banner72

Yeni Çek Yasası

Yeni Çek Yasası

GÜNCEL 25.01.2012, 23:00 25.01.2012, 23:00
Yeni Çek Yasası

TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ilk 3 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, hakkında işlem yapılan kişiye uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürüldüğünden, daha önce adli sicilde tutulan yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar, Merkez Bankasında tutulacak.

Çek defterinin her bir yaprağına, çekin basıldığı tarih de yazılacak.

-Bankaların sorumluluğu artacak-
Kanunla, bankaların karşılıksız çek keşide edilmesindeki sorumluluğu artırılıyor.

Buna göre, banka ibraz eden düzenleyici dışındaki hamiline, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli bin TL veya üzerinde ise bin TL, çek bedeli bin TL'nin altında ise çek bedelini ödeyecek. Karşılığının kısmen bulunması halinde de çek bedeli bin TL veya altında ise kısmi karşılığı bin TL'ye tamamlayacak, çek bedeli bin TL'nin üzerinde ise kısmi karşılığa ilave olarak bin TL'yi ödeyecek.

Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 5 yıl içinde ibraz edilmemesi halinde, muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erecek.

Kanuni ibraz süresi içinde, karşılıksız çek veren kişi hakkında uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürülecek. Buna göre, mevcut durumda, karşılıksız çek veren kişi hakkında her bir çekle ilgili olarak 1500 güne kadar adli para cezası verilirken; yapılan değişiklikle, savcı tarafından her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve açma yasağı kararı verilecek.

Karşılıksız çekin keşide edilmesi halinde, hamiline 6 ay içinde talep etmesi durumunda, Cumhuriyet Savcısı tarafından her bir çekle ilgili çek düzenleme veya çek hesabı açma yasağı verilebilecek.

-Dolandırıcılık ve sahteciliğe de ceza-
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı; karşılıksız çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilecek.

Böylece, karşılıksız çekle birlikte aynı zamanda dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesinin yanı sıra, kişi, TCK'nın ilgili hükümlerine göre de cezalandırılacak.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, Kabahatler Kanunu uygulanacak. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü halinde, buna ilişkin bilgiler, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilecek.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, çalışma süresinin son ermesi nedeniyle, birleşimi, 31 Ocak Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, karşılıksız çıkan çeklerin toplam keşide edilen çekler arasındaki oranının yüzde 2,81 olduğunu belirterek, ''2001'de bu rakam daha yukarıdaydı. AK Parti hükümetlerinin uyguladığı politikalar, bu oranı her yıl aşağıya çekmiştir'' dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 'Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nın görüşülmesine devam edildi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, tasarının 3. maddesi üzerinde grubu adına söz alarak, ekonomik hayatta sık sık krizlerle karşılaşılması nedeniyle ödeme ve borç dengelerinde de sorunlar ortaya çıktığını söyledi. Toptaş, ''Bu yasa tasarısı düzenlenirken çok dikkatli ve hassas davranmak gerektiğini düşünüyorum. Çek karşılığı mal ve hizmet veren mağdurların sorunlarını bu yasayla çözebilecek miyiz? Alacaklı mağdurlar, 'benim bankalara olan borçlarım da affedilecek mi?' diye soruyor'' şeklinde konuştu.

MHP Grubu adına madde üzerinde söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, küresel krizler ve uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle çekini ödeyememiş vatandaşlar bulunduğunu ifade etti. Alacağını tahsil edemediği için karşılıksız çek keşide edenlerin de bulunduğunu anlatan Şandır, ''Bu insanların sorunları böyle çözülemez. Bu sıkıntının sorumlusu, zamanında yeterince önlem alamayan siyasi iktidardır. Sürekli kanun değiştiriyoruz. Sorunun kalıcı olarak çözülememesinden dolayı yapıyoruz bu kanunu. Bu türlü sorunlara hükümetin yaklaşımını doğru bulmuyoruz'' diye konuştu.

