Cumhuriyet Halk Partisinden Tarsus Belediye Başkanı aday adayılığını İlçe binasında çok kalabalık bir topluluğa basın bildirisini okuyurak şunları söyledi: ""Türkiye'nin yine sorunlu bir dönemden geçiyor.

 Sorunları çözmesi gereken siyasi kadroları, sorun çözme yerine yaratma özelliklerini koruyorlar. "

" Yıllardır izlenen politikalar sonucunda Türkiye bugün büyüyen değil küçülen hale gelmiştir. Siyasi himaye, kayırma ve siyasi nüfus kullanma olağanlaşmış, toplumsal barış bozulmuştur.

Gelir ve hizmet dağılımı bozulmuş, yoksulluk ve işsizlik giderek artarhale gelmişitir. Devlet, sosyal olma niteliğinden uzaklaştırılmış; kültür, eğitim ve sağlık ticari araç olarak görülmeye başlamıştır. Kısaca Laik Cumhuriyetimiz zaafa uğratılmış ve sonuçta halkında dayanma gücü kalmamıştır. 

Tarsus'ta bu bozuk yapılanmadan ne acı ki fazlasıyla payını almıştır.Evet; ülkemizde olduğu gibi yanlış yönetim anlayışından kaynaklanan sorunlar, Tarsus'ta da fazlası ile vardır. Çözüm yolları da bellidir. 

Bu nedenle gelecek, boş vaaatler üzerine değil, ÇÖZÜM üzerine kurulmalıdır"". dedi. CHP Tarsus Belediye Başkan aday adayı İsmail Batmaz,sözlerine şöyle devam etti: "Çözüm, planlı ve tutarlı olmaktadır. Çözüm, akla, bilime, tekniğe inanmaktır.

Çözüm, yönetime doğrudan ve yerinde katılmaktır. Çözüm, ülke yönetiminde olduğu gibi yerel yönetimlerde de demokratik, laik, sosyal, şeffaf hukuk yapısının korunmasında ve geliştirilmesindedir.

Bu nedenle, gerekli toplumsal değişimi ve gelişimi, insanı öne çıkartarak kamu, yararını öncelikli hale getireceğine ve kamu yönetiminde ve belediyelerde önce insan, önce ahlak, önce iş yapılanmasını sağlayacağına inandığım CHP'den Tarsus Belediye Başkanı aday adayı olduğumu açıklıyorum. 

Gelin, katılımcı, demokratik belediyecilik anlayışını birlikte kuralım. Şeffalığı temel alan, dürüst belediyecilik anlayışını hakim kılalım. Gelin; etkin ve verimli belediyecilik anlayışıyla Tarsus Belediyesini vesayetten kurtaralım. 

Gelin, yaşadığımız ve doyduğumuz Tarsus'ta, halkın bilgi ve denetimine açık saydam belediyecilik anlayışını kalıcı kılalım... 

Katılımcı, bütünleştirici, eşitlikçi, şeffaf, teknik donanımlı yönetim anlayışı ile paylaşımcı, demokratik yönetim CHP'yi mutlak yerel iktidar yapacaktır. 

Tarsus'u yaşanabilir çağdaş bir kent haline getirecek onurlu çalışmalarda birlikte olalım".

Editör: Haber Merkezi