Tarsus Belediyesi, personelinin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesi ve acil durum ya da afet anlarında doğru hareket etmesi için her yıl periyodik olarak düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirdi.

Personeller eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği kanuna yönelik, iş kazaları, meslek hastalıkları, kişisel koruyucu donanımlar, acil durumlar ile afetlerle başa çıkma ve personel sorumlulukları üzerine bilinçlendirildi.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun olarak düzenlenen eğitim, Tarsus Belediyesi meclis salonunda gerçekleşti. İş kazaları, meslek hastalıkları, kişisel koruyucu donanımlar ve personel sorumlulukları gibi konular uzman eğitmenler tarafından personellere aktarıldı.

İş kazalarının nedenleri, bir iş kazası durumunda yapılması gerekenler ve risk analizi sonuçları personelle paylaşıldı. Personellere güvensiz davranışlardan kaçınılması, kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerekliliği pratiğe dökülerek anlatıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan iş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları konularında çalışmalarını sürdürüyor. İş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları ağırlıklı olmak üzere halkın sağlık düzeyinin arttırılması ve geliştirilmesine katkıda bulunması için hedeflenen Sağlık Yerleşkesi projesi de son hızla devam ediyor.

İKİ AŞAMALI EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitimin sonunda, eğitmenler tarafından 6331 sayılı iş güvenliği kanunu, saha ziyaretleri, personel görüşleri ile oluşturulan iş güvenliği tespit ve öneriler kitapçığının personellere dağıtılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu kitapçık, iş güvenliği konusundaki farkındalığın artırılması ve personelin bilinçlenmesine katkı sağlayacak. Eğitimin ikinci bölümünde ise personellere, acil durumlar ve afetlerle başa çıkma konusunda sivil savunma uzmanı tarafından eğitim verildi.

Özellikle ülkemizde yaşanan son büyük depremlerin ardından, acil durum ve afetlerle başa çıkmanın önemi vurgulandı. Eğitim sonunda, personellerin soruları yanıtlanarak, iş kazalarının önlenebilmesi ve doğal afetlere karşı korunmanın bilinçli davranışlar ve eğitimle mümkün olduğu vurgulandı.

Tarsus Belediyesi, personelinin güvenliği ve toplumun refahı için böylesi eğitimlere önem vererek çalışanlarının bilinçlenmesine ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.