-''CİDDİ BİR SIKINTI ORTAYA ÇIKAR''-
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, milletvekillerinin madde üzerindeki sorularını yanıtladı.
Bir soru üzerine, karşılıksız çıkan çeklerin toplam keşide edilen çekler arasındaki oranının yüzde 2,81 olduğunu belirten Bozdağ, ''2001'de bu rakam daha yukarıdaydı. AK Parti hükümetlerinin uyguladığı politikalar, bu oranı her yıl aşağıya çekmiştir'' dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada tasarının 3. maddesi kabul edildi. Tasarının 4. maddesi üzerinde grubu adına konuşan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, AK Parti'nin 3. madde üzerinde verdiği önergeyi eleştirdi. İnsanların bir gün bile hapis yatmasına kimsenin yüreğinin dayanamayacağını belirten Susam, ''Ama alacakları yüzünden mağdur olan insanların da yaşadıklarına kimsenin yüreği dayanmaz. Asıl önemli olan ekonomik hayatta çekin işlevi bundan sonra ne olacak? Piyasada çeke olan güveni ortadan kaldırırsanız ciddi bir sıkıntı ortaya çıkar. Çekin itibarının korunması için bir sigorta sisteminin kurulması gerekiyor'' şeklinde konuştu.

-''SOSYAL PATLAMAYA NEDEN OLUR''-
MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık ise cezaevine girecek insanları kurtarmak için çalışıldığını belirterek, ''Siz adamın borcunu, ana parayı azaltmıyorsunuz. Yarın mahkemeye gittiği zaman faizler yine ortaya çıkacak. Gelin bir çek garanti fonu kuralım, bankaları bu işe ortak edelim. 'Çek yaprağı başına bankayı bin lira ortak ediyoruz' demenin bir anlamı yok. Bankayı en az üçte birine ortak edecek bir düzenleme getirilmesi lazım'' dedi.

Kanunun sosyal patlamaya neden olacağını öne süren Işık, ''Bir önergeyle gelin bu fonu kuralım, herkes memnun olsun'' ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de kanun çalışması yapılırken istişare edilmeyen ve üzerinde kafa yorulmayan hiçbir öneri bulunmadığını söyledi. Tasarının tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini vurgulayan Canikli, ''Zor bir konu'' dedi. Sigorta fonu veya benzeri bir fon oluşturulmasına ilişkin önerinin de üzerinde çok çalışıldığını ifade eden Canikli, bu tip bir fonunun uygulamaya geçirilmesi sonucunda karşılıksız çek miktarının artabileceği uyarısında bulundu.

Canikli, ''Miktar olarak hacim en az yüzde 50 artar. Çünkü daha garanti bir mekanizma haline gelecek. Sınırsız ve ucuz bir kredi imkanı sağlıyor. Bu fon kurulursa karşılıksız çek oranı en az yüzde 10'a çıkar. Ekonomiye yük getirecek, küçük esnafı bitirecek bir öneri'' diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, karşılıksız çıkan çeklerin toplam keşide edilen çekler arasındaki oranının yüzde 2,81 olduğunu belirterek, ''2001'de bu rakam daha yukarıdaydı. AK Parti hükümetlerinin uyguladığı politikalar, bu oranı her yıl aşağıya çekmiştir'' dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 'Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nın görüşülmesine devam edildi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, tasarının 3. maddesi üzerinde grubu adına söz alarak, ekonomik hayatta sık sık krizlerle karşılaşılması nedeniyle ödeme ve borç dengelerinde de sorunlar ortaya çıktığını söyledi. Toptaş, ''Bu yasa tasarısı düzenlenirken çok dikkatli ve hassas davranmak gerektiğini düşünüyorum. Çek karşılığı mal ve hizmet veren mağdurların sorunlarını bu yasayla çözebilecek miyiz? Alacaklı mağdurlar, 'benim bankalara olan borçlarım da affedilecek mi?' diye soruyor'' şeklinde konuştu.

MHP Grubu adına madde üzerinde söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, küresel krizler ve uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle çekini ödeyememiş vatandaşlar bulunduğunu ifade etti. Alacağını tahsil edemediği için karşılıksız çek keşide edenlerin de bulunduğunu anlatan Şandır, ''Bu insanların sorunları böyle çözülemez. Bu sıkıntının sorumlusu, zamanında yeterince önlem alamayan siyasi iktidardır. Sürekli kanun değiştiriyoruz. Sorunun kalıcı olarak çözülememesinden dolayı yapıyoruz bu kanunu. Bu türlü sorunlara hükümetin yaklaşımını doğru bulmuyoruz'' diye konuştu.

