Huzurkent, Nacarlı, Bağlarbaşı ve İhsaniye beldeleri Mersin Büyşükşehir Belediye Meclisi onaylandı ve Mersin sınırları içerisine alındı. 

Mersin Baüyükşehir Belediye Meclisi toplanarak Başkanı Macit Özcan, Meclis Katipleri Nuri Özdemir ile Akın Güneş imzalı karar ile Huzurkent, Nacarlı, Bağlarbaşı ve İhsaniye Mersin sınırları içerisine katıldı.

Alınan karar şöyle: ""5216 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Mersin Merkez Hükümet Konağı baz alınarak 20 km yarıçaplı daire içerisine kalan alt kademe ve belde belediyeleri ile köylerin listesi Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş olup kanunun geçici 2. maddesi kapsamındaki tespit işlemlerinin yapıldığı ve Büyükşehir sınırlarında kalan ilçe ve ilk kademe bselediyeli ile orman içi ve bitişiği köyleri, tüzel kişiliği kaldırılıp, mahalleye dönüşen köylerin hangi ilk kademe belediyelerine bağlanacağı hususunda gerekli meclis kararının alındı için Mersin Büyükşehir belediyesinin 09.08.2004 tarih ve 75 sayılı ara karı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale dosya ve Mersin İl haritası üzerinde yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde Mersin il Mahalle İdareler Müdürlüğümüzün 10.08.2004 tarihli yazısında Mersin Büyükşehir Belediyesi 20 km'lik teklif sınırı içerisinde kalan köyler listesinde 49 köyün yer aldığı 10.08.2004 tarihli yazısında Civanyaylağı, Karaisalı, Demirhisar, Huzurkent, Nacarlı, İhsaniye Bağlarbaşı köyleri dışında, ekteki diğer köylerin orman içi ve bitişiği köyleri olduğu belirtildi. 

İlgili yasa gereği orman içi ve bitişiği köylerinin tüzel kişiliği devam edeceğinden, komisyon tarafındanyapılan değerlendirmede; Civanyaylağı Köyünün Dikilatş ilk kademe belediyesine, Karaisaylı köylünün Toroslar ilk kademe belediyesine, Demirhisar köyünün Bahçeli ilk kademe belediyesine, Nacarlı ve Bağlarbaşı köylerinin Huzurkent ilk kademe belediyesine, İhsaniye köyünün ise Bağcılar ilk kademe belediyesine bağlamalarının kabulü ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden Akif Çiftçi ile İbrahim Demir'in red oylarına karışılık İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrulutusunda oy çokluğu ile karar verildi.""