyledi.

PamukÇu: "Ekipte üstlenilecek görevlere uygun olarak birer temsilci yer alır. Yapılacak işin amacı önceden belirlenmiştir.

Bu amaÇ doğrultusunda birlikte Çalışırken, kararlar ortak olarak alınır. Her ekip üyesi bir bütünün ayrılmaz bir parÇası olarak kabul edilir. Ekibin birlikteliliği Çalışma boyunca sürer."dedi.

PamukÇu, yöneticilerin de ekipteki rollerinin büyük olduğunun altını Çizerek, yönetici ile ekibin bilgi paylaşımının Çok önemli olduğunu belirtti.