-''CİDDİ BİR SIKINTI ORTAYA ÇIKAR''-
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, milletvekillerinin madde üzerindeki sorularını yanıtladı.
Bir soru üzerine, karşılıksız çıkan çeklerin toplam keşide edilen çekler arasındaki oranının yüzde 2,81 olduğunu belirten Bozdağ, ''2001'de bu rakam daha yukarıdaydı. AK Parti hükümetlerinin uyguladığı politikalar, bu oranı her yıl aşağıya çekmiştir'' dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada tasarının 3. maddesi kabul edildi. Tasarının 4. maddesi üzerinde grubu adına konuşan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, AK Parti'nin 3. madde üzerinde verdiği önergeyi eleştirdi. İnsanların bir gün bile hapis yatmasına kimsenin yüreğinin dayanamayacağını belirten Susam, ''Ama alacakları yüzünden mağdur olan insanların da yaşadıklarına kimsenin yüreği dayanmaz. Asıl önemli olan ekonomik hayatta çekin işlevi bundan sonra ne olacak? Piyasada çeke olan güveni ortadan kaldırırsanız ciddi bir sıkıntı ortaya çıkar. Çekin itibarının korunması için bir sigorta sisteminin kurulması gerekiyor'' şeklinde konuştu.

-''SOSYAL PATLAMAYA NEDEN OLUR''-
MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık ise cezaevine girecek insanları kurtarmak için çalışıldığını belirterek, ''Siz adamın borcunu, ana parayı azaltmıyorsunuz. Yarın mahkemeye gittiği zaman faizler yine ortaya çıkacak. Gelin bir çek garanti fonu kuralım, bankaları bu işe ortak edelim. 'Çek yaprağı başına bankayı bin lira ortak ediyoruz' demenin bir anlamı yok. Bankayı en az üçte birine ortak edecek bir düzenleme getirilmesi lazım'' dedi.

Kanunun sosyal patlamaya neden olacağını öne süren Işık, ''Bir önergeyle gelin bu fonu kuralım, herkes memnun olsun'' ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de kanun çalışması yapılırken istişare edilmeyen ve üzerinde kafa yorulmayan hiçbir öneri bulunmadığını söyledi. Tasarının tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini vurgulayan Canikli, ''Zor bir konu'' dedi. Sigorta fonu veya benzeri bir fon oluşturulmasına ilişkin önerinin de üzerinde çok çalışıldığını ifade eden Canikli, bu tip bir fonunun uygulamaya geçirilmesi sonucunda karşılıksız çek miktarının artabileceği uyarısında bulundu.

Canikli, ''Miktar olarak hacim en az yüzde 50 artar. Çünkü daha garanti bir mekanizma haline gelecek. Sınırsız ve ucuz bir kredi imkanı sağlıyor. Bu fon kurulursa karşılıksız çek oranı en az yüzde 10'a çıkar. Ekonomiye yük getirecek, küçük esnafı bitirecek bir öneri'' diye konuştu.
Karşılıksız çekte hapis cezasını kaldıran ve TBMM Genel Kurulu’nda bugün ele alınması planlanan tasarının görüşmelerinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, milletvekilleri arasında düzenlemeye ilişkin endişelerin yüksek sesle dillendirilmesi üzerine verdiği ‘üzerinde biraz daha çalışılsın’ talimatı doğrultusunda önümüzdeki haftaya kalması ihtimali ortaya çıktı.

Aden Körfezi’ndeki TSK unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi’nin görüşmelerinin ardından bugün Genel Kurul gündeminin ilk sırasında yer alan tasarı için hükümet ve komisyonun yerine oturmayarak, 2’nci sıradaki kamuoyunda ‘Haberal Yasası’ olarak bilinen düzenlemeyi ele alması bekleniyor. Bu durumda tasarının en erken Perşembe günü ele alınması mümkün olabilecek. Ancak Genel Kurul’un bu hafta saat 20.00’ye kadar çalışacak olması nedeniyle Perşembe günü tasarının görüşülmesine başlansa dahi yasalaşmasının yine önümüzdeki haftaya sarkacağı ifade ediliyor.

‘Biraz daha çalışın’

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin de dün AK Parti grup toplantısının basına kapalı bölümünde kürsüye çıkarak, grubu iknaya çalıştı. Her iki bakan da getirilen yeni sistemin mevcuda göre alacaklı açısından daha lehe bir tablo yaratacağını savundu. Gruptaki endişelere karşın hükümet kanadının tasarıda herhangi bir değişiklik öngörmediği öğrenildi.

