Mersin Haber / Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mükremin Sürücü, prim affı kapsamında yaklaşık 18 bin işverenin ayağına kadar gittiklerini ve böylelikle de prim borçlarının yüzde 93'ünü tahsil ettiklerini söyledi.

'Sosyal Güvenlik Haftası' kapsamında makamında bir basın toplantısı düzenleyen Mükremin Sürücü, kurum olarak temel amaçlarının; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesi olduğunu belirtti.

Hizmet sunmuş oldukları gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Sürücü, "Bunların haklarını kullanmasını ve yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini kolaylaştırmak yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görev alanına giren konularda toplumsal duyarlılık oluşturulması, çalışmalarımızla birlikte sosyal güvenliğin anlam ve öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, kayıtdışı istihdamla mücadele edilmesi için kurum olarak her zaman yoğun bir çabamız olacak" dedi.

5510 sayılı yasanın geçici 24. ve 25. maddelerine dayanılarak hayata geçirilen; 'prim affı' kapsamında Mersin'de çok ciddi bir çalışma ortaya koyduklarına dikkat çeken Sürücü, bu kapsamda da işverenin ayağına kadar giderek yüz yüze görüşmelerde bulunduklarını ve konunun yazılı ve görsel basında yer almasını sağlayarak, bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Sürücü, tüm bu çalışmalar sonucunda da yaklaşık 18 bin işverenin prim borçlarını ödemelerini sağladıklarını ve bunun da yüzde 93 gibi önemli bir başarıyı işaret ettiğini savundu.

Genel sağlık sigortası primleri ile ilgili olarak açıklamalarda da bulunan Mükremin Sürücü, 18 yaşından küçük çocukların, anne ya da babaları tarafından tescil edilmemesi, prim ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bile sağlık yardımlarından faydalanabileceğinin altını çizdi. Sürücü, aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az olması nedeniyle genel sağlık sigortası primini ödeme gücü olmayan vatandaşların söz konusu primlerinin de devlet tarafından karşılanacağını hatırlattı.

Hiçbir başarıya sadece üst yönetimin gayretiyle ulaşılamayacağını ifade eden Sürücü, "Dolayısıyla kendi çalışanına değer veren ve bunun sonucunda çalışanlarının da vatandaşa değer vererek hizmet ettiği bir kurum olmalıyız. Unutmamalıyız ki, yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar Türkiye'nin ve gelecek nesillerimizin yarınlarıyla yakından ilgili. Bu nedenle hepimize görev düşüyor ve kimsenin görevi önemsiz değil. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemdeyiz. Başarı 'ben'li bir şey değildir, aksine 'biz'li bir şeydir. Başarı, ortak kafa ve ellerin ürünüdür. Tüm çalışanlarımızla birlikte ideal bir kamu kurumu oluşturma gayreti ve çabası içindeyiz" diye konuştu.