Tarsus’un Tarihi Ve Turistik Rotalarının Çevre Analizi Raporu

Tarsus Kent Konseyi tarafından Tarsus'un Tarihi ve Turistik yerleri ile ilgili bir rapor hazırlandı.

GÜNCEL 08.07.2020, 12:28 08.07.2020, 12:28
Tarsus’un Tarihi Ve Turistik Rotalarının Çevre Analizi Raporu

Tarsus Kent Konseyi tarafından Tarsus'un Tarihi ve Turistik yerleri ile ilgili bir rapor hazırlandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi.;

Tarsus Kent Konseynin faaliyet alanlarından birisi de çevre ile ilgili çalışmalarıdır.

Çağımızda çevre sorunları giderek artış göstermekte ve insan hayatını her yerde tehdit eder olmaktadır. Çevre sorunları artık yalnızca ülkelerin değil, dünyada yaşayan tüm insanlığın ortak sorunudur.

Tarsus Kent Konseyi; çevre sorunlarını bu dönemde de yeniden ele almak, kentimizin öncelikli çevre sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri üreterek ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna sunmak amacıyla, 16 Haziran 2020 Salı günü saat:16.00’da, Tarsus Kent Konseyi Güner Baykal Toplantı ve Konferans Salonunda “Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu” toplantısı yapmış olup, toplantıyla ilgili rapor kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Çevre Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 30 Haziran 2020 Salı günü saat:16.00’da sanal ortamda online olarak yapılmıştır. Toplantıda öncelikli olarak ele alınmasına karar verilen gündem maddesi olan; “10 bin Yıllık Tarsus Tarihi ve Turistik Rotası” çevre yönünden ele alınmıştır.

Moderatörlüğünü Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu’nun yaptığı toplantıya; Kent Konseyi Genel Sekreteri Reşit Tok, Tarsus Belediyesi Kültür İşler Yöneticisi Nadir Durgun, Çeksam Başkanı Av. Semra Kabasakal, Tema Başkanı Müslüm Tekin, Tema üyeleri Temel Gövce ve Zarife Sığınır, Tarsus Kadınlar Derneği Başkanı Gülsevim Kıraç, Tarsus Bisiklet Topluluğu Lideri Gökhan Özberk ve üyesi Psikolog Mürsel Şeker, Yürütme Kurulu üyemiz Beyhan Gürbüz, Tarsus Sakatlar Derneği’ni temsilen Ayşe Karaca, Kırkkaşık Bedesteninde işletmeci ve turizm gönüllüsü Serpil Demir katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu yapılan bu toplantılarla amacımızın Tarsus’un çevre analizini yapmak, gerekli tespitleri yapmak, çevre ile ilgili sorunlarımızı teker teker ele almak ve sonuçları rapor haline getirerek ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşmak ve çözüm önerilerinin hayata geçmesi için konuların takipçisi olmak olduğunu belirtti.

Çevre Çalışma Grubu öncelikli olarak Tarsus’un 10 bin yıllık tarihinin yürüyerek gezilebildiği ve kent merkezinde olan Tarsus tarihi rotasını ele aldı. Bu yıl başında Kent Konseyi olarak başlattığımız “Tarsus Gönüllüleri” projesi kapsamında belirlenen 21 ayrı mekan çalışma grubu üyelerince ayrı ayrı gezilerek rotanın olumlu ve eksik yönleri not edildi.

Toplantıda tüm üyelerin notları, görüş ve önerileri tek tek ele alınarak değerlendirildi ve geliştirebilmek amacıyla
neler yapılması gerektiğini konusu değerlendirildi.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar şunlardır:

Kleopatra Kapısı ve Çevresi

Kentimizin en çok ziyaret edilen bu yerlerinden birisi olan bu değerli varlığımızın temiz ve sağlam bir şekilde korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi için daha fazla emeğe ihtiyaç vardır.

Kleopatra Kapısı ve çevresindeki yollarda ve kaldırımlarda yere atılmış olan çöp ve plastik atıkların temizliğine daha fazla dikkat çekilmelidir.

Kapının içinde yer alan parke taşla döşenmiş yolun, bazı kısımları zamanla toprakla kaplanmış olup seviye farkı nedeniyle yağmur yağdığında çamur olmakta ve yürünemez hale gelerek görüntü kirliliği yaratmaktadır. Parke taş kaplı yolun onarımı yapılmalıdır.

Yıllar önce yapılan yanlış restorasyonla orijinalliğini kaybeden yapının en azından eski genel görünümüne uygun olarak kaba kısımlarının yapılacak özenli bir çalışmayla yeniden ele alınması ve şekilsel olarak görünümünün düzeltilmesi gerekir.

Kleopatra kapısından başlanarak, şehir içerisinde yer alan tarihi ve turistik yol güzergahları üzerine krokiler ve yönlendirme levhaları konulabilir.

