Tarsus’un Tarihi Ve Turistik Rotalarının Çevre Analizi Raporu

Tarsus Kent Konseyi tarafından Tarsus'un Tarihi ve Turistik yerleri ile ilgili bir rapor hazırlandı.

GÜNCEL 08.07.2020, 12:28 08.07.2020, 12:28
Tarsus’un Tarihi Ve Turistik Rotalarının Çevre Analizi Raporu

Tarsus Kent Konseyi tarafından Tarsus'un Tarihi ve Turistik yerleri ile ilgili bir rapor hazırlandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi.;

Tarsus Kent Konseynin faaliyet alanlarından birisi de çevre ile ilgili çalışmalarıdır.

Çağımızda çevre sorunları giderek artış göstermekte ve insan hayatını her yerde tehdit eder olmaktadır. Çevre sorunları artık yalnızca ülkelerin değil, dünyada yaşayan tüm insanlığın ortak sorunudur.

Tarsus Kent Konseyi; çevre sorunlarını bu dönemde de yeniden ele almak, kentimizin öncelikli çevre sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri üreterek ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna sunmak amacıyla, 16 Haziran 2020 Salı günü saat:16.00’da, Tarsus Kent Konseyi Güner Baykal Toplantı ve Konferans Salonunda “Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu” toplantısı yapmış olup, toplantıyla ilgili rapor kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Çevre Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 30 Haziran 2020 Salı günü saat:16.00’da sanal ortamda online olarak yapılmıştır. Toplantıda öncelikli olarak ele alınmasına karar verilen gündem maddesi olan; “10 bin Yıllık Tarsus Tarihi ve Turistik Rotası” çevre yönünden ele alınmıştır.

Moderatörlüğünü Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu’nun yaptığı toplantıya; Kent Konseyi Genel Sekreteri Reşit Tok, Tarsus Belediyesi Kültür İşler Yöneticisi Nadir Durgun, Çeksam Başkanı Av. Semra Kabasakal, Tema Başkanı Müslüm Tekin, Tema üyeleri Temel Gövce ve Zarife Sığınır, Tarsus Kadınlar Derneği Başkanı Gülsevim Kıraç, Tarsus Bisiklet Topluluğu Lideri Gökhan Özberk ve üyesi Psikolog Mürsel Şeker, Yürütme Kurulu üyemiz Beyhan Gürbüz, Tarsus Sakatlar Derneği’ni temsilen Ayşe Karaca, Kırkkaşık Bedesteninde işletmeci ve turizm gönüllüsü Serpil Demir katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu yapılan bu toplantılarla amacımızın Tarsus’un çevre analizini yapmak, gerekli tespitleri yapmak, çevre ile ilgili sorunlarımızı teker teker ele almak ve sonuçları rapor haline getirerek ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşmak ve çözüm önerilerinin hayata geçmesi için konuların takipçisi olmak olduğunu belirtti.

Çevre Çalışma Grubu öncelikli olarak Tarsus’un 10 bin yıllık tarihinin yürüyerek gezilebildiği ve kent merkezinde olan Tarsus tarihi rotasını ele aldı. Bu yıl başında Kent Konseyi olarak başlattığımız “Tarsus Gönüllüleri” projesi kapsamında belirlenen 21 ayrı mekan çalışma grubu üyelerince ayrı ayrı gezilerek rotanın olumlu ve eksik yönleri not edildi.

Toplantıda tüm üyelerin notları, görüş ve önerileri tek tek ele alınarak değerlendirildi ve geliştirebilmek amacıyla
neler yapılması gerektiğini konusu değerlendirildi.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar şunlardır:

Kleopatra Kapısı ve Çevresi

Kentimizin en çok ziyaret edilen bu yerlerinden birisi olan bu değerli varlığımızın temiz ve sağlam bir şekilde korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi için daha fazla emeğe ihtiyaç vardır.

Kleopatra Kapısı ve çevresindeki yollarda ve kaldırımlarda yere atılmış olan çöp ve plastik atıkların temizliğine daha fazla dikkat çekilmelidir.

Kapının içinde yer alan parke taşla döşenmiş yolun, bazı kısımları zamanla toprakla kaplanmış olup seviye farkı nedeniyle yağmur yağdığında çamur olmakta ve yürünemez hale gelerek görüntü kirliliği yaratmaktadır. Parke taş kaplı yolun onarımı yapılmalıdır.

Yıllar önce yapılan yanlış restorasyonla orijinalliğini kaybeden yapının en azından eski genel görünümüne uygun olarak kaba kısımlarının yapılacak özenli bir çalışmayla yeniden ele alınması ve şekilsel olarak görünümünün düzeltilmesi gerekir.

Kleopatra kapısından başlanarak, şehir içerisinde yer alan tarihi ve turistik yol güzergahları üzerine krokiler ve yönlendirme levhaları konulabilir.

