Tarsus’un Tarihi Ve Turistik Rotalarının Çevre Analizi Raporu

Tarsus Kent Konseyi tarafından Tarsus'un Tarihi ve Turistik yerleri ile ilgili bir rapor hazırlandı.

GÜNCEL 08.07.2020, 12:28 08.07.2020, 12:28
Tarsus’un Tarihi Ve Turistik Rotalarının Çevre Analizi Raporu

Tarsus Kent Konseyi tarafından Tarsus'un Tarihi ve Turistik yerleri ile ilgili bir rapor hazırlandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi.;

Tarsus Kent Konseynin faaliyet alanlarından birisi de çevre ile ilgili çalışmalarıdır.

Çağımızda çevre sorunları giderek artış göstermekte ve insan hayatını her yerde tehdit eder olmaktadır. Çevre sorunları artık yalnızca ülkelerin değil, dünyada yaşayan tüm insanlığın ortak sorunudur.

Tarsus Kent Konseyi; çevre sorunlarını bu dönemde de yeniden ele almak, kentimizin öncelikli çevre sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri üreterek ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna sunmak amacıyla, 16 Haziran 2020 Salı günü saat:16.00’da, Tarsus Kent Konseyi Güner Baykal Toplantı ve Konferans Salonunda “Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu” toplantısı yapmış olup, toplantıyla ilgili rapor kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Çevre Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 30 Haziran 2020 Salı günü saat:16.00’da sanal ortamda online olarak yapılmıştır. Toplantıda öncelikli olarak ele alınmasına karar verilen gündem maddesi olan; “10 bin Yıllık Tarsus Tarihi ve Turistik Rotası” çevre yönünden ele alınmıştır.

Moderatörlüğünü Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu’nun yaptığı toplantıya; Kent Konseyi Genel Sekreteri Reşit Tok, Tarsus Belediyesi Kültür İşler Yöneticisi Nadir Durgun, Çeksam Başkanı Av. Semra Kabasakal, Tema Başkanı Müslüm Tekin, Tema üyeleri Temel Gövce ve Zarife Sığınır, Tarsus Kadınlar Derneği Başkanı Gülsevim Kıraç, Tarsus Bisiklet Topluluğu Lideri Gökhan Özberk ve üyesi Psikolog Mürsel Şeker, Yürütme Kurulu üyemiz Beyhan Gürbüz, Tarsus Sakatlar Derneği’ni temsilen Ayşe Karaca, Kırkkaşık Bedesteninde işletmeci ve turizm gönüllüsü Serpil Demir katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu yapılan bu toplantılarla amacımızın Tarsus’un çevre analizini yapmak, gerekli tespitleri yapmak, çevre ile ilgili sorunlarımızı teker teker ele almak ve sonuçları rapor haline getirerek ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşmak ve çözüm önerilerinin hayata geçmesi için konuların takipçisi olmak olduğunu belirtti.

Çevre Çalışma Grubu öncelikli olarak Tarsus’un 10 bin yıllık tarihinin yürüyerek gezilebildiği ve kent merkezinde olan Tarsus tarihi rotasını ele aldı. Bu yıl başında Kent Konseyi olarak başlattığımız “Tarsus Gönüllüleri” projesi kapsamında belirlenen 21 ayrı mekan çalışma grubu üyelerince ayrı ayrı gezilerek rotanın olumlu ve eksik yönleri not edildi.

Toplantıda tüm üyelerin notları, görüş ve önerileri tek tek ele alınarak değerlendirildi ve geliştirebilmek amacıyla
neler yapılması gerektiğini konusu değerlendirildi.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar şunlardır:

Kleopatra Kapısı ve Çevresi

Kentimizin en çok ziyaret edilen bu yerlerinden birisi olan bu değerli varlığımızın temiz ve sağlam bir şekilde korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi için daha fazla emeğe ihtiyaç vardır.

Kleopatra Kapısı ve çevresindeki yollarda ve kaldırımlarda yere atılmış olan çöp ve plastik atıkların temizliğine daha fazla dikkat çekilmelidir.

Kapının içinde yer alan parke taşla döşenmiş yolun, bazı kısımları zamanla toprakla kaplanmış olup seviye farkı nedeniyle yağmur yağdığında çamur olmakta ve yürünemez hale gelerek görüntü kirliliği yaratmaktadır. Parke taş kaplı yolun onarımı yapılmalıdır.

Yıllar önce yapılan yanlış restorasyonla orijinalliğini kaybeden yapının en azından eski genel görünümüne uygun olarak kaba kısımlarının yapılacak özenli bir çalışmayla yeniden ele alınması ve şekilsel olarak görünümünün düzeltilmesi gerekir.

