banner72

Tarsus Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanacak

Tarsus Belediyesi Meclisi Olağanüstü toplanarak gündemdeki maddeleri görüşecek.

GÜNCEL 16.05.2020, 11:37 16.05.2020, 11:37
Tarsus Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanacak

Tarsus Belediye Meclisi 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 14.00'de olağanüstü toplanacak.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir toplanamayan meclis olağanüstü oturumla yapılacak.

Gündemdeki maddeler ise ilginç sayılabilecek cinsten. En dikkat çekici madde ise Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne üye olunup birlik aidatı ödemek için yetki alma maddesi.

Tarsus, herkesin bildiği üzere Akdeniz'de yer alıyor. Ancak Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Ege Denize kıyısı olan kentlerden Aydın Kuşadası'nda kurulan bir birlik. Birliğin başkanı İzmir'in Konak İlçesi Belediye Başkanı Abdül Batur. Vatandaşlar bu birliğe üyeliğin hangi maksatla yapıldığını bilmek istiyor?

Gündemin diğer bir maddesi ise Başkan'a 18.500.000 TL (18 Milyon 500 Bin TL) iç borçlanma yetkisi istemesi. Bilindiği üzere Başkan Bozdoğan 5 Kasım 2019 tarihinde toplanan Tarsus Belediye Meclisi'nde yine 10 Milyon TL kredi kullanımı için yetki istemiş, CHP'li meclis üyeleri Ali Uyan ve Ali Boltaç bu isteğe çekimser oy kullanmış ancak diğer üyelerin kabul oyu ile başkana 10 Milyon TL'lik borçlanma yetkisi verilmişti.

Bu isteğin üzerinden 6-7 ay gibi bir süre geçmesine rağmen Başkan Bozdoğan bu kez de 18 Milyon 500 Bin TL'lik bir borçlanma yetkisi ile meclis üyelerinin karşısına çıkacak.

Bakalım bu kez CHP'li meclis üyeleri ne yapacak?

İŞTE BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLECEK MADDELER


GÜNDEM MADDELERİ:
1- Açılış, yoklama,  saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2- 03.03.2020 tarih ve 2020/3-1 sayılı Meclis Zabıt Tutanağının oylanması.

3- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 2017/5-1 (58) sayılı kararıyla onaylanan 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarının 7221 nolu Kanuna uygun hale getirilmesi konusunun; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8 (b) maddesine göre görüşülmesi,

4- Kaleburcu Mahallesi 390 ada 3 parsel, 391 ada 1 parsel ve 392 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsellere ilişkin hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesine göre görüşülmesi.

5-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, mülkiyeti Belediyemize ait Şehit Mustafa mahallesi 285 ada 119 parsel ikinci kat 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine göre, Tarsus Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne, Mescit hizmetinde kullanılmak üzere 3 (Üç) yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve tahsis protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN'a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6- Koronavirüs (covid-19) ile mücadele başta olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi ile diğer yasalar düzenlemeler gereği sunmakla yükümlü olduğumuz Kamu Hizmetlerini aksatmadan devam ettirebilmek ve oluşabilecek nakit ihtiyacı karşılanabilmesi amacıyla, Makamınızca uygun görülmesi halinde Yurt içi Bankalardan 18.500.000,00 TL’na kadar iç borçlanma yapılabilmesine, borçlanma zaman ve şartlarının belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat göstermesi konusunda Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7-TESKİ A.Ş’nin sermayesinin arttırılması, sermaye artımının Belediyemiz tarafından ayni olarak karşılanması, sermaye artımına esas olmak üzere imar planında teknik alt yapı olarak isabet eden Reşadiye Mahallesi 661 ada 2 parsel sayılı 1.842,00 m² yüzölçümündeki taşınmazın, imar planında Konut+Ticaret alanına isabet eden Mithatpaşa mahallesi 48 ada 47 Parsel sayılı 1.015,00 m² yüzölçümündeki taşınmazın ve Gaziler Mahallesi 1473 ada 1 parsel sayılı 1.983,00 m² yüzölçümündeki taşınmazın sermaye artışına karşılık olmak üzere TESKİ A.Ş.‘ye sermaye olarak konulması ve bu taşınmazların TESKİ A.Ş.’ye devresilmesi bu hususta Belediye Encümenine ve Belediye başkanı Haluk BOZDOĞAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

8-Tarsus Belediyesinin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, yüklenicinin talep etmesi halinde, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesinin, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilmesinin, ayrıca İçişleri Bakanlığının 16/03/2020 tarihli Genelgesi ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin yüklenicinin talep etmesi halinde faaliyette bulunmadığı süre kadar kira sözleşmelerinin uzatılması ve uzatılan dönem için kira bedeli tahsil edilmemesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

