Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'na katkı sunmak amacıyla Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği "Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı" büyük bir katılımla tamamlandı. Ulaşımın tüm paydaşlarının bir araya geldiği çalıştayda, Mersin'in gelecekteki ulaşım ağının temelini oluşturacak projeler ve çözümler ele alındı.

Çalıştayda Mercek Altına Alınan Konular:

 • Raylı Sistemler: Mersin'de raylı sistemlerin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlar masaya yatırıldı. Hızlı tren ve tramvay gibi raylı sistemlerin şehrin ulaşımına nasıl katkıda bulunabileceği tartışıldı.
   
 • Toplu Ulaşım: Toplu taşımanın daha da etkin ve konforlu hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Daha fazla hat, daha modern araçlar ve daha uygun fiyatlı bilet tarifeleri gibi konularda öneriler sunuldu.
   
 • Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsler: Özel halk otobüsleri ve minibüslerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Bu araçların daha düzenli ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi için neler yapılabileceği tartışıldı.
   
 • Akıllı Kavşaklar: Trafik akışını düzenlemek ve kazaları önlemek için akıllı kavşakların kullanımı değerlendirildi. Akıllı kavşakların Mersin'in trafik sorununa nasıl katkıda bulunabileceği konuşuldu.
   
 • Bisiklet ve Yayalar: Bisiklet ve yayaların önceliklendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Bisiklet yollarının yaygınlaştırılması ve yayalara özel alanların oluşturulması gibi konularda öneriler sunuldu.
   
 • Engelli ve Yaşlıların Ulaşım İmkanları: Engelli ve yaşlıların ulaşım imkanlarının geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Engelli dostu araçlar ve erişilebilir duraklar gibi konularda öneriler sunuldu.

Çalıştayın Katılımcıları:

MERTUSEG Turizm Çalıştayı Sektörün Önde Gelenleriyle Gençleri Buluşturdu MERTUSEG Turizm Çalıştayı Sektörün Önde Gelenleriyle Gençleri Buluşturdu

Çalıştaya, ulaşım sektöründeki sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları ve meslek odaları, özel halk otobüsleri ve minibüs kooperatifleri, engelli dernekleri ve yaşlılar dernekleri, bisiklet kullanıcıları dernekleri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri olmak üzere çok sayıda katılımcı katıldı.

Çalıştayın Sonuçları:

Çalıştayda yapılan değerlendirmeler ve sunulan öneriler ışığında, Mersin'in gelecekteki ulaşım ağının temelini oluşturacak bir rapor hazırlanacak. Bu rapor, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı'na temel oluşturacak ve şehrin ulaşımına dair uzun vadeli bir vizyon ortaya koyacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Değerlendirmesi:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı [Başkanın İsmi Soyismi], çalıştayın önemine değinerek "Mersin'i modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ulaşımın büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu çalıştayda da ulaşımın tüm aktörlerinin fikirlerini aldık ve çözüm önerileri üzerinde tartıştık. Çalıştayda ortaya çıkan tüm değerlendirmeleri ve önerileri titizlikle inceleyeceğiz ve Mersin'in ulaşımına dair somut adımlar atacağız." dedi.

Ulaşımın tüm paydaşlarının bir araya geldiği bu çalıştay, Mersin'in gelecekteki ulaşım ağının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Editör: Tarsus Haber