banner52

Koç Topluluğu "karbon ayak izini" sıfırlamak için yol haritasını belirliyor

- Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu:- " 2050 yılında karbon sıfır seviyesine geleceğimizi taahhüt etmiştik. Topluluk olarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı da belirliyoruz"- "Kovid-19 tedarik zinciri mimarisini etkiledi. Yeşil Mutabakat'ın da karbon vergisi ve diğer düzenlemeler yönüyle etkileme potansiyeli var. Bu çerçevede ülkemizin AB pazarına coğrafi yakınlığı ve halihazırdaki ticari ortaklığımız dikkate alınarak; eğer doğru adımları zamanında atarsak bu yeni dünya düzeninde ülkemizin ve ülkemizdeki şirketlerin önünde bir fırsat penceresi olduğunu görüyorum"

Genel 17.02.2021, 16:54
Koç Topluluğu
banner46

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak 2050 yılında karbon sıfır seviyesine geleceğimizi taahhüt etmiştik. Topluluk olarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı da belirliyoruz." dedi.

Çakıroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri serisinin "Sürdürülebilirlik ve Değer Zinciri" temasıyla düzenlenen 3'üncü webinarında şirket ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu yönetiminde gerçekleşen webinarda Çakıroğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ilişkin, "Kovid krizi etkilerinin en derin hissedildiği dönemde Avrupa Birliği yetkilileri Yeşil Mutabakat ile ilgili kararlılıklarının devam ettiğini çok kuvvetli şekilde ifade ettiler. Bunu şöyle yorumluyorum; Avrupa Birliği, önümüzdeki dönemde de şu an yaşadığımız gibi derin insani krizler ortaya çıkarma riski taşıyan iklim değişikliği meselesi konusunda kararlılığını ortaya koymuş oldu. Koç Topluluğu olarak ihracatımızın yüzde 50’den fazlasını Avrupa Birliği’ne yapıyoruz. AB üyesi ülkelerde imalat, satış pazarlama ve finans şirketlerimiz bulunuyor. 2020 başında gerçekleşen Davos Zirvesi’nde aldığımız davet üzerine Yeşil Mutabakat ajandası kapsamında özel sektörün atacağı somut adımların belirlenmesine liderlik edecek olan CEO Eylem Grubu’na katıldık." bilgilerini verdi.


- "AB içindeki ve dışındaki ihtiyacı görebilen bir yapıyla katkı sunmaya çalışıyoruz"


Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında oluşturulan platformda sektörler itibarıyla önümüzdeki dönemde karbon emisyonunun azaltılması ve bertaraf edilmesine dönük teknolojilerin geliştirilmesi konusunda şirketlerin kendi aralarında iş birliği yaratma imkanı bulduğunu ifade eden Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan ülkemizin temsili anlamında 2 konu önemliydi; Birincisi Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri de kapsayacak bir yaklaşımı çok önemli buluyoruz çünkü AB dünyanın pek çok bölgesi ile ticaret ortaklığı yapıyor. Yeşil dönüşümü teşvik edecek fonlardan, belirlenecek mekanizmalar çerçevesinde kapsayıcı bir yaklaşımla AB’ye üye olmayan ülkelerin de yararlandırılmasını önemli görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin inovasyon ve teknoloji geliştirme kapasitesine bu fonlar yoluyla kaynak sağlanmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

İkincisi, AB üyesi olmayan ülkelerdeki ESG performansı yüksek şirketlerin ayrıştırılmasının doğru olduğunu değerlendiriyoruz. Şeffaf bir ESG raporlama standardının geliştirilmesinin elzem olduğunu ifade ettik. Her iki görüşümüz grup üyeleri tarafından benimsendi ve eylül ayında yayınlanan bildiriye girmiş oldu. Biz Koç Holding olarak bir taraftan ülkemizi temsil ederken, diğer taraftan çok uluslu bir kuruluş olarak AB ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Bu itibarla Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki ihtiyacı görebilen bir yapıyla katkı sunmaya çalışıyoruz."


- "Fonlama mekanizmalarının bir kısmı inovasyonun desteklenmesine tahsis edilebilir"


Çakıroğlu teknoloji ve inovasyonun karbon emisyonunu azaltma konusunda en önemli araçlardan haline geldiğini ifade ederek, Avrupa Enerji Ajansı’na göre karbon emisyonunu azaltma konusunda yenilenebilir enerjinin en önemli potansiyele sahip olduğunu, onu da enerji verimliliğinin takip ettiğini söyledi.

Enerji verimliliği konusundaki teknolojik gelişmelerin ve inovasyonun kritik önemine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yenilenebilir enerjide ve hidrojende de radikal gelişmeler yine inovasyon ve teknoloji sayesinde olacak. Şöyle düşünüyorum: Fonlama mekanizmalarının bir kısmı inovasyonun desteklenmesine, buluşların, patentlerin satın alınıp ihtiyaç duyulan ülkelerde ve şirketlerde bedelsiz kullanıma açılmasına tahsis edilebilir. Bir taraftan verimliliği artırmak önemli derken, diğer taraftan farklı ülkelerin ve şirketlerin aynı konularda araştırma yapmasının, yatırım yapmasının bir verimsizlik potansiyeli taşıdığının farkındayım, onun için de böyle bir teklifte bulunuyorum."