9-Mithatpaşa Mahallesi 1161 ada 47 nolu 163,00 m² büyüklüğündeki parselin trafo yeri olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca TEDAŞ Toroslar Bölge Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine göre devredilmesine, 5393 sayılı Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca, uygulamanın Belediye Encümenince yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

10-Mithatpaşa Mahallesi 1111 ada 41 nolu  177,00 m² yüzölçümündeki parselin Trafo yeri olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca, TEDAŞ Toroslar Bölge Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine göre devredilmesine, 5393 sayılı Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca, uygulamanın Belediye Encümenince yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

11-Hayvan Barınağının isminin değiştirilmesi.

12-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün ihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi.

13-Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.01.2020 tarih ve 2020/1-1 (10) sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve 25.02.2020 ve 18.03.2020 tarihlerinde yapılan toplantıya katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile kabulüne karar verilen; Ulaş Mahallesi 163 ada 423 nolu parsele ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunda alınan İmar Komisyonu kararının 3194 sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesine göre incelenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

14-Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 2020/3-1 (37) sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve 18.03.2020 tarihinde yapılan toplantıya katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile kabulüne karar verilen; Yeşilyurt Mahallesi 3129 ada 3 nolu parselin batısından geçen imar yoluna (“L” formundaki 4444. Sokağın kaldırılmasına)  ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun; 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesine göre incelenip karar verilmesi.

15-Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 2020/3-1 (32) sayılı kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna müştereken havale edilen ve 18.03.2020 tarihinde yapılan toplantıya katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile kabulüne karar verilen; Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunması ve üyelik aidatının belediye bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

16-Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 2020/3-1 (33) sayılı kararı ile Tarsus Belediyesi Ekonomik Kalkınma, Turizm, Tarih ve Tanıtma Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna müştereken havale edilen ve 18.03.2020 tarihinde yapılan toplantıya katılan komisyon üyelerinin oyçokluğu ile kabulüne karar verilen; Yeşilgölcük Belediyesi ile kardeş şehir olunması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

17-Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 2020/3-1 (36) sayılı kararı ile Plan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu ile İmar Komisyonuna müştereken havale edilen ve toplantıya katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile kabulüne karar verilen, BAYGELDİ İhale Alım Satım Aracılık Hizmetleri İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin 26/02/2020 tarih ve 6025 kayıt numaralı dilekçesinde kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmesinin fesih talebini beyan etmesi üzerine, sözleşmenin iptalinin gerçekleştirilebilmesi için daha önce alınmış olan 07/05/2019 tarih ve 2019/5-2 (47) sayılı meclis kararının iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi.

18- Dilek ve Temenniler.

19- Kapanış.

 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
32
parçalı bulutlu
banner64
Namaz Vakti 14 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Başakşehir 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Beşiktaş 1 3
6. Giresunspor 2 3
7. Galatasaray 2 3
8. Kayserispor 2 3
9. Fenerbahçe 1 1
10. Ümraniye 1 1
11. Gaziantep FK 1 1
12. Ankaragücü 1 1
13. Konyaspor 1 1
14. Sivasspor 2 1
15. Antalyaspor 1 0
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Samsunspor 1 3
2. Boluspor 1 3
3. Eyüpspor 1 3
4. Altınordu 1 1
5. Gençlerbirliği 1 1
6. Keçiörengücü 1 1
7. Rizespor 1 1
8. Adanaspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Bodrumspor 0 0
11. Erzurumspor 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Pendikspor 0 0
14. Sakaryaspor 0 0
15. Tuzlaspor 0 0
16. Ö.K Yeni Malatya 0 0
17. Denizlispor 1 0
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Newcastle 2 4
5. Leeds United 2 4
6. Brighton 2 4
7. Tottenham 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Aston Villa 2 3
10. Bournemouth 2 3
11. Fulham 2 2
12. Liverpool 1 1
13. Wolverhampton Wanderers 2 1
14. Leicester City 2 1
15. Southampton 2 1
16. Everton 2 0
17. Crystal Palace 1 0
18. Nottingham Forest 1 0
19. West Ham United 1 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Celta Vigo 1 1
4. Espanyol 1 1
5. Barcelona 1 1
6. Rayo Vallecano 1 1
7. Almeria 0 0
8. Athletic Bilbao 0 0
9. Atletico Madrid 0 0
10. Cadiz 0 0
11. Elche 0 0
12. Getafe 0 0
13. Girona 0 0
14. Mallorca 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Valencia 0 0
19. Sevilla 1 0
20. Real Valladolid 1 0