banner72

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz

GÜNCEL 24.03.2011, 23:00 24.03.2011, 23:00
Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz TIKLA

1611'de İstanbul'da doğdu. ya da yolda Mısır'dan döndükten 1682'de, İstanbul'da öldü inanılıyor. Evliya Çelebi Derviş Mehmed Zilli gerçek adı. Kütahya yerleşen ailesi, saraya geldi. Babasının, Mehmet Zill saray kuyumcu. Özel çalıştı. Zaman içinde bir medrese, babası, aydınlatma, kaligrafi de okudu ve nakış sanatı öğrendi. müzik ilgilenen mem oldu. Alınan Enderuna. Sultan Murat Melek Ahmed Paşa, 4 ile amcasının hizmet girdi. ve, babası ve akrabaları bir çocuğun bir yolculuk hikayeleri, efsaneleri yapmak dinledi masalları kaynaklanır. Bir rüyanın içine giriş Seyahatname'nin merak Diğer bağlantılar. Anlatımınına kendi, , o bir gece bir rüya gördüm. "Şefaat ya Resulallah" diyerek şefaat isteyecekken, şaşırdı: "Seyahat ya Resulallah" dedi. Pek çok ülke gezme, yazar öğrenme fırsatı buldum. 24 yıl önce 1635'te, yani İstanbul'da, yürürken, gördüklerini, onlar yazmaya başladı ne. 1640'ta Bursa, İzmit ve Trabzon'u gezdi. Bahadır Giray 1645 yılında Kırım'a gitti. devlet yakınlık uzak yolculuklara edildi büyükleri tarafından kurulmuştur. Görüntü Defterdarzade Mehmed Paşa Erzurum'da 1646'da muhasebeci idi. Doğu Azerbaycan, Gürcistan ve illerin bazı alanlarda gezdi. Gümüşhane, Tortum bölgeleri gezdi. 1648'te Şam'a gitti ve İstanbul, Mustafa Paşa, döndü, üç yıl bölgeyi ziyaret etmiştir. Daha sonra, 1651'den Rumeli dolaşmaya başladı bir süre Sofya'da oldu. Avusturya, Arnavutluk, Teselya, Kandiye, Gümülcine 1667-1670 yılları arasında Selanik bölgeleri ziyaret etti.
50 yıllık yolculuk
Gezileri 50 yıl sürdü. tur ve yapılan gözlemlerin düzeni bakan toplumlarda yaşam özelliklerini yansıtan. Kültürleri, günlük yaşam incelemiş ve ünlü seyahat kitap yazdı. Seyahatname'nin tarzı, AİHM, düz bir ova arasında oldukça edebi yazıları ters. Kolay anlaşılır bir dil. Yakın konuşulan dil, akıcı bir tarz kullandı. Bazen mizah anlayışı unsurları dahil etmiştir. Gözlemler ve kendi düşüncelerini kaldırmasını da sözlerine ekledi. Belirli bir zaman dilimi Sınırlamadı ifadesi. Seyahatname'de geçmişle gelecek, geçmiş şimdiki zaman ile iç içedir. kültürel bir inceleme niteliğindedir Seyahatname doğası nedeniyle. insanların öyküleri, türküler, halk şiirleri, efsaneler, masallar, mani, halk oyunları, giyim-kuşamla ilgili özellikler, düğün-cenaze törenleri, yerel oyunlar, inançlar, komşuluk bağlantıları unsurları, sosyal dinledim içinde gelen davranış özellikleri ve el sanatları vardır. Ayrıca, bölge evler, camiler, mescit, ziyaret çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, sinagog, çevre incelemesi gibi köprü yapıları. Gezi, sadece 17. yüzyıl Osmanlı dünyasına, coğrafya açısından Kafkaslar, Arap ülkeleri, Balkanlar ve Orta Avrupa'da önemli bir tarihsel-kültürel haritası niteliğindedir olduğunu.

