Her ay biraraya gelen İlÇe GenÇlik Kurulu üyeleri toplanarak genÇlerin topluma kazandırılması iÇin kurul üyelerinin hazırladıkları raporlar üzerinde görüşüldü.

Toplantının dünkü konusunda kurul üyeleri, bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanması noktasında okul önlerinde yada yanlarında bulunan büfelerin denetlendiği ve tek sigara ve uyuşturucu maddesi satılmaması yönünde sürekli kontrollerin yapıldığı, suÇa mehilli Çocukların tespit edildiği ve aileleri ile ön görüşme yapılarak bu genÇlerin topluma kazandırılması noktasında Çalışmalara hız verilmesi hakkında görüş birliğine varıldı.

Tarsus Kaymakamı özel Kalem Müdürü Filiz DalgıÇ'ın yönettiği toplantıya Sağlık ve Hizmet Kurulu, Mesleki GenÇlik Kurulu, Güvenlik ve Hukuk Kurulu ile Akademik Kurulu üyelerinden oluşan İlÇe GenÇlik Kurul toplantısında genÇlerin topluma kazandırılması noktasında yapılacak olanü diğer Çalışmalar görüşülüp karara bağlandı.