Tarsuslu olan Sadık ELİYEŞİL, Tarsus’un en eski ve hayırsever ailesinden Müftüzade Hacı Ahmet Hilmi Efendi ve Fatma Şakire Hanım’ın ikinci oğludur.

Asıl adı Süleyman Sadık olup 1863 yılında Tarsus’ta doğmuştur. 

Babası öldüğünde 5 yaşında olan S. Sadık ELİYEŞİL, ilk eğitimini Mahalle Mektebinde, ortaeğitimini ise o vakitlerde yeni açılan Rüştiye Mektebinde (ortaokulunda) yapmıştır. Ardından da medrese eğitimi almıştır. Bu sırada yaşı ilerlediği için iş hayatına atılmıştır.

Gülsüm Hanım ile evlendi ve 2 erkek, 2 kız çocukları oldu. Gülsüm Hanım’ın ölümü üzerine Suphi Paşa’nın kızı Saime Hanım ile evlendi. 

Padişah Sultan Abdülaziz döneminde “Paşa” unvanı verildi.

Tarımla da uğraşan S. Sadık ELİYEŞİL, çiftçilik de yaptı.

Bir süre sonra Tarsus İdare Meclisi ve Belediye Meclis üyelikleri görevlerinde bulundu .
1900 -1912 yılları arasında Tarsus Belediye Başkanı olarak Tarsus halkına büyük hizmetlerde bulunmuştur.

En önemli hizmeti, Tarsus’a yaptırdığı “elektrik santrali” ile “Türkiye’de bir ilk”i gerçekleştirmek olmuştur.
1914 yılında yapılan seçimlerde, Mersin Mebusluğuna (Milletvekilliğine) seçilmiş ve 2. Meşrutiyet Hükümeti’nde görev almak üzere İstanbul’a gitmiştir. 

1. Dünya Savaşının sonunda, Adana ve çevresini istilâya gelen Fransızlara karşı ilk tepki gösteren kişi olmuştur.

Ülkemizin uğradığı millî felâket karşında, halkla beraber düşmana karşı yurdumuzu korumak amacıyla, Ankara’da doğan “İstiklâl Işığı”na doğru koşarak “Sivas Kongresi Temsil Heyeti”nin emirleri doğrultusunda mücadele vermeye başlamıştır.

Tarsus Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı, S. Sadık ELİYEŞİL’in halkla görüşmesine engel olmak için onu günlerce evinde hapse mahkûm etmiştir. 

S. Sadık Paşa, 17 Haziran 1918 günü “Millî Kuvvetler”e katılmış ve Tarsus Grubu Müdafaa-i Hukuk Heyeti Başkanlığına seçilmiştir. 

“Tarsus’un Kurtuluş Savaşı Tarihi”ne baktığımızda, S. Sadık ELİYEŞİL Paşa’yı kurtarıcıların önünde giden bir komutan olarak görmekteyiz.

18 Eylül 1942 günü vefat etmiş olup, kabri Tarsus Şehir Mezarlığı’ndadır.

S. Sadık ELİYEŞİL Paşa, 1939 yılında 6 dershaneden oluşan “SADIK ELİYEŞİL İLKOKULU” nu yaptırmış ve Özel İdare’ye bağışta bulunmuştur.

Tarsus’a ve ülkemize yapmış olduğu unutulmaz hizmetleri, kahramanlıkları, onu Türk milletinin ve Tarsus halkının gönlünde ebediyen yaşatacaktır.