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz TIKLA

Asıl adı Derviş Mehmed Evliya Çelebi Zilli Unkapanı'nda 1611 yılında İstanbul'da doğdu. Derviş Mehmed Zilli Babası, saray kuyumcubaşıydı.Evliya Kütahya, Çelebi ailesi geldi ve İstanbul Unkapanı bölgede yerleşir. O öğrendi özellikle babası, aydınlatma, hat ve nakış ilköğretimde medrese gördükten sonra bir süre okudu. müzik ilgileniyor. Kur'an ezberlemek, "hafız" oldu. Amcası Sultan Melek Ahmed Paşa IV yoluyla alındı ​​Enderuna. Murad hizmete girdi.
Ya Resulallah SEYAHAT
Evliya Çelebi Seyahatname'nin onu gördüm Sevgili bir gece rüyasında girişinde seyahat olan ilgisini açıklayan, "şefaat ya Resulallah" yer, şaşırdım "seyahat ya Resulallah" diyerek, bunun üzerine gezme diyerek şefaat isteyecek Sevgili Peygamberimiz onu kalplerinde uyarınca, yazarın uzak ülkeleri görme imkanı verdi.
NEREDE gezdi
Bu rüya üzerine Evliya Çelebi'nin 1635'te İstanbul'a yürüyüş öncesinde, onlar gördü onlar yazmaya başladı ne. 1640'larda Bursa, İzmit ve Trabzon gitti, Bahadır Giray 1645 yılında Kırım'a gitti. devlet yakınlık, uzak yolculuklara, savaşlara, mektup getirme görev aldı vardı büyükleri tarafından kurulmuş bir koşucu olarak katıldı. savaş sonucunda 1645 yılında Yanya Makbuzu, Image Yusuf Paşa bulundu.1646 Erzurum yanında çalışan Defterdarzade Mehmed Paşa'nın muhasebeci oldu. Doğu Azerbaycan, Gürcistan ve illerin bazı alanlarda gezdi. Revan, Han atanmış bir mektup getiren bir mola aldı, bu nedenle Gümüşhane, Tortum bölgeleri gezdi. 1648'te Şam'a gitti ve İstanbul, Mustafa Paşa, döndü, üç yıl bölgeyi ziyaret etmiştir. Daha sonra, 1651'den Rumeli dolaşmaya başladı bir süre Sofya'da oldu. Avusturya, Arnavutluk, Teselya, Kandiye, Gümülcine 1667-1670 yılları arasında Selanik bölgeleri ziyaret etti.
SEYAHATNAME'NİN ÖZELLİKLERİ
Evliya Çelebi düzeni ve yapılan gözlemlerin özelliklerini yansıtan yerlerde toplumların yaşam 50 yılı kapsayan bir zaman dilimi içerisinde ziyaret etti. yalnız gözlemlere dayalı bu geziler transferler, eleştiri ve yorumlara izin de anlatıları, araştırmacılar önemli içermez. Seyahatname'nin konuları, ancak belirli bir çalışma alanı bulunan hangi insan ile ilgili her şeyi kapsar. üslup açısından ele alındığında, Evliya Çelebi'nin, o dönemdeki Osmanlı toplumunda, özellikle Divan nedeniyle nesir edebiyatı dışında yaygındır. Mahkeme Nesir edebiyatı bir biçimde konurdu viskoz içinde, yaratıcılık ayrı bir ürün sayılır. Evliya Çelebi, bir yazar olarak, bu geleneği uymayan birçok insan yakın günlük konuşma diline, kolayca ve dedi ki dil bir post kabul etti. seyahat ekleyerek getirdiği yeni bir içerik: Bu dil onlar eğlenceli gördüm alaycıdır.Evliya Çelebi onları kendi yorum ve düşünceler için değil, sadece iletmek ne, ziyaret edilen yerler de, sürükleyicidir bilmektedir. Yazarın anlatım yöntemi bakımından Başarı yakmasıyla burada uygulanmıştır. Belli bir zaman uzunluğu İfade geçmiş şimdiki zaman ile iç içedir, geçmiş ve gelecek ile sınırlı değildir. Bu özellik, hikayeler anlatılan yazar sonucu gibi oynamak istiyor, çünkü zaman efsaneleri. Evliya Çelebi belli bir süre içinde, son iki olay olarak böylece zaman kavramını ortadan kaldırarak, söyler üzerinde görülen, aynıdır. Seyahatname'de, yazarın ziyaret, bir araştırma konusu kendi bilgi, gördüğü yerin izlenim sergiledi, belgeler ortaya konur. Bu öyküler, türküler, halk şiirleri, efsaneler, masallar, mani, ağız farklılıkları, halk oyunları arasında, giyim, düğün, eğlence, inanç, komşuluk bağlantıları, toplumsal davranışlar, sanat ve zanaat varlıkları miktarında önemli bir bilgidir insanlar Evliya Çelebi'nin yanı sıra, evlerini, cami, mescid, bölgeye yaklaşık çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, sinagog konuşur gibi yollar, çeşitli yapılar. inşaat, onarım, Onların yıl kim, yaptıranı, onaranı anlatır.

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz TIKLA

Binanın çevresinde, çevre, hava, su anlamına gelir. Yöre halkının bir canlılık kazandırır.Seyahatname çevresel bütünlük getirerek Böylece sorun, yaşam, davranış, tarımla ilgili iş, süs takılar, çeşitli biçimlerde bir özelliği ayrıntılı olarak geniş bir boşluk olduğunu çalgılarına dek. eserin bazı bölümlerinde, bölgenin yönetim, eski ailelerin ziyaret, önemli şahsiyetler, şairler, oyuncular, yetkililer dili açısından çeşitli aşamalarında ayrıntılı de Çelebi'nin çalışma edilir.Evliya bahsetmek önemlidir. Yazar, önceki olayların yerleri ziyaret etti, onları da oraya aktarmak için kullanılan kelimelerin örneklerini veren ile ilgili gözlemler. Bu örnekler, dil araştırma, kelimelerin kullanım ve yayılma alanını belirleme faydalı olmuştur. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si kazanmak çok şöhret, bilimsel anlamda, geniş bir inceleme ve çalışma yapılmamıştır.1682 veya yolda Mısır'dan dönen rağmen İstanbul'da öldü sanılıyor.
ESERLERİ: Seyahatname, ilk sekiz cilt: 1898-1928, son iki cilt: 1935-1938.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Dizini - Topkapı Sarayı, Bağdat, 304 transkripsiyon yazmak için
1. Kitap
Evliya Çelebi
Yapı Kredi Yayınları / Özel Seri
"Evliya Çelebi Seyahatnamesi", 1994, biz ve yeri doldurulamaz kaybetmiş değerli Türkolog Orhan güdü Gökyay'ın her zaman en eserlerinden biri ilgilendim.
Gökyay, dil anıtı üzerine yoğunlaşma imkanı, ancak yaşamının son yıllarını bulabilirsiniz. 1988 yılında, seyahat ilk cildi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Bağdat 304'te bulunan yazar kopyası kayıtlı ve birçok araştırmacı tarafından kabul el yazması üzerinde çalışmaya başladı. Transkripsiyonlu metin, sözlük ve üç cilt olarak endeks ne yazık ki iş sadece hazırlayabildi transkripsiyonlu metnin düşünce bir parçası olarak. Daha sonra, iş, metin muhafaza ve çizer onun çerçevesinde tamamladı.
Ayrıca, Şube Yücel, hazırlanan İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi Orhan güdüsü Gökyay'ın nezaket böylece, "Evliya Çelebi cilt Kişisel İsim Endeksi Seyahatnamesi'nin 1 (1994) ve Yeri" yeniden bu yayında incelenmiştir. Bu çalışmanın sırada, kurumlar, terimler, bitkiler, meydanlar, camiler ... vb. hemen hemen her önemli-önemsiz "Dizin" oluşturuldu geniş bir ek. Böylece, hem Evliya Çelebi Orhan itici hem bu kitap önemi Gökyay'ın layık olduğu gibi; gururla sunuyoruz.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Dizini - Topkapı Sarayı, Bağdat, 304 transkripsiyon yazmak için
2. Kitap
Evliya Çelebi
Yapı Kredi Yayınları / Özel Seri
19 Ağustos 1630 gecesi, rüyasında gördüğü Hz. Heyecanlı Peygamber, "şefaat ya Resulallah" yer "Seyahat ya Resulallah" diye garip bir gezgin olarak tüm Osmanlı coğrafyasına adım adım boyunca seyahat tam kırk yıl farklı bir kapı aralayan kendi geleceğini söylemek elini öpüyor. Bazen han odalarında Menakıb dinledim, o ve farklı kültürlerin karışımı insanla tanıştım bazen çarşılar kalabalık. Zengin konuk bilgisayarlar vardı; dağ başında, ateş etrafında toplanıp kaleler bozkırlarla dertleşti terk etti. Liman kentleri, yıkık duvarlar, merdivenler, ölçülü, elleriyle nesneleri binbir çeşit tartılır.
Katılmak karavanlar hayallerin ötesine yürüdü. Asırlar önce, krallar ve sultanlar onun arkadaşıydılar gibi; hikayeler bir ahlaki verdi, dedi. O her zaman ve mekan bir Osmanlı geleneği fazla bellek olmasıdır. Gerçek adı bilinmemektedir, fakat dünya Evliya Çelebi olarak tanıyordu.