Kleopatra kapısından başlanarak, şehir içerisinde yer alan tarihi ve turistik yol güzergahları üzerine krokiler ve yönlendirme levhaları konulabilir.

Ayrıca, tarihi ve turistik yol güzergahı üzerinde lavabo ihtiyacı için alanlar oluşturulmalıdır.

Gözlükule

Kleopatra Kapısı’ndan Gözlükule’ye kadar olan güzergahta atık maddeler görülmekte olup bu ana turistik rotanın temiz kullanımı ve günlük temizliği önemlidir.

Gözlükule’nin etrafını çevreleyen demir korkulukların iç ve dış kısımlarının temiz kullanımı ve günlük temizliği konusu geliştirilebilir.

Tabelalar onarılarak yenilenmelidir. Gözlükule’nin yapısını ve tarihini anlatan bir plaket demir korkulukların dış kısmına asılarak yoldan geçerken de olsa misafirlerimiz bilgilendirilmelidir.

Misak-ı Milli İlkokulu

Tarihi Misak-ı Milli İlkokulu’nun tarihçesini anlatan bir plaket okulun duvarına asılabilir.

Sadık Paşa Konağı

Tarsus tarihinde önemli bir yere sahip olan konak, Tarsus Amerikan Koleji tarafından yakın zamanda restore edilerek başarıyla onarılmıştır. Bu binanın önünde bulunan göndere işgal döneminde Fransız Bayrağı çekilmiş olup günümüzde burada Türk Bayrağı dalgalanabilir ve bu yaşanmışlığı anlatan bir plaka levha koyulabilir.

Caminur Mah. 0805 Sokak, 1 Nolu bina

Bu tarihi binanın kapısı oldukça eski olup zamanın yıpratıcı etkisini de üzerinde yansıtmaktadır. Yerli veya yabancı turistler bu kapı önünde fotoğraf çektirerek anılarında saklamaktadır. Bu ve benzeri tarihi Tarsus kapıları belgelenmeli ve korunmalıdır.

St. Paul Müzesi

St.Paul Müzesi ve çevresi oldukça temiz ve bakımlı olup, güler yüzlü personeliyle dikkat çekmiştir.

Elif Hatun Konağı

Halen bir butik otel olarak işletilen bina tarihi dokusuyla turistlerin ilgisini çekmektedir. Aynı sokaktaki diğer tarihi yapıların da restorasyonları yapılarak işlevsel hale getirilmeli ve turizme kazandırılmalıdır.

Bilal-i Habeş Mescidi

Bilal-i Habeş Mescidi mevcut halinde çevresindeki trafik ve park etmiş araç karışıklığı dışında bir sorun göze çarpmamıştır.

Kırkkaşık Bedesteni

Bedestenin önündeki alanda yapılan çevre düzenlemesi yeniden gözden geçirilmelidir.

Kırkkaşık Bedesteni girişinde bulunan Turizm Danışma Bürosu’nun önünde turistlerin oturabileceği sandalye ve küçük masa düzeni, büro içerisindeki raflarda Tarsus tarihi ve doğal güzelliklerine ilişkin yayınların olduğu bir bölüm olmalıdır. İsteyen bu kitapları alarak büro önündeki masalarda inceleyebilmeli, okuyabilmelidir.

Ayrıca burada turizm danışma bürosu olduğunu gösteren direk üstü bir levhanın uzaktan görünecek şekilde konması gerekir.

Yine büronun önünde bir TEDAŞ Panosu bulunmaktadır. Bu pano mümkünse oradan yan tarafa alınmalı veya estetik bir görünüme kavuşturulmalıdır.

Kırkkaşık ve Bilal-i Habeş Mescidinin çevresinde park etmiş durumda olan araçlar kargaşa yaratmaktadır. Ziyaretçiler için arabalarını park edecek alan gereklidir.

Tarihi ve turistik yerlerin yakınlarına büyük geri dönüşüm kutuları konmalı ve teşvik edilmelidir.

Tarihi ve turistik yerlere güneş enerjisinden elde edilen şarj istasyonları konulmalıdır.

Tarihi Ticaret Merkezi (Arasta)

Restorasyonu yapılan bölgenin bazı bölümleri eski mimarisine uygun onarılırken, bazı bölümleri ise sıradan sayılabilecek bir restorasyona tabi tutulmuştur.

Ulucami

Tarsus tarihinin en önemli anıtsal sembollerinden birisi olan Ulucami çok önemli bir yapı olup kenti ziyaret eden herkes tarafından öncelikli olarak ziyaret edilen bir yapıdır. Caminin giriş bölümüne konulmuş olan uyarıcı levhanın kılık kıyafet ile ilgili bölümü daha pozitif bir dille yazılmalıdır.

