Panel, geçtiğimiz Cumartesi gün saat:17.00'da Müftülük Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Döneminde İz Bırakan Din Adamları isimli konferansa konuşmacı olarak Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ateş, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doç. Dr. Halife Keskin ve Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Abdullah Alperen katıldılar.