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz TIKLA

Evliya Çelebi yazdı ve birçok şeyi söyledi, ama şimdi tam olarak yayınlanmıştır kadar, bir insan Seyahatname'si hayatını adamıştır. Çünkü klasik medhiyeciliğin eleştirel bir farkındalık üzerinde tutmak için sansür edildi. bir korpus uzman az sayıda gelen göz kamaştırıcı, 10 ciltlik yararları bu kültür hazinesi sonucu sol yazma.
Evliya Çelebi Seyehatnamesi'nin ve Yapı Kredi Yayınları, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi orijinal yazılı bir kopyasını yayınlamak buluşturduğuna inanıyorum geleceğimiz ile geçmiş. Için kim bu inanç, artık seyahat süresi paylaşan tüm.
Seyahatle ilgili konferans
(Genel Başkanı)
Evliya Çelebi
Devrim Kitaplar / Tarih-İnceleme-Biyografi Serisi
Bu kitap: "Seyahatname" diye iç onları gördüm veya olayların bir seçim ile oynadığı ortaya çıktı. Seyahatname, çok yönlü bir yapıttır. Birkaç yerde, o özgün niyeti çıktı, ben ne olduğunu gösterecektir bu burada derinin daha fazla bilgi yazmak. Bunlardan sözlerle o da zaman zaman "hakiranemiz macera-i-i fakiranemiz serencam" yol şeyler dile gitmek olduğunu söylüyor. tarih kitaplarında, savaşların sonuçları açıklanan Evliya, ayaklanmalar yakından izlemek ve bu imiş durumunda buldu, gözlemlemek. Yaş, on yedinci yüzyılda kaotik bir zaman. Güvenilir, iş ve kar fırtınası, insanlar vuruşma sıkıntısı bir kalabalık kar açıklamak değil, bir kişinin Defterzade Mehmet Paşa, Melek Ahmed Paşa, bir olay görme, basmakalıp sözler dışında insanların genel açıklamaları ofislerinde bulunan olarak elde edebilirsiniz çatışmalar, kriz bir tablo çekerek değil, onlar darbe söylüyorum okuyanı gözüyle gördü ..
Manis Halk Kütüphanesi Eyaleti ile transfer nüshadan yazma. Metin bir değişiklik yoktur. Çocukların bazı kelimeler size okuyucunun dikkatini harfler arasında kara [...] işareti açıklandığı zaman bilinmeyen, öldü. amacıyla olayların genel bir bakış ile bazı bilgilerin her bölümün başında verilmiştir anlamak için.
X
Verilen olun
(1) 'Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü'
HİLMİ YAVUZ Zaman 2004/09/22
Prof Dr Doğan Kuban, 1984 (Mart 1984, 3 / 21) Ankara, parantez içinde belirtmek ('Boyut' Dergisi'nde yayınlanan: plastik sanatlar alanında bugüne kadar ülkemizde 'Boyut', yayımlandı, Örneğin, Süleymaniye için, 'söyler mimarlık tarihinin bir kaynak olarak kullanılmak üzere değil başlıklı makale, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin' Kültür Nesneler Bakış Geleneksel Türk Dünyası 'yayınlanan nitelikli dergi az sayıda) biridir [Camii] diyor 'işletme bölümü s açıklamalar bu bilgiler olacak Süleymaniye rökonstrüksiyonunun kabul yapılabilir, iyice incelendiğinde'.
Kuban, Evliya, 'd heyecan verici bir dil [ine], ama ne caminin şeması, o nasıl bir yapı olasılığını kaldırmak için [...] Süleymaniye olduğunıu, orada [[s] ne büyüklük açısından yeterli bilgi edinme olduğunu ] Osmanlı kültürü anlamak değil, nesne] 'de [ama] önem taşı [ilişkileri yeterince] oldukça [' belirtir ve şöyle dedi: "Bu nedenle, daha ilginç gözlemler olarak kullanmak imkansız, Evliya ve sosyal hayatı ile ilgili mimarlık tarihinin güvenilir bir kaynak. Kesinlikle, bu mahkeme, Evliya hala önemli bir tarihi kaynak olma niteliğini değiştirmez. "
Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si, Osmanlı sosyal tarihi bağlamında araştırma, gerçekten çok ayrıntılı bir envanter sunar. Bu dialektler ilgilidir, sosyal tarih envanterinin (hatta önemli bir bölümü!) Evliya 17 dilde coğrafya ve yüzyıllar dışında ve konuşulan bir parçasıdır. Seyahatname Bu nedenle, Türk dili, eşsiz bir kaynak açısından, özellikle Kuban'ın, tarihsel araştırma belirtildiği gibi, mimarlık tarihi açısından yararlanılabilir olmasa da.

