Mersin'de Akdeniz ve Tarsus Sağlık Grup Başkanlıklarının hazırladığı projelerin, Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan (ÇKA) mali destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Sağlık Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Hijyenle Gelen Güzeldir' ve 'İyi Yaşa Bebek' projeleri ile Tarsus Sağlık Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Her Yerde Sağlık' projelerinin, mali destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Toplumda önemli bir halk sağlığı sorunu olan kan yoluyla bulaşan hastalıkları önlemek ve ilk sıralarda yer alan bir bulaş kaynağı olan berber ve kuaförleri bilinçlendirmeyi amaçlayan 'Hijyenle Gelen Güzeldir' projesinden, Akdeniz ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren berber ve kuaförlerin fayadalanacağı ifade edildi.

Projede görev alacak ekibin içerisinde halk sağlığı uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, pratisyen hekim ve hemşirenin görev alacağı kaydedilirken, projenin uygulama süresinin ise 1 yıl olduğu belirtildi. Proje tamamlandığında Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren berberler ve kuaförlerin kan yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında ve korunma yoları konusunda bilinçlenecekleri ifade edildi.

'İyi Yaşa Bebek' projesinde ise Akdeniz ilçesinin görece gelişmişlik düzeyi düşük olan Çay, Çilek, Şevket Sümer, Hal ve Gündoğdu mahallelerinde ikamet eden 200 gebenin, sağlıklı gebelik ve bebek bakımı konusunda eğitilerek hastanede doğum yapmalarının sağlanacağı belirtildi. Uygulama süresi 1 yıl olan projenin, alınan neticeye göre ilçenin diğer mahallerinde de uygulanmasının mümkün olabileceği kaydedildi.

'TARSUS SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞININ 'HER YERDE SAĞLIK' PROJESİNE DESTEK

Tarımsal üretimin önemli bir geçim kaynağı olduğu belirtilen Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, tarımsal üretimde çalışanların bir kısmını bölge dışından gelen mevsimlik işçilerin oluşturduğu kaydedilerek, şöyle denildi; "Mevsimlik işçiler yılın yaklaşık 6-7 ayını bölgemizde geçirmektedirler.

Fakat bu kadar uzun süreyi burada geçirmelerine karşın en temel ihtiyaçlardan yoksun bir hayat sürdürmektedirler. Çoğunlukla sağlıksız çadırlarda tuvalet ve temiz sudan yoksun kötü çevre şartlarında barınarak hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar.

Kötü çevre koşullarında yaşayan bu insanlar çoğunlukla bilgisizlikten ve imkansızlıktan dolayı temel sağlık hizmetlerinden de yoksun kalmaktadırlar.

Tarsus Sağlık Grup Başkanlığı'nın mali destek almaya hak kazanan projesi 'Her Yerde Sağlık'ın amacı, Yenice beldesinde mevsimlik işçi olarak çalışan yaklaşık 2 bin kişinin sağlıklı bir çevrede yaşamalarına katkı sağlayarak koruyucu sağlık hizmeti sunmaktır.

Yapılan muayeneden sonra gerekli görülenleri hastaneye sevkini yaparak tedavilerini yaptırmaktır. Proje hayata geçtiğinde mevsimlik işçiler daha iyi çevre koşullarında ve yükselmiş bir hayat standardına kavuşacak ve temel sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır."