banner72

Tarsus SYDV Personel Alım İlanı

Tarsus SYDV Personel Alım İlanı

EKONOMİ 22.10.2014, 11:24 22.10.2014, 11:24
Tarsus SYDV Personel Alım İlanı
TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 1 (BİR) ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli
 
Heyetinin  15.10.2014  tarih ve 39 nolu kararı gereği aşağıda belirtilen nitelikte
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 03.04.2012 tarih
 
ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan  “SYD Vakıfları Personelinin
 
Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma
 
Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan
 
Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf
 
Mütevelli Heyeti tarafından yapılan sözlü sınav ile 1 adet “Sosyal Yardım ve
 
İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.
 
BAŞVURU TARİHLERİ:  20.10.2014-27.10.2014
 
EN SON EVRAK TESLİM TARİHİ: 31.10.2014
 
BAŞVURU ŞEKLİ: Başvurular internet üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar
 
Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV Personel Alım İlanları
 
http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx   adresinden online şeklinde olacaktır.
 
MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ:  04.11.2014     Saat:09:00
 
MÜLAKAAT YERİ : Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı  Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu
 
1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
 
A) GENEL ŞARTLAR
 
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 
3) Müracaat tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak,
 
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
 
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
 
Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak
 
7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
 
1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.
 
2-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında
 
KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.(2013-2014 yılı)
 
3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
 
4- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)
 
5- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında  saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrübeli olmak)
 
6-Tarsus’ta en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak.
 
7-İşe alımı kabul edilen adayın  işe başladığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde 30.000,00 T.L.(otuz bin) tutarında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt etmek.
 
2-SÖZLEŞMELİ  PERSONELİN YAPACAĞI  İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:
 
İŞİN ÖZETİ: Sosyal yardım,2022 sayılı kanun yaşlı ve engelli aylıkları,proje başvurusu,Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 
ÜNVANI:  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
 
ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)
 
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
 
Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00
 
Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer.
 
Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.
 
İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)
 
3- ADAYLARDAN  İSTENEN BELGELER
 
1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev veya
 
cep telefon numaralarını özellikle  belirtmesi gerekmektedir).
 
2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 
3-Yerleşim yeri belgesi
 
4-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
 
5-Diploma fotokopisi.
 
6-Adli sicil belgesi.
 
7-Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi
 
8-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).
 
9-Ehliyet Belgesi fotokopisi,
 
10- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi  veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge
 
11- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi.(2013 veya 2014)
 
12-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu.(Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)
 
 4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI
 
1- Başvuruda bulunacak adayların, istenilen belgelerle birlikte 31.10.2014 Cuma günü saat 16.00’a kadar Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı  Kat :2 Tarsus (7 nolu gişe)  adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.Evrak teslim eden adaylara “Evrak teslim alındı “belgesi verilecektir.Evrak teslim etmeyen adayların  başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
3- Sözlü sınav  hakkı kazanan adaylar istenen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini mülakat tarihinden (04.11.2014) önce  ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
4-Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. İnceleme sonucunda nitelikleri uygun olan ve KPSSP3 puanına göre en yüksek puana sahip ilk 5 aday sözlü sınav yapılmak üzere mülakata çağrılacaktır.Mülakata çağrılacak adayların isimleri  http://www.tarsus.gov.tr sitesinden ve kaymakamlık ilan panosundan  duyurulacak olup  04.11.2014  tarihinde Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı  Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu”nda  Saat  09:00 da sözlü sınav yapılacaktır.
 
5- Sınav Komisyonu tarafından başarılı gösterilen  1  aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) yetkililerinin değerlendirilmesi adına SYGM’ ne iletilecektir. SYGM yetkililerinin işe alım talebini değerlendirmesi ile beraber, durumu kabul edilen adayla sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanacak adayın ismi http://www.tarsus.gov.tr  sitesinden ve  Vakıf  ilan panosundan duyurulacaktır.
 
6- Vakfımız mülakat sonucunda  personel alıp almamakta serbesttir.
 
7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Müracaat yeri: Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
 
Reşadiye Mah. Fatih Özel İdare İşhanı Kat: 2 Tarsus/MERSİN
 
Tarsus SYD Vakfı : (324) 613 98 20- 614 70 40
 
e-posta: tarsussydv@gmail.com

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24
açık
banner64
Namaz Vakti 02 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31