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz TIKLA

Türk dili Özellikle üzerinde diyorum, boşuna değil. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ABD bilim adamı Profesör değerli üzerinde yaklaşık 20 yıldır çalışıyor. 1989 yılında toplanan Dr Robert Dankoff'un, 'Altaistik Uluslararası Konferansı sunulan,' Türk Dil ve Lehçelerde Evliya Çelebi Türk başlıklı göre 'gibi bu yazının (Bernt Brendemoen'in editörlüğü belirtilen haber,' Altaica Osloensia 'yayınlanan da, Oslo),' Seyahatname'de, onun seyahatleri, Evliya Çelebi, başka sırasında karşılaştığı Türk ('non-Türk') otuz Dili Türkçe-tion olarak çok zengin bir malzeme yapmak başka. ' Dr Dankoff, Evliya Türkologlar Arapça metinler genellikle zorluk tespit var 'fonetik nüansları' raporu da gösterdi. i k i /
Öyle görünüyor ki: Seyahatname, Türkçe dışında otuz (! Evet, otuz) o dil hakkında bilgiler içeren, Türk Anadolu ve Orta Asya'da konuşulan formda yer alan farklı bölgelerin coğrafya. Belirti olarak (Brace: Kıbti bu diller arasında Arapça, Macarca, Tatar, Nogay, Arnavutça, Yunanca, Slav dilleri, Ukraynaca, Kafkasya dilleri, Gürcüce, Kalmıkça, aynı zamanda İtalyan vardır ...). Bu malzeme bulunan Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin göz kamaştırıcı dil fikri emek ve donanım yıl içinde ('servet' daha söylemek! doğru olabilir) ve kim gerçekten büyük iş, Dr Dankoff, 'An Evliya Çelebi Glossary' ile istediğiniz başlığı, 1991 çoğaltılamaz. ('Glossary', Harvard Üniversitesi, 'kitabın Bölümü yayın yayınlandı. Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Yakın ") Alt başlık,' Seyahatname'dir olağan dışı, Diyalektik ve Yabancı Sözcükler. (Dankoff 'un kelimeler:' Seyahatname'deki Yabancı Kelimeler, Mahalli İfadeler ').
Dr Robert Dankoff'un 'Glossary'sinden, şimdiye kadar yararlanmaktaydı ama kim İngilizce bilenler. Şimdi bu çalışma, Prof. Dr Çok olan Semih Tezcan 'İngilizce trans [sation] katkılarıyla' bir dilbilimci olarak değerli. Dr Tezcan, Dr Dankoff'un 'An Evliya Çelebi Glossary' o Türk yanıt için uygun gördüğü 'Evliya Çelebi Glossary' yerine, "Sözlük Okuma''Evliya Çelebi Seyahatnamesi söylemek seçmiştir.
Asıl adı Derviş Mehmed Evliya Çelebi Zilli Unkapanı'nda 1611 yılında İstanbul'da doğdu. Derviş Mehmed Zilli Babası, saray kuyumcubaşıydı.Evliya Kütahya, Çelebi ailesi geldi ve İstanbul Unkapanı bölgede yerleşir. O öğrendi özellikle babası, aydınlatma, hat ve nakış ilköğretimde medrese gördükten sonra bir süre okudu. müzik ilgileniyor. Kur'an ezberlemek, "hafız" oldu. Amcası Sultan Melek Ahmed Paşa IV yoluyla alındı ​​Enderuna. Murad hizmete girdi.
 