- "İş dünyasının çözüm ortağı olma sorumluluğu var"


Çakıroğlu, "Geniş perspektiften baktığımızda sadece iklim krizi değil, dünyanın en önemli meselelerinin çözümünde iş dünyasının çözüm ortağı olma sorumluluğu var." diyerek, büyük sorunların ancak iş birlikleriyle çözülebileceğini kaydetti.

"Koç Topluluğu olarak 2050 yılında karbon sıfır seviyesine geleceğimizi taahhüt etmiştik. Topluluk olarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı da belirliyoruz." bilgisini veren Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"İklim krizi gerçeği ile karşı karşıyayız. Tüm bilimsel veriler ve yaşadıklarımız bize bunu gösteriyor. Bu konuda harekete geçmek için artık daha fazla zaman yok. Harekete geçmeyenlerin de geçmesi gerekiyor. İş birlikleri çağındayız. Teknoloji ve inovasyon konusundaki faaliyetlerimizi sürdürürken üniversitelerle, startuplarla, kamu kuruluşları ile, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini çok önemli görüyorum. Diğer taraftan baktığımızda ülkeler, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar kararlı. Şirketlerden çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında yüksek performans bekliyorlar.

Kovid-19 tedarik zinciri mimarisini etkiledi. Yeşil Mutabakat'ın da karbon vergisi ve diğer düzenlemeler yönüyle etkileme potansiyeli var. Bu çerçevede ülkemizin AB pazarına coğrafi yakınlığı ve halihazırdaki ticari ortaklığımız dikkate alınarak; eğer doğru adımları zamanında atarsak bu yeni dünya düzeninde ülkemizin ve ülkemizdeki şirketlerin önünde bir fırsat penceresi olduğunu görüyorum."


- "İnsanı merkeze alan bir yaklaşımla inisiyatiflerimizi çeşitlendirdik"


Çakıroğlu, dünyayı değişim ve belirsizliklerin dönüştürdüğünü ifade ederek, günümüzde teknolojide yaşanan dönüşümün hızının hayatın her alanını süratle değiştirdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını gibi küresel belirsizliklerin insanları ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini anlatan Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak otomotivden dayanıklı eşya grubuna, perakendeden teknoloji çözümlerine kadar uzanan geniş sektörel yelpazeleri ile bu zorlu dönemde faaliyetlerini geleceği planlayarak sürdürmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Çakıroğlu şöyle konuştu:

"Değişim ve belirsizlikleri birleştirdiğimizde bütün dinamikleri ahenkli şekilde yönetebilmemiz lazım. Yine portföyümüze baktığımızda şirketlerimizin hepsi kendi sektörlerinde başarılı şirketler. Fakat şunu da biliyoruz ki mevcut başarıların formülleri gelecekteki başarıyı garanti etmiyor. İşte biz bu düşünceyle 2015 yılında topluluğumuzda bir 'Dönüşüm Programı' başlattık.

İlk önemli inisiyatifimiz 'Dijital Dönüşüm' programımız oldu. Hızı gelişen teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirerek rekabetçi gücümüzü artırmak ve topluluğumuzu geleceğe hazırlamak, bunu yaparken de elbette bu kapsamda ortaya çıkan tehditleri de bertaraf etmek hedefiyle yola çıktık. Daha sonra yine insanı merkeze alan bir yaklaşımla bu inisiyatiflerimizi çeşitlendirdik ve artırdık. Başta çevik yönetim prensipleri olmak üzere, inovasyon, kurum içi girişimcilik ve kaynak dağılımına yepyeni bir bakışla baktık."


- "Sınırda Karbon Vergisi'nin detaylarının haziran ayında netleşmesi bekleniyor"


Çakıroğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirdiği en önemli konulardan birinin "Sınırda Karbon Vergisi" olduğunu belirterek, bu kapsamda önemli bir ithalatçı olan AB'nin küresel ticaret ve üretim süreçlerinde köklü değişikler getireceğini söyledi.

Çakıroğlu şunları kaydetti:

"Sınırda Karbon Vergisi'nin detaylarının muhtemelen bu yılın haziran ayında netleşmesi bekleniyor. 2022 yılında vergilendirme ile ilgili kararların somutlaşması beklentisi söz konusu. Dolayısıyla AB ile ticaret yapan tüm ülkeleri ve tüm şirketleri, dolayısıyla da bizi etkileyecek bir konudan bahsediyoruz. Bu sadece üreticilerin kendi üretim süreçleriyle sınırlı bir değerlendirme değil. Ürünlerimizin bünyesine giren ham madde, malzeme bu karbon hesabında dikkate alınıyor. Onun yanında ürünlerin yine üretiminde, lojistik sürecindeki karbon girdisi dikkate alınıyor ve amaç AB dışındaki ülkeleri de bu yarışın içine sokmak suretiyle topyekun karbon salınımında azaltmanın sağlanması veya karbonun bertaraf edilmesi konusundaki gayrete iştirak edilmesi. Bu bakımdan dünyamız için önemli bir tehdit söz konusu, bunun için ülkelerin ve şirketlerin harekete geçmesi lazım."

Yorumlar (0)
11
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Mart 2021
İmsak 05:35
Güneş 06:54
Öğle 12:57
İkindi 16:15
Akşam 18:50
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20