Ayrıca, tarihi ve turistik yol güzergahı üzerinde lavabo ihtiyacı için alanlar oluşturulmalıdır.

Gözlükule

Kleopatra Kapısı’ndan Gözlükule’ye kadar olan güzergahta atık maddeler görülmekte olup bu ana turistik rotanın temiz kullanımı ve günlük temizliği önemlidir.

Gözlükule’nin etrafını çevreleyen demir korkulukların iç ve dış kısımlarının temiz kullanımı ve günlük temizliği konusu geliştirilebilir.

Tabelalar onarılarak yenilenmelidir. Gözlükule’nin yapısını ve tarihini anlatan bir plaket demir korkulukların dış kısmına asılarak yoldan geçerken de olsa misafirlerimiz bilgilendirilmelidir.

Misak-ı Milli İlkokulu

Tarihi Misak-ı Milli İlkokulu’nun tarihçesini anlatan bir plaket okulun duvarına asılabilir.

Sadık Paşa Konağı

Tarsus tarihinde önemli bir yere sahip olan konak, Tarsus Amerikan Koleji tarafından yakın zamanda restore edilerek başarıyla onarılmıştır. Bu binanın önünde bulunan göndere işgal döneminde Fransız Bayrağı çekilmiş olup günümüzde burada Türk Bayrağı dalgalanabilir ve bu yaşanmışlığı anlatan bir plaka levha koyulabilir.

Caminur Mah. 0805 Sokak, 1 Nolu bina

Bu tarihi binanın kapısı oldukça eski olup zamanın yıpratıcı etkisini de üzerinde yansıtmaktadır. Yerli veya yabancı turistler bu kapı önünde fotoğraf çektirerek anılarında saklamaktadır. Bu ve benzeri tarihi Tarsus kapıları belgelenmeli ve korunmalıdır.

St. Paul Müzesi

St.Paul Müzesi ve çevresi oldukça temiz ve bakımlı olup, güler yüzlü personeliyle dikkat çekmiştir.

Elif Hatun Konağı

Halen bir butik otel olarak işletilen bina tarihi dokusuyla turistlerin ilgisini çekmektedir. Aynı sokaktaki diğer tarihi yapıların da restorasyonları yapılarak işlevsel hale getirilmeli ve turizme kazandırılmalıdır.

Bilal-i Habeş Mescidi

Bilal-i Habeş Mescidi mevcut halinde çevresindeki trafik ve park etmiş araç karışıklığı dışında bir sorun göze çarpmamıştır.

Kırkkaşık Bedesteni

Bedestenin önündeki alanda yapılan çevre düzenlemesi yeniden gözden geçirilmelidir.

Kırkkaşık Bedesteni girişinde bulunan Turizm Danışma Bürosu’nun önünde turistlerin oturabileceği sandalye ve küçük masa düzeni, büro içerisindeki raflarda Tarsus tarihi ve doğal güzelliklerine ilişkin yayınların olduğu bir bölüm olmalıdır. İsteyen bu kitapları alarak büro önündeki masalarda inceleyebilmeli, okuyabilmelidir.

Ayrıca burada turizm danışma bürosu olduğunu gösteren direk üstü bir levhanın uzaktan görünecek şekilde konması gerekir.

Yine büronun önünde bir TEDAŞ Panosu bulunmaktadır. Bu pano mümkünse oradan yan tarafa alınmalı veya estetik bir görünüme kavuşturulmalıdır.

Kırkkaşık ve Bilal-i Habeş Mescidinin çevresinde park etmiş durumda olan araçlar kargaşa yaratmaktadır. Ziyaretçiler için arabalarını park edecek alan gereklidir.

Tarihi ve turistik yerlerin yakınlarına büyük geri dönüşüm kutuları konmalı ve teşvik edilmelidir.

Tarihi ve turistik yerlere güneş enerjisinden elde edilen şarj istasyonları konulmalıdır.

Tarihi Ticaret Merkezi (Arasta)

Restorasyonu yapılan bölgenin bazı bölümleri eski mimarisine uygun onarılırken, bazı bölümleri ise sıradan sayılabilecek bir restorasyona tabi tutulmuştur.

Ulucami

Tarsus tarihinin en önemli anıtsal sembollerinden birisi olan Ulucami çok önemli bir yapı olup kenti ziyaret eden herkes tarafından öncelikli olarak ziyaret edilen bir yapıdır. Caminin giriş bölümüne konulmuş olan uyarıcı levhanın kılık kıyafet ile ilgili bölümü daha pozitif bir dille yazılmalıdır.

Ulucami’de bulunan saat kulesi 120 yılı aşkın süredir kent halkına zamanı belirtecek şekilde saat sayısı kadar çalmakta iken bir süredir bu mekanizma bozularak saat başlarında tek bir defa ses çıkaracak şekilde ayarlıdır.

