Mersin Haber / Erdemli belediye başkanı Mükerrem Tollu, erdemli belediyesinin borçlarının 18 milyon TL değil, kendi hesaplarına göre 126 milyon TL olduğunu söyledi.

29 mart yerel seçimleri sonrasında ilk basın toplantısını Erdemli Öğretmenevi’nde gerçekleştiren Tollu, belediye borçları konusunda kamuoyunda bilgi kirliliğinin oluştuğunu belirterek, “29 mart sonrasında nasıl bir belediyeyi devraldığımızı anlatarak kamuoyunu ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenledik. Daha önce gerçekleştirmeyi istediğimiz bu toplantıyı diğer kurumlardan almamız gereken belgeler nedeniyle bu toplantı gecikti” dedi.

Belediye borçları konusunda birçok söylentinin dolaştığını ve yanlış bilgilendirmelerin ortaya çıktığını ifade eden Tollu, belediye borçlarının söylenildiği gibi 18 milyon TL olmadığını, Erdemli belediyesinin borçlarının 126 milyon TL’yi bulduğunu söyledi.

Erdemli Belediye Başkanlığı’nın son 5 yıl içinde yapmış usulsüz iş ve işlemlerin olduğunu iddia eden Tollu, “ Bunu zaman zaman kendimde dile getirdim. Bu gün bunları belgeleri ve örnekleri ile sıralamak istiyorum. Sizlere burada ifade edeceğim hususlar, mevcut iş ve işlemlerin birer örneği olup; bu örneklerin onlarcası mevcuttur. Hepsi de belgelidir. Hiçbir söylemim asılsız değildir. Tamamı belgeye dayalı olarak, sizlere ifade ediyorum” diye konuştu.

Erdemli belediye başkanı Mükerrem Tollu tarafından yaklaşık 1 saat süren basın toplantısında okunan açıklama, basın mensuplarına yazılı olarak ta dağıtıldı.

Tollu açıklamasında şunlara yer verdi; “ 1-Seçim sürecinde, geçmiş yönetim tarafından Erdemli Belediyesinin borcunun 18 milyon lira olduğu deklare edildi. Bu açıklama, resmi belge olarak gerek belediye çalışanlarına, gerekse belediye seçilmiş üyelerine imzalatılarak; sizlere ve bizlere dağıtıldı. Ancak bu borç miktarının bu kadar olmadığını, sizlere devletin resmi kurumlarından alınan kayıtlar esas alarak ibraz ediyorum.

Bununla birlikte ;

DEVRALDIĞIMIZ NİSAN 2009 TARİHİ İTİBARİ İLE ERDEMLİ BELEDİYESİNİN DURUMU

Tedaş 6 Milyon 857 Bin 627,97 TL (6.857.627,97 TL (Trilyon) , Erdemli vergi dairesi 6 Milyon 480 Bin 939,86 TL (6.480.939,86 TL (Trilyon), Teminatlar 6 Milyon 212 Bin 711,41 TL (6.212.711,41 TL (Trilyon), İller bankası 4 Milyon 800 Bin 481,50 TL (4.800.481,50 TL (Trilyon), Piyasa (esnaf) borçları 4 Milyon 230 Bin 722,19 TL (4.230.722,19 TL (Trilyon), SSK borçları 2 Milyon 119 Bin 488,64 TL (2.119.488,64 TL (Trilyon), Hal yeri kamulaştırma bedeli 1 Milyon TL (1.000.000,00 TL (Trilyon), Personel alacakları 823 Bin 045,64 TL (823.045,64 TL (Milyar), Muhasebeleştirilmemiş borç 658 Bin 479,82 TL (658.479,82 TL (Milyar), Emekli Sandığı borcu 191 Bin 338,82 TL (191.338,82 TL (Milyar), Araçların tamir gideri 164 Bin TL (164.000,00 TL (Milyar), MEGA Bilgisayar Donanım Hiz. 65 Bin 277,60 TL (65.277,60 TL (Milyar), Esen inşaat 8 Milyon 442 Bin 900 TL (8.442.900 TL (Trilyon), Ens inşaat 15 Milyon 287 Bin 373,18 TL (15.287.373,18 TL (Trilyon), toplam 57 milyon 334 Bin 386,63 TL, Yasal Faizler 68 Milyon 801 Bin 263,20 TL (68.801.263,20 TL (Trilyon) , Genel Toplam 126 Milyon 135 Bin 649, 83 TL

Bahse konu borcu ödemek için yıl içinde hiçbir kuruma, kuruluşa, personele ödeme yapılmadığı taktirde, 2008 yılı net geliri olan 14 milyon 257 Bin 934,38 TL baz alındığında, 4 yılda ancak ana parası ödenebilecektir. Ancak, bu borçlar gerek resmi kurum borçları, gerekse kişiler tarafından icra takibi yolu ile tahsili yoluna gidildiğinden bu günkü aylık gecikme zammı tutarı 2.5 puan üzerinden hesaplandığında yıllık 17 milyon 200 bin 315,99 TL gecikme zammı tahakkuk edeceğinden, borç tamamen ödeninceye kadar 68 milyon 801 bin 263,20 TL gecikme zammı ile 9 yıllık bir sürede ödenebilecektir. Ancak bu 9 yıllık süre içinde ise hiçbir cari harcama yapılmamak sureti ile bu süreler ve miktarlar geçerlidir.