Ayrıca, tarihi ve turistik yol güzergahı üzerinde lavabo ihtiyacı için alanlar oluşturulmalıdır.

Gözlükule

Kleopatra Kapısı’ndan Gözlükule’ye kadar olan güzergahta atık maddeler görülmekte olup bu ana turistik rotanın temiz kullanımı ve günlük temizliği önemlidir.

Gözlükule’nin etrafını çevreleyen demir korkulukların iç ve dış kısımlarının temiz kullanımı ve günlük temizliği konusu geliştirilebilir.

Tabelalar onarılarak yenilenmelidir. Gözlükule’nin yapısını ve tarihini anlatan bir plaket demir korkulukların dış kısmına asılarak yoldan geçerken de olsa misafirlerimiz bilgilendirilmelidir.

Misak-ı Milli İlkokulu

Tarihi Misak-ı Milli İlkokulu’nun tarihçesini anlatan bir plaket okulun duvarına asılabilir.

Sadık Paşa Konağı

Tarsus tarihinde önemli bir yere sahip olan konak, Tarsus Amerikan Koleji tarafından yakın zamanda restore edilerek başarıyla onarılmıştır. Bu binanın önünde bulunan göndere işgal döneminde Fransız Bayrağı çekilmiş olup günümüzde burada Türk Bayrağı dalgalanabilir ve bu yaşanmışlığı anlatan bir plaka levha koyulabilir.

Caminur Mah. 0805 Sokak, 1 Nolu bina

Bu tarihi binanın kapısı oldukça eski olup zamanın yıpratıcı etkisini de üzerinde yansıtmaktadır. Yerli veya yabancı turistler bu kapı önünde fotoğraf çektirerek anılarında saklamaktadır. Bu ve benzeri tarihi Tarsus kapıları belgelenmeli ve korunmalıdır.

St. Paul Müzesi

St.Paul Müzesi ve çevresi oldukça temiz ve bakımlı olup, güler yüzlü personeliyle dikkat çekmiştir.

Elif Hatun Konağı

Halen bir butik otel olarak işletilen bina tarihi dokusuyla turistlerin ilgisini çekmektedir. Aynı sokaktaki diğer tarihi yapıların da restorasyonları yapılarak işlevsel hale getirilmeli ve turizme kazandırılmalıdır.

Bilal-i Habeş Mescidi

Bilal-i Habeş Mescidi mevcut halinde çevresindeki trafik ve park etmiş araç karışıklığı dışında bir sorun göze çarpmamıştır.

Kırkkaşık Bedesteni

Bedestenin önündeki alanda yapılan çevre düzenlemesi yeniden gözden geçirilmelidir.

Kırkkaşık Bedesteni girişinde bulunan Turizm Danışma Bürosu’nun önünde turistlerin oturabileceği sandalye ve küçük masa düzeni, büro içerisindeki raflarda Tarsus tarihi ve doğal güzelliklerine ilişkin yayınların olduğu bir bölüm olmalıdır. İsteyen bu kitapları alarak büro önündeki masalarda inceleyebilmeli, okuyabilmelidir.

Ayrıca burada turizm danışma bürosu olduğunu gösteren direk üstü bir levhanın uzaktan görünecek şekilde konması gerekir.

Yine büronun önünde bir TEDAŞ Panosu bulunmaktadır. Bu pano mümkünse oradan yan tarafa alınmalı veya estetik bir görünüme kavuşturulmalıdır.

Kırkkaşık ve Bilal-i Habeş Mescidinin çevresinde park etmiş durumda olan araçlar kargaşa yaratmaktadır. Ziyaretçiler için arabalarını park edecek alan gereklidir.

Tarihi ve turistik yerlerin yakınlarına büyük geri dönüşüm kutuları konmalı ve teşvik edilmelidir.

Tarihi ve turistik yerlere güneş enerjisinden elde edilen şarj istasyonları konulmalıdır.

Tarihi Ticaret Merkezi (Arasta)

Restorasyonu yapılan bölgenin bazı bölümleri eski mimarisine uygun onarılırken, bazı bölümleri ise sıradan sayılabilecek bir restorasyona tabi tutulmuştur.

Ulucami

Tarsus tarihinin en önemli anıtsal sembollerinden birisi olan Ulucami çok önemli bir yapı olup kenti ziyaret eden herkes tarafından öncelikli olarak ziyaret edilen bir yapıdır. Caminin giriş bölümüne konulmuş olan uyarıcı levhanın kılık kıyafet ile ilgili bölümü daha pozitif bir dille yazılmalıdır.

Ulucami’de bulunan saat kulesi 120 yılı aşkın süredir kent halkına zamanı belirtecek şekilde saat sayısı kadar çalmakta iken bir süredir bu mekanizma bozularak saat başlarında tek bir defa ses çıkaracak şekilde ayarlıdır.

