Mersin Haber / Erdemli Ziraat Odası Başkanı Adnan Dölek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 6968 sayılı Zirai Mücadele Karantina Kanunu'na istinaden hazırladığı yönetmelik gereğince ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri reçetelerinin Oda mühendisi tarafından ücretsiz olarak yazılmaya başlandığını söyledi.

İlçe Tarım Müdürlüğü mühendislerinin yanı sıra Oda Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Mehmet Aydın Çiftçi’nin, bitki korumalarına yönelik ilaç reçetelerini yazmaya yetkili kılındığını ifade eden Dölek, bakanlığın ziraat mühendislerini iki ayrı kategoride değerlendirerek zirai ilaç satan mühendisleri bayii mühendisi, reçete yazan mühendisleri de danışman mühendis olarak ayırdığını belirtti.

Dölek, “Odamız Genel Sekreteri Mehmet Aydın Çiftçi, odamıza üye olsun ya da olmasın üreticilerimizin ürünlerinde kullanacağı zirai ilaçlarla ilgili reçete yazma yetkisi almak için Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde “Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Hükümleri” konulu kursa katıldı. Kurs sonrasında yapılan sınavı kazanarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü tarafından “Bitki koruma ürünü reçete yazmaya yetkilidir” belgesi aldı.

İlçemizde İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarının dışında tek ilaç yazma yetkisi odamıza verildi. Reçete yazılırken çiftçilerimizden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Reçeteli satışların amacı ürünlerdeki kalıntı problemini çözmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Ürünlerde kullanılacak ilaç reçetelerinin bir ay geçerli olduğunu kaydeden Dölek, reçetelerin 2 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.