banner72

Tarsus Üniversitesi, Öğretim Üyesi Alımı İlanı Yayınladı

Tarsus Üniversitesine öğretim üyesi alınacağı açıklandı.

EĞİTİM 19.11.2019, 11:16 19.11.2019, 11:16
Tarsus Üniversitesi, Öğretim Üyesi Alımı İlanı Yayınladı

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama şöyle:

“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesörlük başvuruları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır).
Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ne
Tarsus Üniversitesi resmi internet adresinden erişilebilir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; yurtdışından alınmış unvan ve diplomaların onaylı suretleri ile Üniversitelerarası Kuruldan denklik belgelerinin alınmış olması gerekir.

2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenen belgeler: Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, güvenlik soruşturması formu (2 adet), e-devlet kapısından alınan adli sicil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesinin onaylı örneği (profesör kadrolarına başvuru için).

Adaylar, özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ndeki puan tablosunun doldurulmuş hali, başlıca araştırma eseri (profesörlük başvuruları için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (CD veya Flash Bellek)], doktor öğretim üyeliği için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)] olarak teslim eder.
 

Kadro Birimi Bölümü ABD/Program Kadro Unvanı Der. Adet Açıklamalar
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Profesör 1 1 Doğal taşınım ve enerji depolama üzerine çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Soğutma ve ısı değiştiriciler üzerine çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Endüstri Mühendisliği   alanında   doktora yapmış   olmak. Çok amaçlı modelleme üzerine çalışmaları bulunmak.
Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Mühendislik Temel Bilimleri Profesör 1 1 Fizik alanında doçentliğini almış olmak. Gama spektrometresi ve yarı ömür ölçümleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Mühendislik Temel Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Matematik   alanında   doktora   yapmış olmak. Analiz ve fonksiyonlar teorisi ve porozite üzerine çalışmaları bulunmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Makine Mühendisliği veya Metal Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Polimer nanokompozitler üzerine çalışmaları bulunmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Hidrodinamik üzerine çalışmaları bulunmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler alanında   doktora   yapmış   olmak. Biyofotovoltaik ve enerji depolama üzerine çalışmaları bulunmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak. Hane halkı davranışları üzerine çalışmaları bulunmak.


GENEL PUANLAMA TABLOSU
 
Faaliyet Puan
1. Proje
TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları r*100  
   
TÜBİTAK 1005, 3001 r*70  
1.    
TÜBİTAK 1002 r*50  
1.    
H2020 projesi r*200  
1.    
Diğer uluslar arası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje r*50  
1.    
Diğer kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje r*30  
1.    
 
Bölüm puanı
 
2. Doktora sonrası araştırma
 
Yurt dışı araştırma – burslu (Burs alınmadığı durumda puanın yarısı)
8*ay
(araştırmasüresi)
 
1.    
 
Yurt içi araştırma – burslu (Burs alınmadığı durumda puanın yarısı)
4* ay (araştırma
süresi)
 
1.    
 
Bölüm puanı
 
3. Makale
SCI, SCl-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma
makalesi
k*p*60  
1.    
SCI,SCI-Expanded,SSCI veAHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup,yorum,vaka takdimi,teknik not,araştırma notu, özet
ve kitap kritiği)
 
k*p*30
 
1.    
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi k*20  
1.    
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup,yorum,vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)  
k*10
 
1.    
 
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
 
k*15
 
1.    
 
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup,yorum,vaka takdimi,teknik not,araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
 
 
k*8
 
1.    
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış
araştırma makalesi
k*15  
1.    
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış k*8  
derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not,
araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
   
1.    
Bölüm puanı  
4. Diğer Ulusal Makale
Diğer ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi k*10  
1.    
Diğer ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği) k*5  
1.    
Bölüm puanı  
5. Editörlük veya Editör Kurulu üyeliği
SCI,SCI-Expanded,SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği 25  
1.    
Alan endeksleri (ÜAKtarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği 15  
1.    
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği 10  
1.    
ULAKBİMTR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör
kurulu üyeliği
10  
1.    
Diğer ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği 6  
1.    
Bölüm puanı  
6. Kitap/ Kitap bölümü
Tanınmış uluslararasıyayın evleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap k*100  
1.    
Tanınmış uluslararasıyayın evleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
editörlüğü
k*60  
1.    
Tanınmış uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda
bölüm yazarlığı (aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır)
k*25  
1.    
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap k*50  
1.    
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü k*30  
1.    
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm
yazarlığı (aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır)
k*15  
1.    
Bölüm puanı  
7. Ses/görüntükaydı
Uluslar arası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü
kaydı
20  
1.    
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü
kaydı
10  
1.    
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı 10  
1.    
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı 5  
     
Bölüm puanı  
8. Tasarım
 
Endüstriyel,çevresel (bina, peyzajve iç mekan),grafiksel tasarım, sahne,  moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
 
