Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat vegörevleri hakkında 663 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında Tarsus'ta''İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'' kuruldu.

Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünebağlı olarak kurulan Toplum Sağlığı Merkezi'nde sorumlu hekim olarak SağlıkMüdürü Dr. Mehmet Sarı ve Uz.Dr. Ferhat Coşkun atandı. Hekimler görevlerinebaşladılar.

Sarı yaptığı yazılı açıklamada, Toplum Sağlığı Merkezi,bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alaraksağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek içinplanlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan, birinci basamak koruyucu,iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk veidaresinde organize edecek.

Ayrıca bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen,değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğerkurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak.