Mersin Haber / Doğu Akdeniz'in ön önemli limanlarından biri olan Mersin Limanı'nda, global krize rağmen 2009 yılının ilk 3 ayındaki ihracat artış hızının, bir önceki yıla göre yüzde 10 arttığı kaydedildi. Bunun yanında Mart ayında limandaki yük trafiğinin de yüzde 15'lik artış göstererek 4.8 milyon tona yükseldiği bildirildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan; 'Aylık Göstergeler' adlı ekonomik analiz raporlarının 2009 yılı Mart ayı verileri açıklandı. Söz konusu rapora göre Mersin Limanı'ndaki yükleme işlemleri mart ayında 624 bin 224 ton yükleme, 950 bin 810 da boşaltma olmak üzere bir milyon 575 bin 34 tonluk bir işlem gerçekleştirildiği, bu rakamın da bir önceki 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir artışı ortaya koyduğuna dikkat çekildi. 2009 yılının ilk 3 ayındaki yük trafiğinin de bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artış gösterdiği ve 4.8 milyon ton seviyesine yükseldiği ifade edildi.

Aynı dönemde Mersin Limanı'ndan yapılan ihracat artış hızının da yükseldiği ve 2008 yılına göre yüzde 10 artarak; bir milyon 659 bin 316 tona ulaştığı, söz konusu artışta da ihracat yükleri içinde önemli bir paya sahip olan çimento ihracatının etkili olduğu vurgulandı. Belirtilen dönemde ihracat içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan genel kargo ihracatının da geçen yıla göre aylık bazda yüzde 2 arttığı, bunun yanında maden ürünlerindeyse yüzde 27'lik bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Raporda; Mersin Limanı'ndan gerçekleştirilen ithalat artış hızının yıllar itibariyle artış eğiliminde olduğunun altı çizilerek, 2009 yılının Ocak-Şubat ve Mart dönemindeki ithalatın geçen yıla göre yüzde 22'lik bir artışla 2.5 milyon ton seviyesine ulaştığı bilgisi verildi. Toplam ithalat yükleri içinde yüzde 37'lik bir payla ilk sırada yer alan petrol ürünleri ithalatının yüzde 39, tahıl ürünlerinin yüzde 147, kimyevi maddeler ithalatının da yüzde 13 oranında arttığına işaret edildi.

Limandaki dahili taşımacılık yük hareketi, yılın ilk 3 ayında geçtiğimiz yılın söz konusu dönemine göre yüzde 7 yükselerek 339 bin 608 tona ulaştığı, bunun yanında dahili taşımacılık yükleri içinde yüzde 73'lük bir payı olan petrol ürünlerindeyse yüzde 3'lük bir düşüş yaşandığı bildirildi. Aynı dönemde transit taşımacılık yük hacminin 2008 yılına göre yüzde 11 oranında arttığı ifade edilerek, bu artışta da konteyner ve dondurulmuş et ürünlerindeki artışın etkili olduğu açıklandı.

Yine yılın ilk 3 ayında limandaki konteyner adedi bazında (TEU), önceki yıla göre yüzde 8'lik bir düşüş yaşandığına dikkat çekilerek, bu dönemde limana operasyon için bin 66 adet gemi uğradığı, bu rakamın da bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında düştüğü kaydedildi.