Bu ayarın tarihi ve orijinal şekline döndürülmesi Tarsus halkı tarafından istenmektedir.

Yeni Hamam

Mevcut haliyle beyaza boyalı olan duvarının bir bölümüne geçmiş dönemlerin yaşam tarzını (kılık, kıyafet, davranış vb.) yansıtacak bilgilendirici görseller konulabilir.

Kubat Paşa Medresesi

Kapalı olduğu için içeriye giriş gerçekleşmemiştir.

Hz. Danyal Peygamber’in Makamı

Bilgi tabloları yeniden ele alınarak tarihi önemini anlatacak detaylı yazılar ve düzenlemeler eklenmelidir.

Kubatpaşa Medresesi ve Hz.Danyal Peygamber’in kabri bölgesinde çevre temizliğinin iyi olduğu belirlenmiştir.

Eski Camii

Daha önceden yapılan tespitlerde bu yapının çevresinin yükselmesiyle giderek toprağa gömüldüğü ifade edilmiştir (Hikmet Öz).

Eski Cami’nin çatı kısmı restore edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Roma Hamamı

Etrafı çevrilerek kısmen koruma altına alınmış durumdadır. Altından Geçme olarak bilinen hamam duvarı kalıntısına bitişik yapının restore edilerek işlev kazandırılması, korunması gereklidir.

Roma Hamamı içerisinde görüntü kirliliği oluşturan plastik borular bulunmaktadır. Bunların gizlenmesi gerekmektedir.

Siptilli Çarşısı

Yapılan düzenlemeyle yeni bir görünüme kavuşturulmuş; Şemsiyeli Sokak olarak turistlerin ilgisini çekmiştir.

Daha sonra bu özelliğini kaybetmiş ve ilgi alanı olmaktan çıkmıştır. Çarşının mimari yapısı, ortadaki alanın ortak kullanıma uygun olması nedeniyle; Tarsus kültürü, sanatı, yöresel gıda ürünlerini içeren faaliyetler için değerlendirilebilecek bir konumdadır.

Çarşının tabelası altında yapılan kepenkler nedeniyle içte kalmış olup zor okunmaktadır.

Tarihi Evler

Tarsus’un tarihini yansıtan ve benzerleri arasında öne çıkan güzellikte olmasına rağmen yeterince değerlendirilememektedir. Tarihi evlerin restorasyona ihtiyacı vardır.

Sokağın Dr.Ali Menteşoğlu Caddesi girişindeki görünüm düzeltilmelidir. Bu sokaklarda Issız Adam, Seher Vakti, Hanımın Çiftliği gibi dizi ve filmler çekilmiştir.

Bunlara ilişkin bilgi levhaları konulmalı, mülkiyet sahiplerinin onayları alınarak ziyaret edilebilir hale getirilmelidir.

Sokakta çevrenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olmayan işyerleri kafe, restaurant, butik otel gibi bir dönüşüme kanalize edilmelidir.

Bir süre önce turistik tesis (butik otel?) yapılmak üzere tahsisi yapılan binaların ne zaman ve ne şekilde hizmete açılacağı kamuoyunca bilinmemektedir.

Kentimizin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden birisi olan bu bölgenin bir an önce hakettiği fonksiyon ve değere kavuşması tüm Tarsus halkının ortak isteğidir.

St Paul Kuyusu

Peyzaj düzenlemesi yeniden ele alınarak tarihi önemini anlatacak fonksiyonlar eklenmelidir.

Mevcut haliyle giriş ücreti ödeyerek girip gezmek yerine dışarıdan bakmak tercih edilmektedir. İçeride bölgenin tarihi önemini anlatan görseller, küçük de olsa bir müze ve anlatım imkanı yaratılırsa dünyaca ünlü bu mekanın önemi ziyaretçilerce daha iyi anlaşılabilecektir.

Antik Yol

Kentin en önemli tarihi mekanlarından birisi olarak düzenleme yapılarak en kısa sürede turizme hizmet edecek hale getirilmelidir.

Etrafındaki çit yer yer yıpranmış ve bakımsızdır. Ayrıca, Antik yol içerisinde bazı bölümlerde görüntüyü bozan inşaat malzemeleri bulunmaktadır.

Antik yolu mesken edinmiş olan sokak köpekleri rehabilite etmek üzere barınaklara taşınabilir.

Çevre temizliği düzenli yapılmalıdır.

Antik yolun görülebileceği bir seyir terası oluşturulmalı, yakınında bir dinlenme alanı yaratılmalıdır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
26
az bulutlu
banner64
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
İmsak 03:33
Güneş 05:18
Öğle 12:50
İkindi 16:40
Akşam 20:12
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31