NEREDE gezdi
Bu rüya üzerine Evliya Çelebi'nin 1635'te İstanbul'a yürüyüş öncesinde, onlar gördü onlar yazmaya başladı ne. 1640'larda Bursa, İzmit ve Trabzon gitti, Bahadır Giray 1645 yılında Kırım'a gitti. devlet yakınlık, uzak yolculuklara, savaşlara, mektup getirme görev aldı vardı büyükleri tarafından kurulmuş bir koşucu olarak katıldı. savaş sonucunda 1645 yılında Yanya Makbuzu, Image Yusuf Paşa bulundu.1646 Erzurum yanında çalışan Defterdarzade Mehmed Paşa'nın muhasebeci oldu. Doğu Azerbaycan, Gürcistan ve illerin bazı alanlarda gezdi. Revan, Han atanmış bir mektup getiren bir mola aldı, bu nedenle Gümüşhane, Tortum bölgeleri gezdi. 1648'te Şam'a gitti ve İstanbul, Mustafa Paşa, döndü, üç yıl bölgeyi ziyaret etmiştir. Daha sonra, 1651'den Rumeli dolaşmaya başladı bir süre Sofya'da oldu. Avusturya, Arnavutluk, Teselya, Kandiye, Gümülcine 1667-1670 yılları arasında Selanik bölgeleri ziyaret etti.
Evliya Çelebi düzeni ve yapılan gözlemlerin özelliklerini yansıtan yerlerde toplumların yaşam 50 yılı kapsayan bir zaman dilimi içerisinde ziyaret etti. yalnız gözlemlere dayalı bu geziler transferler, eleştiri ve yorumlara izin de anlatıları, araştırmacılar önemli içermez. Seyahatname'nin konuları, ancak belirli bir çalışma alanı bulunan hangi insan ile ilgili her şeyi kapsar. üslup açısından ele alındığında, Evliya Çelebi'nin, o dönemdeki Osmanlı toplumunda, özellikle Divan nedeniyle nesir edebiyatı dışında yaygındır. Mahkeme Nesir edebiyatı bir biçimde konurdu viskoz içinde, yaratıcılık ayrı bir ürün sayılır. Evliya Çelebi, bir yazar olarak, bu geleneği uymayan birçok insan yakın günlük konuşma diline, kolayca ve dedi ki dil bir post kabul etti. seyahat ekleyerek getirdiği yeni bir içerik: Bu dil onlar eğlenceli gördüm alaycıdır.Evliya Çelebi onları kendi yorum ve düşünceler için değil, sadece iletmek ne, ziyaret edilen yerler de, sürükleyicidir bilmektedir. Yazarın anlatım yöntemi bakımından Başarı yakmasıyla burada uygulanmıştır. Belli bir zaman uzunluğu İfade geçmiş şimdiki zaman ile iç içedir, geçmiş ve gelecek ile sınırlı değildir. Bu özellik, hikayeler anlatılan yazar sonucu gibi oynamak istiyor, çünkü zaman efsaneleri. Evliya Çelebi belli bir süre içinde, son iki olay olarak böylece zaman kavramını ortadan kaldırarak, söyler üzerinde görülen, aynıdır. Seyahatname'de, yazarın ziyaret, bir araştırma konusu kendi bilgi, gördüğü yerin izlenim sergiledi, belgeler ortaya konur. Bu öyküler, türküler, halk şiirleri, efsaneler, masallar, mani, ağız farklılıkları, halk oyunları arasında, giyim, düğün, eğlence, inanç, komşuluk bağlantıları, toplumsal davranışlar, sanat ve zanaat varlıkları miktarında önemli bir bilgidir insanlar Evliya Çelebi'nin yanı sıra, evlerini, cami, mescid, bölgeye yaklaşık çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, sinagog konuşur gibi yollar, çeşitli yapılar. inşaat, onarım, Onların yıl kim, yaptıranı, onaranı anlatır. Binanın çevresinde, çevre, hava, su anlamına gelir. Yöre halkının bir canlılık kazandırır.Seyahatname çevresel bütünlük getirerek Böylece sorun, yaşam, davranış, tarımla ilgili iş, süs takılar, çeşitli biçimlerde bir özelliği ayrıntılı olarak geniş bir boşluk olduğunu çalgılarına dek. eserin bazı bölümlerinde, bölgenin yönetim, eski ailelerin ziyaret, önemli şahsiyetler, şairler, oyuncular, yetkililer dili açısından çeşitli aşamalarında ayrıntılı de Çelebi'nin çalışma edilir.Evliya bahsetmek önemlidir. Yazar, önceki olayların yerleri ziyaret etti, onları da oraya aktarmak için kullanılan kelimelerin örneklerini veren ile ilgili gözlemler. Bu örnekler, dil araştırma, kelimelerin kullanım ve yayılma alanını belirleme faydalı olmuştur. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si kazanmak çok şöhret, bilimsel anlamda, geniş bir inceleme ve çalışma yapılmamıştır.1682 veya yolda Mısır'dan dönen rağmen İstanbul'da öldü sanılıyor.
ESERLERİ: Seyahatname, ilk sekiz cilt: 1898-1928, son iki cilt: 1935-1938.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Dizini - Topkapı Sarayı, Bağdat, 304 transkripsiyon yazmak için
1. Kitap
Evliya Çelebi
Yapı Kredi Yayınları / Özel Seri
"Evliya Çelebi Seyahatnamesi", 1994, biz ve yeri doldurulamaz kaybetmiş değerli Türkolog Orhan güdü Gökyay'ın her zaman en eserlerinden biri ilgilendim.
Gökyay, dil anıtı üzerine yoğunlaşma imkanı, ancak yaşamının son yıllarını bulabilirsiniz. 1988 yılında, seyahat ilk cildi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Bağdat 304'te bulunan yazar kopyası kayıtlı ve birçok araştırmacı tarafından kabul el yazması üzerinde çalışmaya başladı. Transkripsiyonlu metin, sözlük ve üç cilt olarak endeks ne yazık ki iş sadece hazırlayabildi transkripsiyonlu metnin düşünce bir parçası olarak. Daha sonra, iş, metin muhafaza ve çizer onun çerçevesinde tamamladı.
Ayrıca, Şube Yücel, hazırlanan İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi Orhan güdüsü Gökyay'ın nezaket böylece, "Evliya Çelebi cilt Kişisel İsim Endeksi Seyahatnamesi'nin 1 (1994) ve Yeri" yeniden bu yayında incelenmiştir. Bu çalışmanın sırada, kurumlar, terimler, bitkiler, meydanlar, camiler ... vb. hemen hemen her önemli-önemsiz "Dizin" oluşturuldu geniş bir ek. Böylece, hem Evliya Çelebi Orhan itici hem bu kitap önemi Gökyay'ın layık olduğu gibi; gururla sunuyoruz.