Ulucami’de bulunan saat kulesi 120 yılı aşkın süredir kent halkına zamanı belirtecek şekilde saat sayısı kadar çalmakta iken bir süredir bu mekanizma bozularak saat başlarında tek bir defa ses çıkaracak şekilde ayarlıdır.

Bu ayarın tarihi ve orijinal şekline döndürülmesi Tarsus halkı tarafından istenmektedir.

Yeni Hamam

Mevcut haliyle beyaza boyalı olan duvarının bir bölümüne geçmiş dönemlerin yaşam tarzını (kılık, kıyafet, davranış vb.) yansıtacak bilgilendirici görseller konulabilir.

Kubat Paşa Medresesi

Kapalı olduğu için içeriye giriş gerçekleşmemiştir.

Hz. Danyal Peygamber’in Makamı

Bilgi tabloları yeniden ele alınarak tarihi önemini anlatacak detaylı yazılar ve düzenlemeler eklenmelidir.

Kubatpaşa Medresesi ve Hz.Danyal Peygamber’in kabri bölgesinde çevre temizliğinin iyi olduğu belirlenmiştir.

Eski Camii

Daha önceden yapılan tespitlerde bu yapının çevresinin yükselmesiyle giderek toprağa gömüldüğü ifade edilmiştir (Hikmet Öz).

Eski Cami’nin çatı kısmı restore edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Roma Hamamı

Etrafı çevrilerek kısmen koruma altına alınmış durumdadır. Altından Geçme olarak bilinen hamam duvarı kalıntısına bitişik yapının restore edilerek işlev kazandırılması, korunması gereklidir.

Roma Hamamı içerisinde görüntü kirliliği oluşturan plastik borular bulunmaktadır. Bunların gizlenmesi gerekmektedir.

Siptilli Çarşısı

Yapılan düzenlemeyle yeni bir görünüme kavuşturulmuş; Şemsiyeli Sokak olarak turistlerin ilgisini çekmiştir.

Daha sonra bu özelliğini kaybetmiş ve ilgi alanı olmaktan çıkmıştır. Çarşının mimari yapısı, ortadaki alanın ortak kullanıma uygun olması nedeniyle; Tarsus kültürü, sanatı, yöresel gıda ürünlerini içeren faaliyetler için değerlendirilebilecek bir konumdadır.

Çarşının tabelası altında yapılan kepenkler nedeniyle içte kalmış olup zor okunmaktadır.

Tarihi Evler

Tarsus’un tarihini yansıtan ve benzerleri arasında öne çıkan güzellikte olmasına rağmen yeterince değerlendirilememektedir. Tarihi evlerin restorasyona ihtiyacı vardır.

Sokağın Dr.Ali Menteşoğlu Caddesi girişindeki görünüm düzeltilmelidir. Bu sokaklarda Issız Adam, Seher Vakti, Hanımın Çiftliği gibi dizi ve filmler çekilmiştir.

Bunlara ilişkin bilgi levhaları konulmalı, mülkiyet sahiplerinin onayları alınarak ziyaret edilebilir hale getirilmelidir.

Sokakta çevrenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olmayan işyerleri kafe, restaurant, butik otel gibi bir dönüşüme kanalize edilmelidir.

Bir süre önce turistik tesis (butik otel?) yapılmak üzere tahsisi yapılan binaların ne zaman ve ne şekilde hizmete açılacağı kamuoyunca bilinmemektedir.

Kentimizin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden birisi olan bu bölgenin bir an önce hakettiği fonksiyon ve değere kavuşması tüm Tarsus halkının ortak isteğidir.

St Paul Kuyusu

Peyzaj düzenlemesi yeniden ele alınarak tarihi önemini anlatacak fonksiyonlar eklenmelidir.

Mevcut haliyle giriş ücreti ödeyerek girip gezmek yerine dışarıdan bakmak tercih edilmektedir. İçeride bölgenin tarihi önemini anlatan görseller, küçük de olsa bir müze ve anlatım imkanı yaratılırsa dünyaca ünlü bu mekanın önemi ziyaretçilerce daha iyi anlaşılabilecektir.

Antik Yol

Kentin en önemli tarihi mekanlarından birisi olarak düzenleme yapılarak en kısa sürede turizme hizmet edecek hale getirilmelidir.

Etrafındaki çit yer yer yıpranmış ve bakımsızdır. Ayrıca, Antik yol içerisinde bazı bölümlerde görüntüyü bozan inşaat malzemeleri bulunmaktadır.

Antik yolu mesken edinmiş olan sokak köpekleri rehabilite etmek üzere barınaklara taşınabilir.

Çevre temizliği düzenli yapılmalıdır.

Antik yolun görülebileceği bir seyir terası oluşturulmalı, yakınında bir dinlenme alanı yaratılmalıdır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner64
Namaz Vakti 30 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4