Bu ayarın tarihi ve orijinal şekline döndürülmesi Tarsus halkı tarafından istenmektedir.

Yeni Hamam

Mevcut haliyle beyaza boyalı olan duvarının bir bölümüne geçmiş dönemlerin yaşam tarzını (kılık, kıyafet, davranış vb.) yansıtacak bilgilendirici görseller konulabilir.

Kubat Paşa Medresesi

Kapalı olduğu için içeriye giriş gerçekleşmemiştir.

Hz. Danyal Peygamber’in Makamı

Bilgi tabloları yeniden ele alınarak tarihi önemini anlatacak detaylı yazılar ve düzenlemeler eklenmelidir.

Kubatpaşa Medresesi ve Hz.Danyal Peygamber’in kabri bölgesinde çevre temizliğinin iyi olduğu belirlenmiştir.

Eski Camii

Daha önceden yapılan tespitlerde bu yapının çevresinin yükselmesiyle giderek toprağa gömüldüğü ifade edilmiştir (Hikmet Öz).

Eski Cami’nin çatı kısmı restore edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Roma Hamamı

Etrafı çevrilerek kısmen koruma altına alınmış durumdadır. Altından Geçme olarak bilinen hamam duvarı kalıntısına bitişik yapının restore edilerek işlev kazandırılması, korunması gereklidir.

Roma Hamamı içerisinde görüntü kirliliği oluşturan plastik borular bulunmaktadır. Bunların gizlenmesi gerekmektedir.

Siptilli Çarşısı

Yapılan düzenlemeyle yeni bir görünüme kavuşturulmuş; Şemsiyeli Sokak olarak turistlerin ilgisini çekmiştir.

Daha sonra bu özelliğini kaybetmiş ve ilgi alanı olmaktan çıkmıştır. Çarşının mimari yapısı, ortadaki alanın ortak kullanıma uygun olması nedeniyle; Tarsus kültürü, sanatı, yöresel gıda ürünlerini içeren faaliyetler için değerlendirilebilecek bir konumdadır.

Çarşının tabelası altında yapılan kepenkler nedeniyle içte kalmış olup zor okunmaktadır.

Tarihi Evler

Tarsus’un tarihini yansıtan ve benzerleri arasında öne çıkan güzellikte olmasına rağmen yeterince değerlendirilememektedir. Tarihi evlerin restorasyona ihtiyacı vardır.

Sokağın Dr.Ali Menteşoğlu Caddesi girişindeki görünüm düzeltilmelidir. Bu sokaklarda Issız Adam, Seher Vakti, Hanımın Çiftliği gibi dizi ve filmler çekilmiştir.

Bunlara ilişkin bilgi levhaları konulmalı, mülkiyet sahiplerinin onayları alınarak ziyaret edilebilir hale getirilmelidir.

Sokakta çevrenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olmayan işyerleri kafe, restaurant, butik otel gibi bir dönüşüme kanalize edilmelidir.

Bir süre önce turistik tesis (butik otel?) yapılmak üzere tahsisi yapılan binaların ne zaman ve ne şekilde hizmete açılacağı kamuoyunca bilinmemektedir.

Kentimizin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden birisi olan bu bölgenin bir an önce hakettiği fonksiyon ve değere kavuşması tüm Tarsus halkının ortak isteğidir.

St Paul Kuyusu

Peyzaj düzenlemesi yeniden ele alınarak tarihi önemini anlatacak fonksiyonlar eklenmelidir.

Mevcut haliyle giriş ücreti ödeyerek girip gezmek yerine dışarıdan bakmak tercih edilmektedir. İçeride bölgenin tarihi önemini anlatan görseller, küçük de olsa bir müze ve anlatım imkanı yaratılırsa dünyaca ünlü bu mekanın önemi ziyaretçilerce daha iyi anlaşılabilecektir.

Antik Yol

Kentin en önemli tarihi mekanlarından birisi olarak düzenleme yapılarak en kısa sürede turizme hizmet edecek hale getirilmelidir.

Etrafındaki çit yer yer yıpranmış ve bakımsızdır. Ayrıca, Antik yol içerisinde bazı bölümlerde görüntüyü bozan inşaat malzemeleri bulunmaktadır.

Antik yolu mesken edinmiş olan sokak köpekleri rehabilite etmek üzere barınaklara taşınabilir.

Çevre temizliği düzenli yapılmalıdır.

Antik yolun görülebileceği bir seyir terası oluşturulmalı, yakınında bir dinlenme alanı yaratılmalıdır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner64
Namaz Vakti 20 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Başakşehir 24 41
6. Trabzonspor 24 41
7. Kayserispor 24 35
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 24 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 23 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 25 43
7. Bodrumspor 25 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13