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz TIKLA


Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Dizini - Topkapı Sarayı, Bağdat, 304 transkripsiyon yazmak için
2. Kitap
Evliya Çelebi
Yapı Kredi Yayınları / Özel Seri
19 Ağustos 1630 gecesi, rüyasında gördüğü Hz. Heyecanlı Peygamber, "şefaat ya Resulallah" yer "Seyahat ya Resulallah" diye garip bir gezgin olarak tüm Osmanlı coğrafyasına adım adım boyunca seyahat tam kırk yıl farklı bir kapı aralayan kendi geleceğini söylemek elini öpüyor. Bazen han odalarında Menakıb dinledim, o ve farklı kültürlerin karışımı insanla tanıştım bazen çarşılar kalabalık. Zengin konuk bilgisayarlar vardı; dağ başında, ateş etrafında toplanıp kaleler bozkırlarla dertleşti terk etti. Liman kentleri, yıkık duvarlar, merdivenler, ölçülü, elleriyle nesneleri binbir çeşit tartılır.
Katılmak karavanlar hayallerin ötesine yürüdü. Asırlar önce, krallar ve sultanlar onun arkadaşıydılar gibi; hikayeler bir ahlaki verdi, dedi. O her zaman ve mekan bir Osmanlı geleneği fazla bellek olmasıdır. Gerçek adı bilinmemektedir, fakat dünya Evliya Çelebi olarak tanıyordu.
Evliya Çelebi yazdı ve birçok şeyi söyledi, ama şimdi tam olarak yayınlanmıştır kadar, bir insan Seyahatname'si hayatını adamıştır. Çünkü klasik medhiyeciliğin eleştirel bir farkındalık üzerinde tutmak için sansür edildi. bir korpus uzman az sayıda gelen göz kamaştırıcı, 10 ciltlik yararları bu kültür hazinesi sonucu sol yazma.
Evliya Çelebi Seyehatnamesi'nin ve Yapı Kredi Yayınları, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi orijinal yazılı bir kopyasını yayınlamak buluşturduğuna inanıyorum geleceğimiz ile geçmiş. Için kim bu inanç, artık seyahat süresi paylaşan tüm.
Seyahatle ilgili konferans
(Genel Başkanı)
Evliya Çelebi
Devrim Kitaplar / Tarih-İnceleme-Biyografi Serisi
Bu kitap: "Seyahatname" diye iç onları gördüm veya olayların bir seçim ile oynadığı ortaya çıktı. Seyahatname, çok yönlü bir yapıttır. Birkaç yerde, o özgün niyeti çıktı, ben ne olduğunu gösterecektir bu burada derinin daha fazla bilgi yazmak. Bunlardan sözlerle o da zaman zaman "hakiranemiz macera-i-i fakiranemiz serencam" yol şeyler dile gitmek olduğunu söylüyor. tarih kitaplarında, savaşların sonuçları açıklanan Evliya, ayaklanmalar yakından izlemek ve bu imiş durumunda buldu, gözlemlemek. Yaş, on yedinci yüzyılda kaotik bir zaman. Güvenilir, iş ve kar fırtınası, insanlar vuruşma sıkıntısı bir kalabalık kar açıklamak değil, bir kişinin Defterzade Mehmet Paşa, Melek Ahmed Paşa, bir olay görme, basmakalıp sözler dışında insanların genel açıklamaları ofislerinde bulunan olarak elde edebilirsiniz çatışmalar, kriz bir tablo çekerek değil, onlar darbe söylüyorum okuyanı gözüyle gördü ..
Manis Halk Kütüphanesi Eyaleti ile transfer nüshadan yazma. Metin bir değişiklik yoktur. Çocukların bazı kelimeler size okuyucunun dikkatini harfler arasında kara [...] işareti açıklandığı zaman bilinmeyen, öldü. amacıyla olayların genel bir bakış ile bazı bilgilerin her bölümün başında verilmiştir anlamak için.
X
Verilen olun
(1) 'Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü'
HİLMİ YAVUZ Zaman 2004/09/22
Prof Dr Doğan Kuban, 1984 (Mart 1984, 3 / 21) Ankara, parantez içinde belirtmek ('Boyut' Dergisi'nde yayınlanan: plastik sanatlar alanında bugüne kadar ülkemizde 'Boyut', yayımlandı, Örneğin, Süleymaniye için, 'söyler mimarlık tarihinin bir kaynak olarak kullanılmak üzere değil başlıklı makale, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin' Kültür Nesneler Bakış Geleneksel Türk Dünyası 'yayınlanan nitelikli dergi az sayıda) biridir [Camii] diyor 'işletme bölümü s açıklamalar bu bilgiler olacak Süleymaniye rökonstrüksiyonunun kabul yapılabilir, iyice incelendiğinde'.
Kuban, Evliya, 'd heyecan verici bir dil [ine], ama ne caminin şeması, o nasıl bir yapı olasılığını kaldırmak için [...] Süleymaniye olduğunıu, orada [[s] ne büyüklük açısından yeterli bilgi edinme olduğunu ] Osmanlı kültürü anlamak değil, nesne] 'de [ama] önem taşı [ilişkileri yeterince] oldukça [' belirtir ve şöyle dedi: "Bu nedenle, daha ilginç gözlemler olarak kullanmak imkansız, Evliya ve sosyal hayatı ile ilgili mimarlık tarihinin güvenilir bir kaynak. Kesinlikle, bu mahkeme, Evliya hala önemli bir tarihi kaynak olma niteliğini değiştirmez. "
Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si, Osmanlı sosyal tarihi bağlamında araştırma, gerçekten çok ayrıntılı bir envanter sunar. Bu dialektler ilgilidir, sosyal tarih envanterinin (hatta önemli bir bölümü!) Evliya 17 dilde coğrafya ve yüzyıllar dışında ve konuşulan bir parçasıdır. Seyahatname Bu nedenle, Türk dili, eşsiz bir kaynak açısından, özellikle Kuban'ın, tarihsel araştırma belirtildiği gibi, mimarlık tarihi açısından yararlanılabilir olmasa da.

