Mersin Çevre ve Orman Müdürlüğü, Görevlerine Yeni Seçilen Belediye Başkanlarını, Katı Atık ve Atıksu Arıtma Tesislerini Zamanında Kurmaları Konusunda Uyardı.

Çevre ve Orman Müdürü Hasan Saday, gelişigüzel atılan ve ayrıştırılmayan çöpler ile arıtılmadan deşarj edilen suların çevre, sağlık, ekonomi ve turizm açısından potansiyel bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Çevre sorunlarının herkes için külfet sayıldığını, yatırım gerektirdiğini vurgulayan Saday, "Bu gün tüm dünya ülkelerinde benimsenen görüş, çevre sorunlarının köklü çözümünün yapılacak örgütlü bir işbirliği ile mümkün olacağıdır. Bu nedenle Mersin'in çevre sorunlarının çözümü aşamasında yerel yönetimlerimize büyük görevler düşmektedir." dedi.

Belediyelerce Atıksu Arıtma Tesisi ve katı atık bertaraf tesisleri kurulmasına ilişkin planların hazırlanarak Valiliğe sunulduğunu belirten Saday, belediyelerin tesisleri kurmaları için taahhüt edilen sürelere uymaları gerektiğini kaydetti.

Saday, "Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen Belediyeler hakkında 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunun ve Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri gereğince İdari Yaptırım Kararı ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak." diye konuştu.

Saday, Akdeniz'in incisi sayılan ve geleceğini turizm de gören Mersin'i daha yaşanabilir hale getirmek için yürütülecek çalışmaların örgütlü işbirliğiyle yürütülebileceğine dikkat çekti..