Karşılıksız çek suçunda hapis cezasını kaldıran, bunun yerine idari yaptırım öngören, karşılıksız çek kesenlere 10 yıl süreyle çek verilmemesini de hükme bağlayan tasarı iktidar grubunda sıkıntı yarattı. Aralarında Mevlüt Akgün, Ramazan Can gibi avukat kökenlilerin bulunduğu çok sayıda milletvekilinin düzenlemede çek mağdurları lehine bir hüküm olmadığını, özellikle yasanın yürürlüğe girmesinden önce verilmiş çeklerle ilgili en azından bir geçiş süreci hükmü konulması gerektiğini dillendirmeleri üzerine konu AK Parti MYK’nın önceki günkü toplantısında masaya yatırıldı.

MYK’da dillendirilen “Bu düzenlemede mağdurlar daha da mağdur ediliyor. Hapis cezasının kaldırılacağını duyan çekini ödemiyor” eleştirileri üzerine Erdoğan kurmaylarına “Üzerinde biraz daha çalışın” talimatı verdi.

Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş’ın da yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Ancak parti kulislerinde komisyon çalışmasının ‘grubun tepkisini azaltmaya yönelik zaman kazanma’ taktiği olduğu anlayışı hakim oldu. Düzenlemeyle ilgili parti grup yönetiminde yapılan değerlendirme toplantısında da Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in de, “Yasanın yürürlüğe girmesinden önce verilmiş çeklerle ilgili bir geçiş formülü hukukun temel ilkeleri çerçevesinde mümkün değil. Eğer böyle bir formül olsaydı zaten tasarıda bu yer alırdı” değerlendirmesini dile getirdikleri bildirildi.

MHP, ÇEK YASASI’NA ‘RET’ VERECEK

MHP grup yönetimi kamuoyunda “Çek yasası” olarak bilinen düzenlemenin bu haliyle gelmesi durumunda “ret” verme kararı aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında TBMM’de toplanan MHP grup yönetimi tasarıyı görüştü. Görüşmelerde çek kanununun sadece bir tarafı ilgilendiren bir düzenleme olmadığının altı çizilerek mağduriyetler yarattığı dile getirildi. Bunun üzerine grup çek yasasının bu haliyle gelmesi durumunda “destek vermeme” ve Genel Kurul’da “ret” oyu kullanma kararı aldı.

Babacan ve Ergin’in 2 saatlik ikna çabası

Erdoğan’ın grup içindeki rahatsızlığın giderilmesi ve milletvekillerinin bu konuda detaylı bilgilendirilmesini istemesi üzerine Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, parti grup toplantısının basına kapalı bölümünde 2 saatlik sunum yaptı. Babacan ve Ergin, mevcut sistem, çekin ekonomideki yeri, karşılıksız çek oranlarındaki değişim, yeni getirilen sistem ve karşılıksız çek sorunun çözülmesinde önemli bir güvence olacak Risk Takip Merkezi hakkında detaylı bilgi verdi. İki bakan da hükümet tasarısının doğru ve gerekli olduğunu hararetli bir şekilde savundukları öğrenildi. Hükümet kanadı böylece tasarıda bir değişiklik yapılmayacağı mesajını verdi.

Yasa çıkmazsa 100 bin kişi hapise girecek

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan: “Yılda 295 milyar lira civarında çek tedavülde dolaşıyor. Günlük 1 milyar liralık çek keşide ediliyor. Bunların 3-4 ay vadeli olduğu düşünürsek şu anda piyasada 100 milyar liralık çek bulunuyor. Geçen yıl karşılıksız çek oranı toplam çek sayısının yüzde 3.4’ü iken bu yıl oran yüzde 2 civarına düştü. Bu yasayı çıkarmazsak 100 bin kişi hapse girecek. Sadece bakanların yararlanabildiği TOBB’un Risk Takip Merkezi Şubat ayından itibaren 3. şahıslara da hizmet verir hale gelecek. Tüm çek müşterileriyle ilgili bilgiler sisteme girildi. Bu sistemde çek veren kişinin izin vermesi halinde, çeki alan kişi kendisine verilecek bir şifre ile sisteme girerek, kendisine çek veren kişi çek sicilini bugüne kadar ne kadar çek vermiş, ne kadar ödemiş, kredi durumu ne takipte borcu var mı görebilecek.”

Adalet Bakanı Sadullah Ergin: “Getirilen düzenleme uluslararası hukuka uygun. Şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde çekte hapis cezası yok. Zaten mevcut sistemdeki uygulama alacaklı lehine değil. Devlet araya giriyor, idari para cezasını devlet alıp aradan çekiliyor. Yeni sistem daha alacaklı lehine olacak.”

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
33
açık
banner64
Namaz Vakti 03 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31