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz TIKLA

Türk dili Özellikle üzerinde diyorum, boşuna değil. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ABD bilim adamı Profesör değerli üzerinde yaklaşık 20 yıldır çalışıyor. 1989 yılında toplanan Dr Robert Dankoff'un, 'Altaistik Uluslararası Konferansı sunulan,' Türk Dil ve Lehçelerde Evliya Çelebi Türk başlıklı göre 'gibi bu yazının (Bernt Brendemoen'in editörlüğü belirtilen haber,' Altaica Osloensia 'yayınlanan da, Oslo),' Seyahatname'de, onun seyahatleri, Evliya Çelebi, başka sırasında karşılaştığı Türk ('non-Türk') otuz Dili Türkçe-tion olarak çok zengin bir malzeme yapmak başka. ' Dr Dankoff, Evliya Türkologlar Arapça metinler genellikle zorluk tespit var 'fonetik nüansları' raporu da gösterdi. i k i /
Öyle görünüyor ki: Seyahatname, Türkçe dışında otuz (! Evet, otuz) o dil hakkında bilgiler içeren, Türk Anadolu ve Orta Asya'da konuşulan formda yer alan farklı bölgelerin coğrafya. Belirti olarak (Brace: Kıbti bu diller arasında Arapça, Macarca, Tatar, Nogay, Arnavutça, Yunanca, Slav dilleri, Ukraynaca, Kafkasya dilleri, Gürcüce, Kalmıkça, aynı zamanda İtalyan vardır ...). Bu malzeme bulunan Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin göz kamaştırıcı dil fikri emek ve donanım yıl içinde ('servet' daha söylemek! doğru olabilir) ve kim gerçekten büyük iş, Dr Dankoff, 'An Evliya Çelebi Glossary' ile istediğiniz başlığı, 1991 çoğaltılamaz. ('Glossary', Harvard Üniversitesi, 'kitabın Bölümü yayın yayınlandı. Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Yakın ") Alt başlık,' Seyahatname'dir olağan dışı, Diyalektik ve Yabancı Sözcükler. (Dankoff 'un kelimeler:' Seyahatname'deki Yabancı Kelimeler, Mahalli İfadeler ').
Dr Robert Dankoff'un 'Glossary'sinden, şimdiye kadar yararlanmaktaydı ama kim İngilizce bilenler. Şimdi bu çalışma, Prof. Dr Çok olan Semih Tezcan 'İngilizce trans [sation] katkılarıyla' bir dilbilimci olarak değerli. Dr Tezcan, Dr Dankoff'un 'An Evliya Çelebi Glossary' o Türk yanıt için uygun gördüğü 'Evliya Çelebi Glossary' yerine, "Sözlük Okuma''Evliya Çelebi Seyahatnamesi söylemek seçmiştir.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Bir edebi eserin hem de Seyahatnameler Evliya Çelebi, bir on yedinci yüzyılda klasik, zevk yanı sıra tarih, dil, folklor, sanat tarihi, topografya, dinler tarihi ile okunabilecek, mistisizm araştırmacılar için tarih ve yerel tarih kaynaklarının doğası .
Asya, Avrupa ve Afrika, o sadece bir dil kullanır Evliya Çelebi, ilk Türk "İstanbul Monografisi'ni ağır ilk cildi aynı zamanda dev on ciltlik eserinde bir görünüm ile şahitlik yerleri ziyaret etmek. bilinmeyen, bugün bile kentin her gün kişisel yaşam saray hayatı ve diğer birçok ünlü mitoloji ve tarih karışımı tarafından derlenen bilgilerin çok kaynak çoğunun adları verilmiş, şehrin tüm mimari anıtlar duvarları, kapı ve çevresindeki tepeler, kent ve orduya iskele bahçe ve mesirelere esnaftan savaş ve barış Yüzlerce ihtiyaçlarını karşılamak için; çok özel eğlenceleri her sınıftan padişahlardan yönetici ve bilim adamları ilginç tipleri, şenliklere devlet meclisleri kadar her şey var Cilt üzerinde hayal tartışılmıştır.
bugünün Türk dili ve okuma-yazma deri ile sunulan ilk iki kitabı, İstanbul Evliya Çelebi ve uzun bir yolculuk için kapıyı açtı şehrin büyük çiziliyor gizem ayrıntılı bir harita ile karşılandı ediliyor.
 
Kültür Tarihinde Evliya Çelebi
 
Evliya Çelebi kendi dersler bu makalede Filoloji yansıyabilen, ama kişilik özellikleri ve kültürel geçmişi Seyahatnamesi'nin sınırlanıldığından açısından bir veya iki problemleri gibi bazı kaynak değerinin bir inceleme yapmadan, yönelmekle eserlerinin içeriği yetinilmiştir. Muhtemelen Evliya Çelebi de hayal ve gerçeklik, burada asıl mesele arasındaki ayrım üzerinde araştırma temel sorun, gözden iyice bu konuda mücadele alanında uzman.

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz TIKLA


Bu eşsiz ve efendisinin anlatı seyahat, Osmanlı (1611-1683/84) IV yıllarında. Osmanlı İmparatorluğu toparlanabilmiş hükümetleri altında Mehmed Köprülü sadrazamlar ve Fazıl Ahmed Murad ve iç politikada iki kere tereddüt döneminin sonuna rastlıyor. olsa geçici - - Avrupa cephesinde rahatlayabilmiştir Murad kurtarma, Osmanlı İmparatorluğu'nda kargaşa Otuzyıl saltanatındaki savaşı üzerinde etkisi vardı. Ancak, bunun 17 dışarı İmparatorluk yozlaşmasıyle yüzyıl için yönetim uygulamaları ile el ele gider, ekonomik ve sosyal sorunların bir yaş yaygın olmasıdır. Celal ayaklanmalarıyle sarsılırken Anadolu'da, zaman zaman İstanbul Yeniçerilerin ve çatışma alanına dönüştü sarayın farklı hizipler. Kasr-geçici olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun rahatladım İran ile açık bir çatışma (1639), son bulma Venedig'e, Lehistan'a ve İkinci Viyana kuşatmasıyle siyaset yönettiği Alman İmparatoru tarafından girişimlerine karşı geniş savaş vardı antlaşmasıyle fiirin i zirveye ulaşmıştır.

