Mersin Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Oksalın dün (18 Şubat 2004 Çarşamba günü) basın kuruluşlarına gönderdiği "Kamuoyunabaşlıklı bildirisi CHP'sinden Tarsus Belediye aday adayı olan bizleri haksız yere suçlamakta, yanlış bilgiler ve polemik yaratmayı amaçlayan ifadeler içermektedir.  

Bizim kamuoyuna sunulan hele "Tarsus şehir meydanında kamuoyuna sunulan" bir deklarasyonumuz olmamıştır. CHP Merkez Yürütme Kurulu üyelerine gereği için gönderilmiş bir dilekçemiz olmuştur.

Bu dilekçemiz CHP parti Meclis üyelerine ve CHP grubuna bilgi için elektronik posta ile iletilmiştir. Bizim muhatabımız özel olarak Ali Oksal değildir, partimizin organlarıdır. Bizler mağdur olduğumuz halde parti sorunlarını kamuoyuna taşımaktan kaçınırken ve protesto gösterilerini engellerken; Tarsus'umuzu temsil etme durumunda olan Milletvekili ve parti Meclisi üyemizin kamuoyuna hitap etme yerine bizimle görüşmesini ve üslubunun daha düzeyli olmasını beklerdik.

Bilindiği gibi adayın açıklanmasından sonra Pazartesi, salı ve çarşamba günü dahi hiçbir basın toplantısı veya basın açıklaması yapmış değiliz. Hatta Pazartesi günü yapılması planlanan basın toplantısı ve Mersin il başkanlığında protesto gösterileri tarafımızdan durdurulmuştur.Bu tavrımız Tarsus yerel basınında eleştiri konusu dahi olmuştur.   

"Yanlış, yalan ve maksatlı olarak aksettirdiğimiziiddia ettiği konuşması parti binasında bizimle beraber yüzlerce parti üyesi tarafından izlenmiş ve basın mensuplarının notları ile zabta geçmiştir.  

İnkar edilen sözler bu konuşmada bir defa değil, basın mensup1arının sorusu üzerine iki defa telaffuz edilmiştir. Altı adaydan başkasını desteklemeyeceğine ve karşı çıkacağına ilişkin söz verdiği sabittir. Sayın Oksal altı aday adayını destekleyeceğine söz verdiğini söylüyor, ancak bunun namus ve şeref sözü olmadığını ısrarla Vurguluyor, Bilindiği üzere bizim kültürümüzde insanların verdikleri vaatler, söylemiş oldukları sözler her zaman için namus ve şeref ile ilişkilendirilir. Kendisinin birebir bu cümleyi sarf etmediğini kabul etsek ile  -ki sarf etmiştir, "yapmış olduğu konuşma, toplantıdaki tavır ve hareketleri, parti binasında bulunan herkesin bu vaadi bir söz olarak algılamasına yol açmıştır.

Biz iftira veya hakaret etmiyoruz. Yüzlerce kişinin duyduğunu algıladığı biçimde aktarıyoruz. Eğer eksik söz vermişse bu Ali Oksal'a da namus ve şerefi üzerine ettiği milletvekili yeminini hatırlatırız.  

Ali Oksal'ın bizler için kullandığı "atanma şansını yitirmişi baresi her bakımdan talihsizdir. Aday adayları arasında yapılan "Merkez Yoklaması ile aday" seçilmektedir  

Merkez yoklamasının, atama olarak algılanması yaşadığımız usulsüzlüğün kaynağıdır.  

Ali Oksal'ın kamuoyuna bildirisinde yer alan "Hiç kimse bir makama gelememenin ezikliğini, acizliğini ve başarısızlığını söylemediğim sözlerle kamuf1e edemez ve bana mal edemez" sözleri bizim için söylenemez.

Tarsus Belediye Başkanlığı için yola ,çıkan biz altı adayın her biri yüksek meslek sahibi olup, mesleklerinde başarılı oldukları kamuoyu tarafından bilinen, Tarsus Belediye Başkanlığı da dahil bir çok makam'a ulaşmış kişilerdir. Bütün bu aday adaylarının özgeçmişlerini Sayın Ali Oksal'ın dikkatle incelemesini ve milletvekili Sıfatına sahip olmadan ve bu sıfat dışında kendi sahip olduğu özgeçmişiyle karşılaştırmasını tavsiye ederiz.   

Bu zorunlu açıklama ötesinde aday belirlenmesinde yaşanan usulsüzlüğü ve kişisel amaçlarla partimizin seçim şansının yok edilmesini gizlemeye bu tür spekülasyonlara cevap vermeyeceğimizi ve polemiğe girmeyeceğimizi kamuoyuna Bildiririz.  

İnşaat Mühendisi ve Tarsus Eski Belediye Başkanı İsmail Batmaz  

Yüksek Mimar ve TMMOB Mimarlar Odası, Başkanı Sait Kozacıoğlu  

Serbest Mali Müşavir ve Eski Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Gül  

Avukat ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (1989-1997) Ayhan Oran   

Makine Mühendisi ve Tarsus Makine Mühendisleri odası Başkanı Mehmet Özel  

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Uzmanı Sercan Yaman