CHP Tarsus Belediye Meclis Üyesi Adayı Ali Uyan gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Bir süre gazetimiz sahibi Sabit Geçim ve Genel Yayın Koordinatörümüz Serhan Geçim ile görüşen Ali Uyan yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonominin itici gücü esnaftır,küçük ve orta boy işletmelerdir.   

Esnaf tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede de yaşamın hemen her alanında üretim yapmaya çalışan, ekonominin en dinamik kesimlerinden biridir. Üretime sadece Sermayesi ile değil, emeğiyle de son derece yoğun bir biçimde katılır.

Bu üretim şekli ona ekonomik krizlerde ayakta durma ve ülke ekonomisini de ayakta tutma gücü verir. Böyle dönemlerde kendisi yıpransa da ülke ekonomisine katkısı büyüktür.

Bu nedenle gelişmiş ülkeler esnaf ve KOBİ'lere özel bir önem vermişler, bu kesimlere daima destek sağlamışlardır. Ülkemizde ise aynı şeyleri söylemek ne yazık ki mümkün değildir.   

Yıllardır uygulanan yalnış sağ politikalar sonucu esnaf, emekçi kesimle birlikte daima kümesteki kazlar olarak görülmüştür. Aslında bunda şaşılacak bir şeyde yoktur. Çünkü doğru politikalar ancak CHP iktidarı ile mümkün olacaktır.  

Bilindiği gibi esnaf belediyenin en önemli muhatabıdır. Bu nedenle aşağıdaki tespitleri yapmakta yarar vardır.   

1- Ülkemizde ve hele de Tarsus'ta esnaf kısıtlı sermaye ile çalışmaktadır.  Kaynak ihtiyacı hemen her zaman mevcuttur.  

2- Esnafa sağlanan kaynaklar hemen ve daima üretime bire bir yansır ve  istihdam yaratır.  

3- Esnaf sermaye birikiminden rant geliri elde etme eğiliminde değildir. Bunun zaman zaman ortaya çıkması yanlış politikaların sonucudur.Esnaf her kuruşunu üretimi arttırmak için haryacan bir geleneğe sahiptir.  

4- Gerek babadan oğula, gerekse ustadan çırağa aktarılan çok değerli bilgi birikimine sahiptir. KOBİ'ler bu bilgi birikimi sayesinde oluşacaktır. Güçlü KOBİ'ler ulusal bağımsızlığın ve milletleşmenin teminatıdır.  

5- Esnaf aynı zamanda bir emekçidir, emekçilerin bütün sorunlarım onlarla birlikte yaşar, bu sorunlardan aynı şekilde etkilenir ve çözüm arar.  

6- Esnaf aynı zamanda köylüdür, köylünün her sorunu onu derinden etkiler.  

7- Esnaf aynı zamanda emeklidir, son derece yetersiz gelire sahip emeklilere biraz daha ucuza hizmet sunmak onun değişmez kaygılarındandır.  

8- Esnaf aynı zamanda işsizdir, her işsiz çevresinin alım gücünü düşürmeye, yaşam standardını azaltmaya mahkum edilmiş bir fert demektir. Hiç istemediği halde sağ politikaların ona biçtiği görev iş gücünü ucuzlatmaktadır. Onun bir ışinin olması da esnafın kaygılarındandır.  

9- Esnaf yanlış belediyecilik sonucu daima haksız rekabete açık kalmıştır.  

10- Esnaf dolaylı-dolaysız vergide emeçilerle birlikte ilk müracaat edilen kesimdir.  

11- Esnaf kent kültürünün oluşmasının en önemli unsurudur.  

12- Esnaf politika üretim alanıdır. Esnafın göz ardı edildiği, katkıda bulunmadığı politikalar başarısızlığa mahkumdur.  

İşte bu tespitleri yaptıktan sonra çağdaş belediyecilikte esnafla ilişkilerin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Belediyelerin her politikası esnafı dolaylı ya da dolaysız etkilemektedir.

Aynı şekilde belediye politikalarında partili partisiz ayrım yapmadan esnaf desteğinin alınması da doğru tespitler, başarılı çalışmalar için gereklidir.  

Esnaf masası; esnaf ve esnaf örgütleri ile birlikte AR-GE (Araştırma-Geliştirme) çalışması içinde olmalı. Belediye düzenleyici görevini yaparken aynı zamanda destekleyici, yol gösterici olmalıdır.  

Sorunların bunlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü bu sorunları birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Ve bu sorunların hepsininde çözümünü biliyoruz. Bunun içinde değişen ve gelişen, esnafının yüzünün güldüğü bir Tarsus'ta yaşamak istiyorsak, daha önce hangi partiye oy vermiş olursak olalım, bu defa, tercihimiz CHP Belediye Başkan Adayı Adil Aktay olmalı.  

Belediye Esnafa Dost Olmalı  
Belediye Herkese Dost Olmalı  
Belediye Başkanı Adil Başkan Olmalı.