Evliya Çelebi, bugünkü bilgi çerçevesinde hayata tarihleri, tek yaptığı gezi anılarını serpiştirdiği açıklamaları oluşur. Bu açıklamaya göre o 25 Mart'ta İstanbul'da doğdu Derviş Mehmed Kuyumcubaşısı Zıllî'nin 1611'de oğlu 1648 117 yıllık sarayda öldü diyor. Fatih Sultan Mehmed dedesi Yakup Germiyanoğlu Hoca Ahmed Bey, ya da Yesevi Kütahya devamı olarak 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında sancakbeyi zaman, İstanbul'a taşındı. Ve böyle bir gibi atalarının prestijli Soykütüğünü dayanarak, I. anne Kafkaslı Ahmed ataları ve anısını ihmal etmeyin yakınlarında bir cariye olarak saraya girmiş bir ana ve medrese eğitimi Evliya Çelebi sırasında bir kaç yıl olur, Amcası yardımıyle Enderun'a girebilmiş ve eğitim burada geçmiş ile 1635 yılında bir sonraki sadrazam Melek Ahmed Paşa. On yıl Bursa, İzmit, Trabzon ve Kırım'da 1640 yılında saray bırakmak başlatılan geziler onun uzun yıllar gezgincilik için doğduğu şehir araştırdıktan sonra. Iran zaman Artık dışında itibaren İstanbul ve Doğu Anadolu'da zaman için, Orta Doğu ve İsveç'te bile Balkan devletleri ve yüksek makam, mahkeme yetkilileri ve yabancı diplomatların maiyyetinde, İK koşucu Hollanda kah sahipleri, bir kıdemli sınır veya özel kişi yolculuklar gibi. farklı eyatletlerde Sürekli arkaya aynı zamanda amcası Ahmed Paşa refakatçısıymış Angel atadı. Rodos ve 1671 yılından bu yana tepe üzerinde yolculuk sonunda Mısır, Sudan ve Habeşistan bir hac yolculuğu dışında genişletti için. yaklaşık on yıl boyunca Mısır'da kaldı.

Uluslararası Evliya Çelebi Yılına Google'den Süpriz TIKLA


yıl 1682 için ölüm Evliya Çelebi'nin tarih tarihi 1094 kayıt geç yıl (1683) Viyana'da ikinci kuşatması arasında yer Seyahatname'de Hicaz ve Seyahatname'de sel felaketi kapsamına girmeyen araştırmacılar tarafından yönlendirilen - yazılmış olmasına rağmen kelime - bir kopya hatası olarak kabul edilmişti olay pek çok yerde, [8] Seyahatname'nin Kreutel soruşturma çıkarımlarda (vaticinationes eski eventu) o içerir ve bu nedenle Evliya Çelebi'nin l683'te kadar canlıydı getirilmelidir . Daha önceki bölümlerde Seyahatname'nin son ses kehanet şeklinde adlandırılan, olayların aslında gerçekleşti aniden artık son bulmasıyle desteklenen ayrıntılı bir anlatılmadan olduğunu Kreutel'in bu görüşü [9], Evliya Çelebi uzman tarafından paylaşılırken Baysu. hiçbir ipucu Evliya Çelebi ardılları hakkında bugüne kadar var.

kişisel nitelikleri Evliya Çelebi'nin kitabında bir tablo oluşturulabilir. Her şeyden önce, sınırsız arzu haberdar olmak dikkati çekiyor. ve onların geleneklerine bağlı olarak, diğer Osmanlı çağdaşları gibi, kendi kültüründe dindar bir Müslüman kural [12] emin olmak için, yabancı dünyalar ve becerilerin tanınması alıkoymamıştır. Bir saf dindarlık yanı sıra 17 sergileyen Osmanlısı yüzyılda önemli bir hoşgörü. Kilise ve Hıristiyan dua metinlerini o içki ve bir kişinin kısa görüşlü olmayacak anlaşılan kör Evliya itiraz kullanmıyor gibi öğelerin bir stok tutmak için misafirler için evde yasaklı uyarıcı gibi, ziyaret ettiği rapor iletmek. Hıristiyanlar ve Müslümanlar birbirlerine hak göz önüne alındığında, Orta Çağlardan beri - - dikkate ufuk ölçekli Hıristiyanlar gibi kâfir adlandırılması. Isteklilik, gördüklerini, duyduğum her şey öğrenmek ya da mümkün olduğunca kağıt, etkileyici bir döküm okuma - yazılı ve sözlü olarak arkadaşları söylüyorum şüphesiz - yakından çabasıyle bağlıdır. Cömertçe alıntı veya onların hayal geliştirmek, kıt bilgi bulduğunda kuru. Ben başkalarının merak boyutlarıyle kendininkinin olağanüstü ölçülmesi gereken tahmin olduğunu belâgatına ve görünüşe göre terk edip anlattıklarıyle arkadaşlarının hayatta heyecan tutmak amacıyla kişi civarında görgü. Eşlik eden insanların iyiliği ve kendi sözcükleri anlamak, birlikte almak için verdiği önemi görmek için seyahat tutkusunu. Ancak [18], bu arada arı ve bu çabanın açık ifadesi sadece birkaç elit gibi bir keyiflendirici maceralarını atmak kaderinde yaşamak için bir yaltaklıktan, kendisi ve okuyucuların bu nedenle her türlü yanı sıra faydalı bilgiler değil neredeyse çocuksu samimi bir arzu kadar izlenim nedeniyle uyanır yansıtıyordu. Abartılı abartılı ve olası masalları duygu böyle bir durumda ihtiyaç temelinde yatan.
Evliya Çelebi kendi dersler bu makalede Filoloji yansıyabilen, ama kişilik özellikleri ve kültürel geçmişi Seyahatnamesi'nin sınırlanıldığından açısından bir veya iki problemleri gibi bazı kaynak değerinin bir inceleme yapmadan, yönelmekle eserlerinin içeriği yetinilmiştir. Muhtemelen Evliya Çelebi de hayal ve gerçeklik, burada asıl mesele arasındaki ayrım üzerinde araştırma temel sorun, gözden iyice bu konuda mücadele alanında uzman.
Bu eşsiz ve efendisinin anlatı seyahat, Osmanlı (1611-1683/84) IV yıllarında.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25
açık
banner64
Namaz Vakti 05 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31