15
 
1.    
Bölüm puanı  
9. Sergi
Özgün yurt dışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve
gösterim)
30  
1.    
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve
gösterim)
15  
1.    
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti,
festival ve gösterim)
15  
1.    
Özgün yurt içi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti,
festival ve gösterim)
8  
1.    
Bölüm puanı  
10. Patent
Uluslararası patent k*120  
1.    
Ulusal patent k*60  
1.    
Faydalı model k*20  
1.    
Bölüm puanı  
11. Atıf
SCI,SCI-Expanded, SSCIveAHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde
atıf
3  
1.    
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf 1.5  
1.    
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf 1  
1.    
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde
atıf
1  
1.    
Diğer ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf 0.5  
1.    
Tanınmış uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf 4  
1.    
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf 2  
1.    
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslar arası kaynak ve yayayın organlarında yer alması
veya gösterime/dinletime girmesi
8  
1.    
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak ve yayın organlarında yer alması veya gösterime/dinletime girmesi 4  
1.    
Bölüm puanı  
 
12. Tebliğ (Bildiri)
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli uluslar arası bilimsel etkinlikte (konferans, sempozyum veya kongre) sözlü olarak sunulan ve etkinlik kitabında yayımlanan tam bildiri  
k*15
 
1.    
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli uluslar arası bilimsel etkinlikte (konferans, sempozyum veya kongre)sözlü olarak sunulan ve etkinlik kitabında özet olarak
Yayımlanan bildiri
 
k*10
 
1.    
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli uluslar arası bilimsel etkinlikte (konferans, sempozyum veya kongre) poster olarak sunulan ve etkinlik kitabında yayımlanan
tam bildiri
 
k*10
 
1.    
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli uluslar arası bilimsel etkinlikte (konferans, sempozyum veya kongre) poster olarak sunulan ve etkinlik kitabında özet olarak
Yayımlanan bildiri
 
k*7
 
1.    
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli ulusal bilimsel etkinlikte (konferans, sempozyum veya
kongre) sözlü olarak sunulan ve etkinlik kitabında yayımlanan
tam bildiri
 
k*8
 
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli ulusal bilimsel etkinlikte (konferans, sempozyum veya kongre) sözlü olarak sunulan ve etkinlik kitabında özet olarak
Yayımlanan bildiri
 
k*6
 
1.    
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli ulusal bilimsel etkinlikte (konferans, sempozyum veya kongre) poster olarak sunulan ve etkinlik kitabında yayımlanan
tam bildiri
 
k*6
 
1.    
Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli ulusal bilimsel etkinlikte (konferans, sempozyum veya kongre) poster olarak sunulan ve etkinlik kitabında özet olarak
Yayımlanan bildiri
 
k*4
 
     
Bölüm puanı  
13. Ödül
(Çalışma/proje/ yayın teşvik/teşekkür-başarı belgesi ve plaketi/burs/onur belgesi/hizmet belgesi hariç)
YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü 100  
1.    
TÜBİTAK Bilim Ödülü 200  
1.    
TÜBA Akademi Ödülü 200  
1.    
TÜBİTAK-TWAS veya Teşvik Ödülü 100  
1.    
TÜBA GEBİP Ödülü 100  
1.    
TÜBİTAK Ufuk2020 Programı Eşik Üstü Ödülü 100  
1.    
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun web sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi/seçici kurulu olan) (aynı çalışma/eser nedeniyle alınan
farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır)
 
80
 
1.    
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun web sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi/seçici kurulu olan) (aynı çalışma/eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır)  
40
 
1.    
Uluslar arası jürili Sürekli Düzenlenen Güzel Sanat Etkinliklerinde/yarışmalarında eserlere verilen uluslar arası derece ödülü (aynı çalışma/eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır) (mansiyon için puanın yarısı)  
40
 
1.    
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde/yarışmalarında eserlere verilen ulusal derece ödülü (aynı çalışma/eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır) (mansiyon için puanın yarısı)  
20
 
1.    
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslar arası Kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım,endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (aynı çalışma/eser nedeniyle alınan farklı ödüller için bir defa puanlama yapılır) (mansiyon için puanın yarısı)  
 
20
 
     
Bölüm puanı  
14. Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış tezler için)
(Varsa ikinci danışman için puanın yarısı alınır)
Doktora tezi 20  
1.    
Yüksek lisans tezi 5  
1.    
Bölüm puanı  
TOPLAM PUAN  
1.    
Yukarıdaki bilgilerin bana ait olduğunu ve doğruluğunu beyan ederim.
Tarih:   .../.../20...
Ad- Soyad:
İmza:

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
28
açık
banner64
Namaz Vakti 18 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Fenerbahçe 2 4
4. Başakşehir 2 4
5. Alanyaspor 2 4
6. Beşiktaş 2 4
7. Gaziantep FK 2 4
8. Giresunspor 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Galatasaray 2 3
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 2 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Adanaspor 1 1
9. Keçiörengücü 1 1
10. Rizespor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Bandırmaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Liverpool 2 2
13. Fulham 2 2
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Crystal Palace 2 1
17. Southampton 2 1
18. Everton 2 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 1 3
2. Real Betis 1 3
3. Villarreal 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Real Madrid 1 3
6. Real Sociedad 1 3
7. Valencia 1 3
8. Celta Vigo 1 1
9. Espanyol 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Barcelona 1 1
12. Mallorca 1 1
13. Rayo Vallecano 1 1
14. Almeria 1 0
15. Sevilla 1 0
16. Cadiz 1 0
17. Girona 1 0
18. Elche 1 0
19. Getafe 1 0
20. Real Valladolid 1 0